Now showing items 1-2 of 2

  • Langvarige opphold i beredskapshjem 

   Storeheier, Ida Heen (The University of Bergen, 2013-05-20)
   Noen barn bor lenge i beredskapshjem, og dette er det knyttet faglig og politisk bekymring til. Dette masterprosjektet tar sikte på å få mer kunnskap om beredskapshjemsopphold som varer lenger enn det som er intensjonen, ...
   Master thesis
  • Overføring fra beredskapshjem til fosterhjem. Beredskapsmødres erfaringer og vurderinger. 

   Skjælaaen, Helge (The University of Bergen, 2013-11-14)
   Mange barn som blir akuttplassert fra hjemmet, blir midlertidig plassert i beredskapshjem før de flytter videre til fosterhjem. Bruk av midlertidige plasseringer i beredskapshjem er omdiskutert, med tanke på den belastning ...
   Master thesis