Now showing items 1-4 of 4

  • Positiv ungdomsutvikling: Utviklingsressurser og risikoatferd hos norsk ungdom 

   Rossland, Mali Frøshaug (The University of Bergen, 2020-01-23)
   Det er en aktuell sosial utfordring at unge deltar i atferd som kan være både direkte og indirekte skadelig for dem selv, og for andre. Derfor vil det være av interesse å undersøke forekomsten av slik risikoatferd, og å ...
   Group thesisMaster thesis
  • Positiv ungdomsutvikling: Utviklingsressurser og risikoatferd hos norsk ungdom 

   Issa, Sahar (The University of Bergen, 2020-01-23)
   Det er en aktuell sosial utfordring at unge deltar i atferd som kan være både direkte og indirekte skadelig for dem selv, og for andre. Derfor vil det være av interesse å undersøke forekomsten av slik risikoatferd, og å ...
   Group thesisMaster thesis
  • Positiv Ungdomsutvikling: Utviklingsressurser og Trivsel hos Norsk Ungdom 

   Nag, Sofia Knutsen (The University of Bergen, 2019-06-13)
   Positiv ungdomsutvikling (PYD) fokuserer på ungdommers positive kvaliteter, og hvordan disse kvalitetene kan fremme trivsel blant ungdom som er viktig for en positiv og sunn utvikling. Forskning i PYD har sett på sammenhengen ...
   Group thesisMaster thesis
  • Positiv Ungdomsutvikling: Utviklingsressurser og Trivsel hos Norsk Ungdom 

   Huang, Nilei Kattarina (The University of Bergen, 2019-06-13)
   Positiv ungdomsutvikling (PYD) fokuserer på ungdommers positive kvaliteter, og hvordan disse kvalitetene kan fremme trivsel blant ungdom som er viktig for en positiv og sunn utvikling. Forskning i PYD har sett på sammenhengen ...
   Group thesisMaster thesis