Now showing items 1-3 of 3

  • Å øke selvmedfølelse hos barn og ungdommer – en litteraturgjennomgang 

   Ölander, Frida Karolina (The University of Bergen, 2019-06-13)
   Målet med litteraturgjennomgangen var å undersøke om det er mulig å øke selvmedfølelse hos barn og ungdommer ved hjelp av terapeutiske intervensjoner. Mer spesifikt var det ønskelig å undersøke om noen intervensjoner synes ...
   Master thesis
  • Effekten av selvmedfølelse i behandling av spiseforstyrrelser: En litteraturgjennomgang 

   Sannes, Victoria Helene Tveit (The University of Bergen, 2019-06-13)
   Målet med litteraturgjennomgangen var å undersøke selvmedfølelsesintervensjoners effekt på spiseforstyrrelser i kliniske utvalg. Hovedproblemstillingen var «Hvilken effekt har selvmedfølelsesintervensjoner ved behandling ...
   Master thesis
  • Selvmedfølelse i behandling av traumer – en litteraturgjennomgang 

   Sveum, Silje; Spilling, Connie Aileen Kjørmo (The University of Bergen, 2018)
   The aim of this literature review was to study whether self-compassion interventions can decrease negative effects after traumatic events. We investigated which interventions that have been studied, if any interventions ...
   Master thesis