Now showing items 1-2 of 2

  • Funksjonshemmede barn - vold og overgrep. En litteraturstudie. 

   Fylling, Tora Zwerg (The University of Bergen, 2017-06-27)
   People with disabilities constitutes about 15% of the world population, in addition to that it is estimated that between 110 and 190 million of these people har significant difficulties in functioning normally. They ...
   Master thesis
  • Kvinners erfaring med vold i nære relasjoner - en kvalitativ studie 

   Hansen, Helene Kindle; Thorsnes, Tove (The University of Bergen, 2007-11-25)
   Den økende kunnskapen om vold i nære relasjoner har vist at kvinner utsatt for vold i parforhold, ikke er en homogen gruppe. Denne studien søker å belyse ulike aspekter ved det å leve med vold i familien, med utgangspunkt ...
   Master thesis