Now showing items 1-2 of 2

  • Positiv involvering i observert samhandling mellom fedre og treåringer 

   Nesse, Maria Sofie Lerås (The University of Bergen, 2019-06-20)
   Forskning har vist at positiv involvering i samspill mellom fedre og barn, fremmer positiv utvikling hos barn. Videre har det vist seg at kontekstuelle faktorer og ulike kjennetegn ved fedre og barn, har betydning for ...
   Master thesis
  • Tilgjengelighet og omsorg - to mulige suksessfaktorer i pedagogisk ledelse 

   Lundhaug, Mirjam (The University of Bergen, 2017)
   This master's thesis is about pedagogical management, interaction and knowledge management in high school. The main investigation has been around headmasters. The investigation topic is: How do headmasters who have been ...
   Master thesis