Now showing items 1-1 of 1

  • Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon 

   Wadel, Carl Cato (The University of Bergen, 2007-12-06)
   Gjennom å rette søkelyset mot arbeidsrelatert medarbeidersamhandling i en konkret organisasjon har denne studien som mål å gi et bidrag til vår forståelse av hvordan arbeidsorganisasjoner fungerer. Studien belyser aspekter ...
   Doctoral thesis