Now showing items 1-1 of 1

  • Visuelle hjelpemidler i avhør av førskolebarn 

   Hyvik, Martine Stordrange; Johansen, Ida Caroline Bråthen (The University of Bergen, 2020-06-17)
   Denne studien hadde som formål å undersøke avhøreres bruk av visuelle hjelpemidler (VH) (ansiktskort, kroppsdiagram, tegnemateriell, puslespill, plastelina, fotografi, bamser/leker og bildebøker), avhørers spørsmålstyper ...
   Master thesis