Now showing items 1-5 of 5

  • Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen (Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
   Denne rapporten presenterer noen delresultater fra en pilotstudie om innsattes vaner og ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Nittifire innsatte i Bergen fengsel deltok i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på ...
   Research report
  • Innsette i norske fengsel: Motiv for utdanning under soning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, 2010)
   The right of education during incarceration is regulated by international conventions and recommendations. Membership nations of the UN and the Council of Europe are committed to implement the agreements and recommendations ...
   Research report
  • Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Roth, Beate Buanes; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, 2013)
   Training and education for those in prison constitutes an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
   Research report
  • Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse 

   Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, 2013)
   Training and education for those in prison constitute an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
   Research report
  • Sammenheng mellom selvrapporterte og målte lese- og skriveferdigheter hos et utvalg av studenter og innsatte 

   Panchenko, Olena (The University of Bergen, 2016-05-24)
   This master thesis is based on the project Reading and spelling skills among inmates in Norwegian prisons" (Jones, 2012), where the level of reading and spelling skills of the Norwegian inmates was assessed using questionnaires ...
   Master thesis