Now showing items 1-1 of 1

  • Lærerutdanneres profesjonelle utvikling 

   Ulvik, Marit; Smith, Kari (Universitetsforlaget, 2018)
   Mens læreres profesjonelle utvikling jevnlig har blitt behandlet i forskningslitteraturen, er interessen for lærerutdanneres utvikling av nyere dato. Å være lærerutdanner beskrives som en kompleks rolle der en både skal ...
   Journal article