Now showing items 1-2 of 2

  • Å henge teorien på praksisknaggen 

   Arnestad, Mathias (The University of Bergen, 2018-06-12)
   This master thesis focuses on students at the kindergarten teacher program, and their experience of practice as part of the study. I have completed a qualitative study, where nine students in their final year at the ...
   Master thesis
  • En kritisk diskursanalyse av barnehagelæreres profesjon 

   Jacobsen, Marianne Slethei (The University of Bergen, 2019-12-17)
   Denne studien undersøker hvilke diskurser som dominerer i beskrivelsen av barnehagelærerprofesjonen i et utvalg politiske dokumenter. Disse dokumentene er; to Meldinger til Stortinget; St. Meld. Nr. 24. (2012-2013). ...
   Master thesis