Now showing items 1-1 of 1

  • Læreres kunnskap og mestringsforventning tilknyttet stamming 

   Pirzad Amoli, Tina Saadat; Paalgard, Victoria Sjeggestad (The University of Bergen, 2020-07-02)
   Studiens hensikt var å undersøke om læreres kunnskapsnivå om stamming kan predikere deres mestringsforventning ved tilrettelegging for elever som stammer. Studien undersøkte også om tidligere råd fra logoped og utdanning ...
   Master thesis