Now showing items 1-7 of 7

  • Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
   Denne rapporten presenterer resultater fra undersøkelsen ”Lesevaner og leseferdigheter blant innsatte”, som ble gjennomført i Bergen fengsel høsten 2006. Resultatene som legges fram er hentet fra den delen av ...
   Research report
  • Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje (Fylkesmannen i Hordaland, 2008)
   Retten til opplæring er fastslått i Opplæringslova, og tidligere undersøkelser har vist at en betydelig del av de innsatte i Norge ikke har fått nyttet denne retten, med resultat at utdanningsnivået er klart lavere blant ...
   Research report
  • Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker 

   Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen (Fylkesmannen i Hordaland, 2007)
   Denne rapporten presenterer noen delresultater fra en pilotstudie om innsattes vaner og ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Nittifire innsatte i Bergen fengsel deltok i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på ...
   Research report
  • Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning 

   Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Roth, Beate Buanes; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, 2013)
   Training and education for those in prison constitutes an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
   Research report
  • Nordmenn i fengsel: Utdanning, arbeid og kompetanse 

   Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Asbjørnsen, Arve Egil (Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, 2013)
   Training and education for those in prison constitute an important but often neglected aspect of adult learning. A fundamental principle of Norwegian prison policy states that prisoners should have the same access to ...
   Research report
  • Rehabilitering, straff og psykisk helse i fengsler - i et kvinneperspektiv 

   Kvål, Monica Vaaland (The University of Bergen, 2008)
   This paper presents an overview of literature regarding What Works" in criminal offender rehabilitation, with an emphasis on female offenders. Women in prison generally have another background and other criminogenic risk ...
   Master thesis
  • Sammenheng mellom selvrapporterte og målte lese- og skriveferdigheter hos et utvalg av studenter og innsatte 

   Panchenko, Olena (The University of Bergen, 2016-05-24)
   This master thesis is based on the project Reading and spelling skills among inmates in Norwegian prisons" (Jones, 2012), where the level of reading and spelling skills of the Norwegian inmates was assessed using questionnaires ...
   Master thesis