Now showing items 1-126 of 126

   Subject
   Adolescence [1]
   Adoptive mother [1]
   alcohol consumption [1]
   alcohol culture [1]
   Alcohol policy [1]
   Alkohol [1]
   Arbeidsliv [1]
   Attachment disorder [1]
   barn [1]
   barnekonvensjonen [1]
   barns rettigheter [1]
   Bay, Jens [1]
   Case study [1]
   casestudie [1]
   Children with physical disabilities [1]
   Chronotope [1]
   Chronotopical thinking [1]
   Collins [1]
   Crosscultural [1]
   Danning [1]
   deltakelse [1]
   Dialektikk [1]
   Dialog [2]
   Digitale praksisfellesskap|Helsearbeidere [1]
   Dreier [1]
   Drikkekultur [1]
   Elever [1]
   Embodiment [1]
   Enthusiasm [1]
   Erfaringer [1]
   Etnografisk undersøkelse [1]
   Europa [1]
   Europe [1]
   Evner [1]
   Folkehelse [1]
   foreldre [1]
   Fysisk aktivitet [1]
   Fysisk funksjonshemmede [1]
   Føresetnader [1]
   Førskolelærer [1]
   Habitus [1]
   HBSC [1]
   Health Promotion [1]
   Health promotion [1]
   Health-promoting school [1]
   Helsefremmende arbeid [1]
   Helsepolitikk [1]
   hjem [1]
   Human relations [1]
   HUNT 2 study [1]
   Høyere utdanning [1]
   Identitet [1]
   IKT-basert læring [1]
   Inclusion [1]
   indre motivasjon [1]
   initiativ [1]
   Initiative [1]
   Inkludering [1]
   Integration [1]
   Integrering [1]
   Interaksjon [1]
   Intrinsic motivation [1]
   Job Satisfaction [1]
   Job-demand model [1]
   Konsekvenspedagogikk [1]
   Kunnskap i handling [1]
   Kunnskapsideal [1]
   Kunnskapsrasjonalitetar [1]
   Kvinner [1]
   Lave & Wenger [1]
   Leadership [1]
   Legitim perifer deltakelse [1]
   Life satisfaction [1]
   livskvalitet [1]
   Long-term health [1]
   lover [1]
   Læring på arbeidsplassen [1]
   Measurement [1]
   medvirkning [1]
   Mesterlære [1]
   metabolic syndrome [1]
   Metoder [1]
   Motivation [1]
   Muntlig kommunikasjon [1]
   Narrativity [1]
   Organised physical activity [1]
   Organisert fysisk aktivitet [1]
   Overgrep [1]
   Physical activity [2]
   Policy making [1]
   Praksis [1]
   Praksisfelleskap [1]
   Praksissjokk [1]
   Praksisutplassering [1]
   Preventive measures [1]
   Preventive tiltak [1]
   public health [1]
   regulatory strategies [1]
   reguleringer [1]
   Rus [1]
   Rusavhengighet [1]
   Sårbarhet [1]
   self-determination theory [1]
   Self-report [1]
   Sick leave [1]
   Sjanger [1]
   Skole [2]
   Social support [1]
   Sosial handlingskompetanse [1]
   Sosial læring [1]
   Språk [1]
   Subjective health complaints [1]
   Subjektive helseplager [1]
   Sustainability [1]
   Svik [1]
   Sykefravær [1]
   Sykepleierutdanning [1]
   Taus kunnskap [1]
   Teaching Experience [1]
   Teori [1]
   Undervisning [1]
   Ungdom [1]
   Utdanning [1]
   Vekselverknad [1]
   Virtuelle fagnettverk [1]
   Well-being [1]