Now showing items 1-1 of 1

  • Barns tilegnelse av konsonantklynger med /s/ og /r/: En pilotstudie 

   Dydland, Ida Linnea; Økland, Heidi Solberg (The University of Bergen, 2020-07-02)
   Detaljert og språkspesifikk kunnskap om normal fonologisk utvikling og språklydtilegnelse er helt nødvendig for å kunne fange opp barn med språklydsvansker. Konsonantklynger forekommer hyppig både i norsk og andre språk, ...
   Master thesis