Now showing items 1-10 of 10

  • "Eg hadde ikkje lyst å høre mer". Stengsler ved det teoretiske kunnskapsidealet. Vilkår for tilpassing, læring og danning. 

   Hestholm, Grethe Nina (The University of Bergen, 2008)
   Med bakgrunn i eigen, og kunnskap om andre elevars ineffektive læring i det obligatoriske utdanningsløpet, spør eg korvidt dei såkalla "allmennfaga" greier å imøtekome evnene og føresetnadene til elevane, utdanne dei til ...
   Master thesis
  • Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
   Denne rapporten presenterer resultater fra undersøkelsen ”Lesevaner og leseferdigheter blant innsatte”, som ble gjennomført i Bergen fengsel høsten 2006. Resultatene som legges fram er hentet fra den delen av ...
   Research report
  • Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2008)
   Retten til opplæring er fastslått i Opplæringslova, og tidligere undersøkelser har vist at en betydelig del av de innsatte i Norge ikke har fått nyttet denne retten, med resultat at utdanningsnivået er klart lavere blant ...
   Research report
  • Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen (Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
   Denne rapporten presenterer noen delresultater fra en pilotstudie om innsattes vaner og ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Nittifire innsatte i Bergen fengsel deltok i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på ...
   Research report
  • Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon 

   Diseth, Åge Røssing; Gunnlaugsson, Helgi; Gustavsson, Anna-Lena Eriksson; Koski, Leena; Koudahl, Peter; Ragnarsson, Bogi; Samuelsson, Stefan (Nordisk Ministerråd, 2008)
   Undersøkelsene Innsatte i fengsel har rett til utdanning og opplæring. Rettighetene er regulerte av internasjonale konvensjoner og anbefalinger. Medlemsstatene i FN og Europarådet har forpliktet seg til å følge opp de ...
   Research report
  • Innsatte i norske fengsel: Utdanningskvalitet, læringsstrategier og motivasjon 

   Diseth, Åge Røssing; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2006)
   Denne rapporten bygger på en undersøkelse blant alle innsatte over 18 år i norske fengsel. Hvordan opplever innsatte som tar utdanning i fengsel ulike sider ved utdanningen, undervisningen og egen læring? Undersøkelsen tar ...
   Research report
  • Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Diseth, Åge Røssing; Hetland, Hilde (Fylkesmannen i Hordaland, 2006)
   Denne rapporten byggjer på ei undersøking blant alle innsette over 18 år i norske fengsel. To tusen to hundre og femti innsette svarde på eit spørjeskjema. Dette gjev ein svarprosent på 71,1 av dei som fekk skjemaet i ...
   Research report
  • Kompetanse og mestring i barneverntjenesten. En kartleggingsundersøkelse blant kommunale barnevernsarbeidere på Vestlandet 

   Nikolaisen, Suzanne Madeleine (The University of Bergen, 2013-05-20)
   Bakgrunn: Nyere undersøkelser viser mangelfull kompetanse i flere kommunale barneverntjenester, samt betydelig avstand mellom kompetansen som etableres gjennom barnevernfaglig grunnutdanning og kompetansebehovet i barnevernets ...
   Master thesis
  • Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Roth, Beate Buanes; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, 2013)
   Training and education for those in prison constitutes an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
   Research report
  • Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse 

   Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, 2013)
   Training and education for those in prison constitute an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
   Research report