Now showing items 1-1 of 1

  • Problematic gaming and sleep: A systematic review and meta-analysis 

   Kristensen, Joakim Hellumbråten (The University of Bergen, 2020-07-01)
   Problematisk bruk av dataspill kan defineres som et mønster av spillatferd som kan negativt påvirke fysisk og mental helse og/eller forstyrre daglige aktiviteter og gjøremål. Et stigende antall studier har pekt på at ...
   Master thesis