Now showing items 1-2 of 2

  • En fokusgruppestudie av nyutdannede læreres opplevelse av egen kunnskap om omsorgssvikt. 

   Ådland, Maria Turøy Espelid (The University of Bergen, 2018-06-15)
   Denne masteroppgaven tar for seg hvilken kunnskap nyutdannede lærere opplever å ha fått om håndtering av omsorgssvikt, og hvordan de ser på lærerrollens ansvar for å avdekke omsorgssvikt. Dette blir forsket på med formål ...
   Master thesis
  • Samarbeid om fosterbarns skolegang 

   Liljegren, Marie Blænes (The University of Bergen, 2015-06-24)
   This thesis Cooperation around foster children's schooling" is about how caregivers facilitates for foster children's learning in interprofessional cooperation. Foster children master school at a lower level than other ...
   Master thesis