Now showing items 1-1 of 1

  • Å øke selvmedfølelse hos barn og ungdommer – en litteraturgjennomgang 

   Ölander, Frida Karolina (The University of Bergen, 2019-06-13)
   Målet med litteraturgjennomgangen var å undersøke om det er mulig å øke selvmedfølelse hos barn og ungdommer ved hjelp av terapeutiske intervensjoner. Mer spesifikt var det ønskelig å undersøke om noen intervensjoner synes ...
   Master thesis