Now showing items 1-1 of 1

  • Samvær i barnevernssaker - en vanskelig balansegang 

   Nybakk, Hilde Hasfjord Aamodt (The University of Bergen, 2019-06-25)
   Formålet med dette masterprosjektet er å få bedre innsikt i hva kontaktpersoner mener er gode samvær og hva som er viktig for å få dette til. Det kan gi ny viten om fenomenet samvær i saker etter omsorgsovertakelse jf. ...
   Master thesis