Now showing items 1-2 of 2

  • Ein kvalitativ studie om tilhøve som har fremja skulemeistringa til fosterbarn 

   Meland, Ragnhild (The University of Bergen, 2015-05-19)
   Barnevernsbarn har lågare utdanning enn barn generelt. Dette er både ei fagleg og politisk bekymring. Dette masterprosjektet hadde som mål å få meir kunnskap om tilhøve som auka fosterbarn sine føresetnader for ...
   Master thesis
  • Samarbeid om fosterbarns skolegang 

   Liljegren, Marie Blænes (The University of Bergen, 2015-06-24)
   This thesis Cooperation around foster children's schooling" is about how caregivers facilitates for foster children's learning in interprofessional cooperation. Foster children master school at a lower level than other ...
   Master thesis