Now showing items 1-4759 of 4759

   Subject
   "Borderline" "Borderline Personality Disorder" "BPF" "Mentalization Based Therapy" "MBT" "Dialectical Behavior Therapy" "DBT" "Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse" "Emosjonell ustabilitet" "personlighetsforstyrrelse" "mentaliseringsbasert terapy" "dialektisk atferdsterapi" "mentalisering" "dialektikk" "mentalization" "dialectic" [1]
   "formativ vurdering" [1]
   "høyere utdanning" [1]
   "lærer-elev relasjoner" [1]
   "videregående skole" [2]
   1H-MR spectroscopy [1]
   1H-MRS [1]
   21st century skills [1]
   22. juli 2011 [1]
   3D shape perception [1]
   6-åringer [1]
   9-Hole Peg Test [1]
   Aassistenter [1]
   Abolitionist [1]
   absenteeism [1]
   abstinens [1]
   abuse [1]
   Abusive supervision [2]
   academic achievement [1]
   acceptance [1]
   Access to and control over resources [1]
   access to and control over resources [1]
   access to clean water [1]
   accessibility hypothesis [1]
   accidents [1]
   accommodation [1]
   Acculturation [4]
   acculturation [3]
   Aceh. [1]
   Achievement [1]
   achievement goal [1]
   Achievements [1]
   achievements [1]
   Act 560 [1]
   actigraphy [1]
   action competence [1]
   activation [1]
   active aging [1]
   Active learning [1]
   activity [1]
   activity data [1]
   activity theory of ageing [1]
   activity-based work [1]
   Adaptation [1]
   adaptation [1]
   adaptation and mitigation [1]
   adaptiv læring [1]
   Addiction [2]
   addiction [2]
   addiction treatment [1]
   Adferdsproblemer [1]
   ADHD [13]
   adherence [1]
   Adolescence [10]
   adolescence [8]
   Adolescent [1]
   Adolescent at risk [1]
   Adolescent depression [1]
   Adolescent Development [2]
   Adolescent gambling [1]
   Adolescent girls [1]
   Adolescent health [1]
   adolescent pregnancy [1]
   Adolescent Psychiatry [1]
   Adolescent Psychology [2]
   Adolescent Psychopathology [2]
   Adolescents [16]
   adolescents [9]
   Adopsjon [1]
   Adoptive mother [1]
   adult education [1]
   Adult identity [1]
   Adults [3]
   adults [1]
   Adverse effects of alcohol [1]
   adverse life events [2]
   aerobic fitness [1]
   aesthetic affective theory [1]
   Aesthetics [1]
   Aetiology [1]
   AF [1]
   Afasi [3]
   Affect [1]
   affect [1]
   Affect regulation [3]
   Affective Disorders [1]
   affective forecasting [1]
   affective imaging [1]
   Affektbevissthet [1]
   Affektinntoning [1]
   affektintegrasjon [1]
   Affektopplevelse [1]
   Affektregulering [2]
   Afghan [1]
   Africa [3]
   Age [2]
   age [1]
   age disparate relationship [1]
   ageing [1]
   Agency [2]
   agency [2]
   Ages and Stages questionnaire [1]
   Aggression [4]
   aggression [2]
   Aggression Replacement Training [1]
   Aging [4]
   aha! experience [1]
   Aid [1]
   AIDS [1]
   AIDS-competent communities [1]
   Aila [1]
   akademisk mestringsforventning [1]
   akademisk utvikling [1]
   Akkulturasjon [3]
   akkulturasjon [6]
   Akseptering [1]
   Aktelse [1]
   aktiv aldring [1]
   aktiv kontrollgruppe [2]
   AktiVane-modellen [1]
   Aktive ingredienser [1]
   aktivitet [1]
   aktivitetsbasert arbeid [1]
   Aktivitetsdata [1]
   aktivitetsdata [2]
   aktivitetsteori for aldring [1]
   akuttinstitusjon [1]
   Alcohol [1]
   alcohol [3]
   alcohol and drug-related problems [1]
   Alcohol consumption [1]
   alcohol consumption [1]
   alcohol culture [1]
   Alcohol intoxication [1]
   Alcohol policy [2]
   Alcohol use [1]
   alcohol use [5]
   alcohol/drug-related problems [1]
   Alder [1]
   aldersforskjeller [1]
   alertness [1]
   algebra [1]
   Alienation [1]
   Alkohol [1]
   Alliance [1]
   Alliance ruptures and impasses [1]
   Alliansebrudd og låsninger [1]
   Allmenn faktor [1]
   Alternativ Kroppsøving [1]
   alvorlig kriminalitet [1]
   Alvorlige atferdsvansker, [1]
   Alzheimer’s disease [4]
   amming [1]
   amodal completion [1]
   amodal utfylling [1]
   amodal volume completion [1]
   amodalt fravær [1]
   Amphetamine [1]
   Amygdala [1]
   Anabolic-androgenic steroids [2]
   Analyse [1]
   anatomy [1]
   anchoring bias [1]
   Andes [1]
   andre-regulering [1]
   andrespråk [1]
   Andrespråkslæring [1]
   Anerkjennelse [1]
   anger [1]
   Angst [3]
   angst [4]
   angstlidelser [1]
   Anorexia nervosa [1]
   ansattes erfaringer [1]
   ANT [1]
   Antagony [1]
   Antarctica [1]
   Antenatal [1]
   Anterior cingulate cortex [2]
   anterior insula [1]
   antidepressiva [1]
   Antipsykiatri [2]
   Antiretroviral therapy [1]
   Antisocial Behavior [1]
   antisocial behavior [1]
   Antisosial atferd [1]
   antisosial atferd [2]
   Antisosial personlighetsforstyrrelse [1]
   Antonovsky [1]
   Anxiety [21]
   anxiety [2]
   Anxiety and depressive symptoms [1]
   anxiety disorders [1]
   AQAL model [1]
   Arbeid [1]
   arbeid [1]
   Arbeid og helse / Working life and health [1]
   Arbeid-familie balanse [1]
   Arbeid-familie konflikt [1]
   arbeidsengasjement [2]
   Arbeidshukommelse [1]
   arbeidskrav [1]
   Arbeidsliv [1]
   arbeidsliv [1]
   arbeidslivsfaget [1]
   Arbeidsmiljøendringer [1]
   Arbeidsminne [1]
   arbeidsplassen [1]
   arbeidspress [2]
   Arbeidsrelatert alkoholbruk [1]
   arbeidsrettet metodikk [1]
   arbeidsstress [1]
   arc [1]
   arcuate fasciculus [1]
   Argentinian tango [1]
   Argentinsk tango [1]
   argumentation analysis [1]
   ARIF [1]
   Ark for Children [1]
   Ark n'Mark [1]
   ART [1]
   Art [1]
   Art therapies [1]
   article-based dissertation [1]
   Artificial grammar learning [1]
   artificial grammar learning [1]
   artikkelbasert avhandling [1]
   Artikulasjon [1]
   ASD [1]
   ASRT [1]
   ASSERT [1]
   Assessment [4]
   assessment [4]
   assessment criteria [1]
   Assessment for learning [1]
   assessment policy [1]
   Associated factors [1]
   ASSQ [1]
   asylbarn [1]
   asylmottak [1]
   asylsøkere [1]
   asymmetry [2]
   atferdsforstyrrelse [1]
   Atferdsproblemer [2]
   atferdsproblemer [1]
   atferdsvansker [1]
   athletes [1]
   atletisk [1]
   Attachment [1]
   attachment [1]
   Attachment Behavior [1]
   Attachment disorder [1]
   Attachment disorganization [1]
   Attachment theory [1]
   Attention [1]
   attention [3]
   Attention Deficit Disorder With Hyperactivity [1]
   Attention Deficit Disorder with Hyperactivity [1]
   Attention deficit hyperactivity disorder [1]
   attention restoration theory [1]
   attention-deficit/hyperactivity disorder [1]
   attitude [1]
   Attitudes [2]
   attitudes [4]
   Attractiveness [1]
   Attribusjon [1]
   Attributable fractions [1]
   attribution [1]
   Atypisk autisme [1]
   Audiovisual integration [1]
   audiovisual integration [1]
   Auditiv forståelse [1]
   Auditiv rehabilitering [1]
   auditiv trening [1]
   Auditiv-motorisk prosessering [1]
   auditive hallusinasjoner [1]
   auditory [1]
   Auditory attention [1]
   auditory attention [1]
   auditory cortex [1]
   Auditory hallucinations [1]
   auditory hallucinations [2]
   Auditory Verbal Hallucinations [1]
   Auditory verbal hallucinations [1]
   auditory verbal hallucinations [1]
   augerørsler [1]
   Autentisk ledelse [1]
   autentisk ledelse [2]
   authentic [1]
   authentic leadership [2]
   Autism [3]
   Autism spectrum symptoms [1]
   Autism symptoms [1]
   Autistic features [1]
   automated scoring [1]
   Autonomi [4]
   autonomi [4]
   Autonomistøtte [3]
   autonomistøtte [1]
   Autonomy [2]
   autonomy support [1]
   autopsy [1]
   Avalanche [1]
   Avalanche transceiver [1]
   avbryte behandling [1]
   AVH [2]
   Avhengighet [2]
   avhengighet [1]
   avhengighetsbehandling [1]
   avoidant attachment [1]
   avslapning [1]
   Avslapping [1]
   Awareness [3]
   å henge teorien på praksisknaggen [1]
   åndelighet [1]
   åpenhet [1]
   årsakssammenheng [1]
   Bachelorstudenter [1]
   Bakhtin [1]
   Bangladesh [2]
   Bangladeshi women trafficked survivors [1]
   Bargaining [1]
   Bargaining power [1]
   bargaining power [1]
   Barn [12]
   barn [15]
   barn av innvandrere [1]
   barn og unge [1]
   Barn som rettighetsbærer [1]
   Barndom [2]
   barndomstraumer [2]
   Barnehage [3]
   barnehage [4]
   barnehageansatte [1]
   barnehagelærer [1]
   barnehagelærere [1]
   barnehagelærerstudent [1]
   barnehagelærerstudiet [1]
   barnehagelærerutdanning [3]
   Barnehagestyrere [1]
   barnekonvensjonen [1]
   Barnesentrert leketerapi [1]
   barnets beste [1]
   Barnevern [15]
   barnevern [11]
   Barnevernarbeider [1]
   Barnevernet [1]
   Barneverninstitusjon [1]
   Barneverninstitusjoner [1]
   Barnevernloven § 6-4 [1]
   Barnevernsbarn [1]
   barnevernspedagog [1]
   barnevernstjenesten [1]
   Barneverntjenesten [2]
   barns atferd [1]
   Barns rett til beskyttelse [1]
   Barns rettigheter [1]
   barns rettigheter [1]
   barns utvikling [1]
   barseldepresjon [1]
   basal ganglia [1]
   Baseline characteristics [1]
   Baseline symptoms [1]
   baseorganisert skole [1]
   Basil Bernstein [1]
   Bateman [1]
   BAVQ-R [1]
   Bay, Jens [1]
   Bayes Theorem [1]
   Bayley scales of infant and toddler development [1]
   Beacon [1]
   Beauty [2]
   Beck`s cognitive theory [1]
   Becks kognitive teori [1]
   Beck´s kognitive teori [1]
   beginning teachers’ needs [1]
   Beginnings [1]
   behandlerstøtte [1]
   Behandling [1]
   behandling [2]
   behandlingseffekt [2]
   behandlingsgjennomføring [1]
   Behandlingsmetoder [1]
   behandlingsutbytte [1]
   behandlingsutfall [2]
   behavior [1]
   Behavior Problems [2]
   Behavior problems [1]
   Behavioral problems [1]
   Behavioral tracking data [1]
   behaviour [1]
   Behavioural problems [1]
   Behovstilfredsstillelse [1]
   Bekymringsmelding [1]
   Bekymringsmelding til barnevernet [1]
   beliefs [2]
   Benefits and Threats of Diversity Scale (BTDS) [1]
   Benevning [1]
   benign violation theory [1]
   bereaved [2]
   bereavement [2]
   Beredskapshjem [2]
   Bergen [4]
   Bergen 4-day program [1]
   Bergen Child Study [1]
   Bergen Social Relationships Scale [2]
   Bergen social relationships scale [1]
   Beskyttelse [1]
   beslutning [1]
   Beslutningsprosesser [1]
   beslutningstaking [1]
   best interests of the child [1]
   Beste praksis [1]
   Bet characteristics [1]
   Betting [1]
   betting [1]
   biathlon [1]
   Bifil [1]
   Big-Five [1]
   bilder [1]
   binge eating [1]
   binge eating disorder [1]
   biomarkers [1]
   Biomarkører|Belastning [1]
   biomedical interventions [1]
   Biomedicine [2]
   Bion [1]
   Biopsychosocial [1]
   Biopsykososial forklaringsmodell til smerter [1]
   Bipolar disorder [1]
   bipolar disorders [1]
   Birth weight [2]
   Biseksualitet [1]
   Bivariat statistikk [1]
   Blended learning [1]
   Blind source separation [1]
   Blogging [1]
   blue light [1]
   BMAL1 [1]
   BMI [1]
   BMI-distribution [1]
   Body [1]
   body ideal [1]
   Body image [2]
   body language [1]
   Body mass index [2]
   Body Weight [1]
   body weight [1]
   Bodynamic [1]
   BOLD [1]
   Bond to school [1]
   Borderline [2]
   Borderline Personality Disorder [1]
   Borderline personality disorder [3]
   borderline personality disorder [3]
   Borderline personlighetsforstyrrelse [3]
   Boredom [1]
   boredom [1]
   Born [1]
   born [1]
   Botswana [3]
   Bottle-feeding [1]
   bottom-up processing [1]
   bottom-up prosessering. [1]
   BPSD [1]
   brain [1]
   brain function [1]
   brain networks [1]
   Brann- og redningskonstabler [1]
   Brazil [1]
   BrdU [1]
   Breast cancer [2]
   Breastfeeding [1]
   breastfeeding [3]
   Bride price [1]
   bridge operations [1]
   brief [1]
   brief intervention [1]
   brief questionnaire [1]
   BRIEF-A [2]
   brille for praksis [1]
   broaden-and-build theory [1]
   Brukermedvirkning [1]
   Brumming [1]
   buddhisme [1]
   Buddhist psychology [1]
   buffer [1]
   Bullying [4]
   bullying [3]
   BUP [1]
   Burnout [1]
   burnout [1]
   Bæring av spedbarn [1]
   cadets [1]
   Calcium recommandation [1]
   callous - unemotional [1]
   cannabis [1]
   Canonical correlation analysis [1]
   Capabilities [1]
   capabilities [1]
   capability approach [1]
   capacity building [1]
   CAPP [1]
   captains [1]
   card sorting [1]
   Cardiovascular disease [1]
   Care [1]
   care [1]
   care practices [1]
   career [1]
   Caregiver-infant-interplay, [1]
   Caregivers [1]
   Caregiving job [1]
   Carers [1]
   Case study [2]
   case study [1]
   casestudie [2]
   Cash transfer [1]
   Cash transfers [2]
   causal attribution [3]
   causal cognition [2]
   causal explanations [1]
   causal inference [1]
   causal judgments [1]
   CBT [5]
   CBT-E [1]
   CCC-2 [2]
   CCPT [1]
   Cerebral blood flow [1]
   challenge demands [1]
   Challenges [2]
   Change in consumption levels [1]
   changing trends [1]
   character strengths [1]
   Child Abuse [1]
   child abuse [1]
   Child beggars [1]
   Child development [1]
   child development [1]
   Child health [1]
   Child immunization coverage [1]
   Child overweight [1]
   Child physical growth [1]
   Child protection [1]
   Child protection action [1]
   Child Psychology [1]
   Child psychology [1]
   Child Psychotherapy [1]
   Child psychotherapy [1]
   Child Rights [1]
   Child stunting [2]
   Child trafficking [1]
   Child welfare [1]
   child welfare [2]
   child welfare workers [1]
   Child-Centered Play Therapy [1]
   Childhood [1]
   childhood adversities [1]
   Childhood anxiety [1]
   childhood maltreatment trauma [1]
   Children [8]
   children [13]
   children as next of kin [1]
   Children under-five [1]
   Children with physical disabilities [1]
   Children without parental care [1]
   children's behavior [1]
   Children's homes [1]
   children’s rights in sports [1]
   Choice [1]
   choice [1]
   Chronic kidney disease [1]
   chronic low back pain [1]
   Chronic musculoskeletal pain [1]
   Chronic pain [1]
   chronic pain [1]
   Chronic social stress [1]
   Chronic whiplash [1]
   Chronicity [1]
   Chronotope [1]
   Chronotopical thinking [1]
   CI [1]
   Cigarette smoking [1]
   circadian rhythm [1]
   Circadian rhythms [1]
   circadian rhythms [1]
   Citizenship [1]
   classification [1]
   classrom interacti [1]
   Classroom achievement goal structure [1]
   Clickers [1]
   Client perspective [1]
   Client representativeness [1]
   Climate change [2]
   climate change [4]
   Climate for conflict management [1]
   clinical and non-clinical hallucinations [1]
   clinical recovery [1]
   clinical voice-hearers [1]
   CLT [1]
   cluster analysis [1]
   Co-existing symptoms [1]
   Co-morbidity [1]
   co-occurring disorders [1]
   Coach-created climate [1]
   coaches [1]
   coaches’ perspectives [1]
   Cochleaimplantat [2]
   coercion [2]
   Cognition [1]
   cognition [7]
   Cognitive abilities [2]
   Cognitive Ability [1]
   Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) [1]
   Cognitive activation theory of stress (CATS) [1]
   cognitive aging [1]
   Cognitive Behavior Therapy [1]
   Cognitive behavior therapy [1]
   cognitive behavior therapy [1]
   Cognitive behaviour therapy [1]
   cognitive behaviour therapy [1]
   Cognitive behavioural therapy [2]
   Cognitive control [2]
   cognitive control [1]
   Cognitive decline [1]
   cognitive decline [1]
   Cognitive ecology [1]
   cognitive factors [1]
   Cognitive function [2]
   cognitive function [1]
   Cognitive impairment [1]
   cognitive impenetrability [2]
   cognitive inhibition [1]
   cognitive load [1]
   Cognitive Load Theory [1]
   cognitive mapping [1]
   Cognitive Processes [1]
   cognitive schemas [1]
   cognitive screening tool [1]
   cognitive tasks [1]
   Cognitive Theory of Multimedia Learning [2]
   Cognitive training [1]
   Cognitive workplace interventions [1]
   Cognitive-behavioral intervention [1]
   Cognitive-behavioral therapy [1]
   cognitive-behavioral therapy (CBT) [1]
   Cognitive-behavioral therapy for insomnia [1]
   cognitive-behaviour therapy [1]
   cohesion [1]
   Cohort [1]
   Colectiva Mujer y Salud [1]
   Collaboration [7]
   Collaborative functioning [2]
   Collaborative home and school [1]
   collective efficacy [1]
   College students [1]
   Collins [1]
   Combined fMRI–MRS [1]
   Commodity [1]
   Common Mental Disorders [1]
   Common mental disorders [1]
   Communication [3]
   Communication patterns [1]
   communities and teachers training [1]
   Community conversations [1]
   community engagement [1]
   Community groups [1]
   Community health promotion [1]
   Community Led Total Sanitation (CLTS) programme [1]
   community mental health care [1]
   Community mobilisation [2]
   Community of inquiry [1]
   community of practice [1]
   Community participation [1]
   Companion resucue [1]
   Companionship [1]
   compassion [2]
   Compassion Focused Therapy [1]
   compensatory [1]
   Competence [1]
   competence [1]
   Complementary feeding [1]
   complex rehabilitation [1]
   complicated grief [5]
   Composite interventions [1]
   compulsive buying [1]
   Computer [2]
   concentrated [1]
   concentrated exposure treatment [1]
   conditional cash transfer (CCT) [1]
   Condom use [2]
   condom use [1]
   Conduct Disorder [1]
   Conduct problems [1]
   Confectionery [1]
   confidence [1]
   Confidence rating [1]
   confidence ratings [1]
   confirmation bias [1]
   Confirmatory factor analysis [1]
   confirmatory factor analysis [1]
   conflict [1]
   Conflict Tactics Survey [1]
   conformity [1]
   Congenital prosopagnosia [1]
   connection to nature [1]
   Connectivity [1]
   Consciousness [2]
   consideration of future consequences [1]
   construal level [1]
   construct validity [1]
   Constructive leadership behaviour [1]
   content effect [1]
   Context [1]
   Contexts [1]
   contextual performance [1]
   Continuity [1]
   contraceptive use [1]
   contrast effect [1]
   Control [1]
   control [1]
   Control-mastery theory [1]
   Convention on the Rights of the Child [1]
   Coping [14]
   coping [2]
   Coping expectancies [1]
   coping mechanism [1]
   coping strategies [1]
   Coping styles [1]
   Copts [1]
   correctional facility [1]
   Correlates [2]
   Cortisol [1]
   cortisol [1]
   cortisol awakening response [1]
   Cosmetic Surgery [1]
   COST Action IS1406 [1]
   counties [1]
   County [1]
   co‐worker conflict [1]
   crew [1]
   crime [2]
   criminal justice professionals [1]
   crisis resolution [1]
   crisis response [1]
   crisis support [1]
   critical pedagogy [1]
   Critical psychology [1]
   critical psychology [2]
   cross cultural [1]
   Cross-cultural comparisons [1]
   cross-cultural teamwork [1]
   cross-linguistic comparison (German, US-English, Mandarin Chinese, Tongan) [1]
   Cross-Sectional Survey [1]
   crosscountry skiing [1]
   Crosscultural [1]
   Crossmodal [1]
   crossnational [1]
   crossover theory [1]
   crossover-teori [1]
   cruise ship [1]
   Crystallized intelligence [1]
   CSA [1]
   CSS [1]
   CTML [1]
   CU-traits [1]
   cue-target paradigm [1]
   Cultural capital [1]
   cultural differences [1]
   Cultural Polarization [1]
   cultural practices [1]
   cultural psychology [1]
   cultural sensitivity [1]
   cultural transmission [1]
   Culture [2]
   culture [8]
   Culture competence [1]
   curriculum [1]
   CVLT [1]
   cytokines [1]
   D-KEFS [1]
   Dagbokstudie [1]
   dagbokstudie [6]
   dagbokstudier [1]
   Daghjem [1]
   daglig [1]
   daglig fluktuering [1]
   daily diary study [1]
   daily fluctuations [1]
   daily functioning [1]
   Daily hassles [1]
   daily recovery experiences [1]
   Dance movement therapy [1]
   Danning [1]
   Data quality [1]
   Dataspill [1]
   Day care [1]
   DBT [1]
   Death scene investigation [1]
   decision making [1]
   Decision strategy [1]
   decision-making [2]
   deep learning [1]
   deep processing [1]
   default mode network [1]
   Default-mode [1]
   default-mode network [1]
   Del&bruk [1]
   Delayes sleep phase syndrome [1]
   Deliberate self-harm [1]
   deliberative democracy [1]
   deliberative pedagogy [1]
   Deltakelse [4]
   deltakelse [2]
   deltakerbane [1]
   Delte mentale modeller [2]
   Demand-control-support model [1]
   Dementia [2]
   Dementia with Lewy bodies [1]
   dementia with Lewy bodies [1]
   democracy [1]
   Demographic and Health Survey [2]
   Demographic variables [1]
   Demographics [1]
   Demokrati [1]
   Den emosjonssentrerte jobbstressmodellen [1]
   den kommunale barneverntjenesten [1]
   Denmark [1]
   Dentate gyrus [1]
   dependency [1]
   Depresjon [6]
   depresjon [9]
   depresjon- og angstsymptomer [1]
   depresjonssymptomer hos mødre [1]
   Depression [22]
   depression [5]
   Depression (Emotion) [1]
   depression- and anxiety symptoms [1]
   depressive symptomer [2]
   Depressive symptoms [1]
   descriptive social norms [1]
   desorganisert tilknytning [1]
   destination-loyalty intention [2]
   destructive leadership [2]
   destruktiv ledelse [1]
   det kroppslige sinnet [1]
   Development [4]
   development [1]
   Development Studies [1]
   development support [1]
   Developmental [1]
   Developmental assessment [1]
   Developmental processes [1]
   developmental trajectories [1]
   Dewey [1]
   DHA [2]
   DHS [1]
   Diagnosebegrep [1]
   diagnostics [1]
   Diagnostiseringspraksis [1]
   diagnostisk vurdering [1]
   Dialektikk [1]
   dialektisk atferdsterapi [2]
   Dialog [3]
   Dialogmøtet [1]
   Dialogue [2]
   Dialysis [1]
   diary studies [1]
   Diary study [1]
   diary study [3]
   Diaschisis [1]
   Dichotic listening [3]
   dichotic listening [2]
   Didactic awareness [1]
   Didaktikk [1]
   Diet [2]
   dietary diversity [1]
   Diets [1]
   difference [1]
   Differensialdiagnose [1]
   different blood alcohol concentrations [1]
   Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) [1]
   digital communication [1]
   digital divide [1]
   Digital intervensjon [1]
   Digital learning [1]
   digital learning aids [1]
   Digital literacy [2]
   digital technology [2]
   Digitale praksisfellesskap|Helsearbeidere [1]
   digitalization [1]
   dimensional obsessive-compulsive scale short-form [1]
   Dimensions [1]
   Dimorphism [1]
   Dipo [1]
   Disability [3]
   Disability leave [1]
   Disability pension [1]
   disbelief [1]
   disclosure [3]
   Discontinuity [1]
   discourse [2]
   Discourse Analysis [2]
   Discourse analysis [1]
   discourse analysis [3]
   discrimination. [1]
   disempowerment [1]
   Disinhibited social engagement disorder [1]
   diskurs [1]
   Diskursanalyse [1]
   diskursanalyse [4]
   Diskusjonsforum [1]
   disorder [1]
   Disordered eating [1]
   disorganized attachment [1]
   Disossiering [1]
   Dispositions [1]
   Dissociation [2]
   dissociation [1]
   Dissociative Experiences Scale [1]
   dissociative identity disorder [1]
   dissociative processes [1]
   dissociative symptoms [1]
   Dissosiasjon [1]
   dissosiasjon [1]
   dissosiativ identitetsforstyrrelse [1]
   dissosiative prosesser [1]
   Distress [2]
   distress [1]
   distributed situation awareness [1]
   distribution of exposure [1]
   Distributive and procedural justice [1]
   Diurnal cortisol [1]
   Diversity [1]
   diversity [2]
   diversity leadership [2]
   diversity management [1]
   Diving [1]
   DO fra behandling [1]
   Docosahexaenoic acid [1]
   docosahexaenoic acid [1]
   Dog [1]
   Doing Gender [1]
   doktorgrad [1]
   dokumentanalyse [1]
   domain knowledge [1]
   Domestic decision-making [1]
   domestic decision-making [1]
   Domestic Violence [2]
   Domestic violence [2]
   domestic violence [1]
   domiciliary care [1]
   Dominican Republic [1]
   Donor-NGO partnership [1]
   Donors [1]
   donor–recipient relations [1]
   Doping [1]
   dorsal attention network [1]
   dorsolateral prefrontal cortex [1]
   Doublecortin [1]
   Downsizing [1]
   DPS [1]
   DPT [1]
   Dream content [1]
   Dreaming [1]
   Dreamschool [1]
   Dreier [1]
   Drikkekultur [1]
   Drinking patterns [1]
   drop-out [1]
   dropout [3]
   Drug Abuse [1]
   drug calculation [1]
   Drug induced psychosis [1]
   drug use [2]
   drunkenness [1]
   Drømmeskolen [1]
   DSC [1]
   DSM [1]
   dual diagnosis [1]
   dual process model [1]
   Dual representation theory [1]
   duty [1]
   dynamic causal modeling [2]
   dynamic system control [1]
   Dysartri [2]
   Dysfagi [1]
   dysfunction [1]
   dyskalkuli [1]
   Dysleksi [7]
   dysleksi [6]
   Dyslexia [1]
   dyslexia [3]
   Dysregulering [1]
   Dyssosial personlighetsforstyrrelse [1]
   døgnrytmepreferanse [1]
   Døv [1]
   E-learning [1]
   Early disability [1]
   early discharge [1]
   early intervention [1]
   Early life factor [1]
   Early life factors [2]
   early maladaptive schema [1]
   Early marker [1]
   Early reading [1]
   Early writing [1]
   East Africa [1]
   Eating behavior [1]
   eating disorders [2]
   Eating disturbance [1]
   Eating habits [1]
   eating pathology [1]
   ecological footprint [1]
   ecological theory [1]
   economic circumstances [1]
   economic volatility [1]
   economy [1]
   ECT [1]
   EDS-5 [1]
   Education [4]
   education [3]
   education for democracy [1]
   education policy [3]
   educational development [1]
   educational experiences [1]
   educational technology [1]
   Effect [1]
   Effective connectivity [1]
   effective connectivity [1]
   effectiveness [1]
   Effekt [1]
   EFT [1]
   EH-IUS [1]
   EHS [1]
   Eicosapentaenoic acid [1]
   eicosapentaenoic acid [1]
   eIF4E [1]
   Eigenrapportering [1]
   Einslege mindreårige flyktningar [1]
   eKAT-I [1]
   Eksekutive funksjoner [1]
   eksekutivfunksjon [1]
   Eksplisitt hukommelse [1]
   eksplorerende studie [1]
   eksponeringsterapi [1]
   eksternalisert atferd [1]
   Elderly [1]
   elderly [1]
   Eldre [2]
   eldre [1]
   electroconvulsive therapy [1]
   electroencephalogram [1]
   electromagnetic hypersensitivity [1]
   electromyography [1]
   electronic gaming machines [2]
   electronic media [1]
   Elektrikerfaget [1]
   Elektrokonvulsiv terapi [1]
   elektronisk innsyn [1]
   Elev [1]
   Elever [1]
   elevmedverknad [1]
   Elevmedvirkning [2]
   elevmedvirkning [1]
   elevperspektiv [1]
   emancipation of women [1]
   Embodiment [1]
   EMDR [1]
   emergency-institution [1]
   Emergent literacy [2]
   emergent literacy [1]
   emerging adulthood [1]
   Emic/Etic [1]
   Emosjonell bevissthet [1]
   emosjonell labilitet [1]
   emosjonell nonverbal kommunikasjon [1]
   Emosjonell støtte [1]
   emosjonell støtte [1]
   Emosjonelt ustabil [1]
   emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse [2]
   Emosjoner [1]
   emosjonsfokusert terapi [1]
   emosjonsgjenkjenning i ansiktsuttrykk [1]
   Emosjonsregulering [3]
   emosjonsregulering [1]
   Emosjonstilstanden angst [1]
   emotion [2]
   emotion recognition in faces [1]
   Emotion regulation [1]
   emotion regulation [3]
   emotion regulation abilities [1]
   emotion regulation strategies [2]
   emotion work [1]
   emotion-focused therapy [1]
   emotional abuse [1]
   emotional and behavioral problems [1]
   emotional attribution [1]
   Emotional Development [1]
   emotional exhaustion [1]
   Emotional flexibility [1]
   Emotional Instability [1]
   emotional intelligence [1]
   emotional lability [1]
   Emotional problems [1]
   emotional processing [1]
   Emotional Regulation [3]
   Emotional support [2]
   emotional support [1]
   Emotional Trauma [1]
   emotions [1]
   Emphasized femininity [1]
   Employee empowerment [1]
   Employee health [1]
   Employee selfratings [1]
   employee work engagement [1]
   Employment [2]
   empowering leadership [1]
   Empowerment [14]
   empowerment [2]
   Empowerment Theory [1]
   empowermentbasert ledelse [1]
   Endring [1]
   endring i psykoterapi [1]
   Endringsmekanismer [1]
   endringsmekanismer [1]
   energy transition [2]
   Engagement [1]
   Engaging leadership [1]
   Enhanced cognitive behavioral therapy [1]
   Enrolment [1]
   Enslig mindreårig asylsøker [1]
   Enslige mindreårige asylsøkere [1]
   Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger [1]
   enslige mindreåriges rettigheter [1]
   Enthusiasm [1]
   Environment [2]
   Environmental Attitudes [1]
   Environmental behavior [1]
   environmental risks [1]
   Environmental Security [1]
   EORTC QLQ-C30 [1]
   EPA [1]
   EPDS [2]
   Epidemiology [4]
   epidemiology [2]
   epigenetics [1]
   Epistemology [1]
   Equality [1]
   equality of opportunity [1]
   Equity [1]
   equity [1]
   Erfaring [1]
   erfaring [1]
   Erfaringer [1]
   erfaringer [1]
   erfaringsbasert kunnskap [1]
   Erfaringslæring [1]
   ergative case [1]
   Ergogenic aids [1]
   Eritrea [1]
   ERP [1]
   Ethiopia [3]
   Ethnic [1]
   Ethnic Identity [1]
   Ethnic minorities [1]
   ethnic minorities [1]
   Ethnicity [1]
   Ethnography [1]
   Ethnomedicine [1]
   Etikk [1]
   etisk infrastruktur [1]
   etisk klima [1]
   Etisk ledelsesskala [1]
   Etnisitet [4]
   Etniske minoritetsbarn [1]
   Etniske minoritetsgrupper [1]
   Etnografisk undersøkelse [1]
   ettervirkninger [1]
   Europa [1]
   Europe [2]
   Evaluation [3]
   evaluation anxiety [1]
   Evaluering [2]
   evaluering [1]
   Event cognition [1]
   event-related potentials [2]
   everyday activity [1]
   everyday challenges [1]
   evidence base [1]
   Evidence Based Practice [1]
   evidence-based assessment [1]
   Evidence-based practice [1]
   evidence-based practice [1]
   Evidensbasert praksis [1]
   evidensbasert praksis [1]
   Evner [1]
   Evnerike elever [1]
   Evolution [1]
   evolution [1]
   evolutionary psychology [1]
   evolutionary psychopathology [1]
   Ex-combatant women [1]
   ex-combatant women [1]
   Ex-prostitutes [1]
   exclusion [2]
   exclusive breastfeeding [1]
   Executive Function [1]
   Executive function [2]
   executive function [3]
   executive function deficit [1]
   executive functions [1]
   Exercise [4]
   exhaustion [2]
   Expectancies of returning to work [1]
   expectancy [2]
   Expectations [1]
   Experience [2]
   experience [1]
   Experience of outcome [1]
   Experience-based feelings [1]
   experiential [1]
   Experiment [1]
   experiment [1]
   expert [1]
   explanations [1]
   Explanatory Model [1]
   exploration [1]
   exploratory [1]
   exposure [1]
   Exposure Therapy [1]
   exposure with response prevention (ERP) [1]
   Extended daily working hours [1]
   externalising problems [1]
   extreme weather [1]
   Extrinsic Affective Simon Task (EAST) [1]
   eye tracking [1]
   eye-tracking [1]
   Factor analysis [2]
   Factor associated with IPV [1]
   fag- og språkintegrert læring og undervisning [1]
   fagdisipliner [1]
   faglig samarbeid [1]
   Fairness [1]
   fairness [1]
   Fairness perceptions [1]
   familie [3]
   Familier [1]
   familierelasjoner [2]
   families [1]
   Familievold [3]
   familievold [1]
   Family [1]
   family [2]
   Family assessment [1]
   Family characteristics [1]
   family functioning [1]
   Family Members [1]
   Family Planning [1]
   family practice [1]
   Family process [1]
   Family structure [1]
   fange [1]
   Fanger [9]
   fanger [1]
   farsrollen [1]
   FAS [4]
   FASIII [3]
   fatalism [1]
   father [1]
   father-child interaction [1]
   Fatherhood [1]
   Fathers [1]
   fathers [1]
   Fatigue [1]
   fatigue [1]
   Fatty acids [1]
   Fatty fish [1]
   fatty fish [1]
   fatty fish consumption [1]
   FDG-PET [1]
   fearavoidance [1]
   Fedme [1]
   fedme [1]
   fedre [2]
   Feedback [2]
   feedback [3]
   feedback strategies [1]
   feeling-of-knowing [1]
   feelings [1]
   Fellesfaktorer [1]
   fellesskap [2]
   feltstudie [1]
   Female Headed Households [1]
   Female Porters [1]
   Femininities [1]
   Feminism [2]
   feminisme [1]
   Feminist Theory [1]
   Feminist theory [1]
   Fengsel [7]
   fengsel [1]
   fengselspsykologi [1]
   fengselsundervisning [1]
   fengselundervisning [1]
   fengselutdanning [1]
   fengsler [5]
   Fenomenologi [3]
   fenomenologisk analyse [1]
   ferdighetstilegnelse [1]
   fertility [1]
   fertility preference [1]
   fertility theories [1]
   fetal origins of adult disease [1]
   Field experiment [1]
   field study [1]
   Fieldwork [1]
   Fight Against GBV [1]
   Filmanalyse [1]
   Finance [1]
   First year student [1]
   first-episode major depression [1]
   first-episode psychosis [1]
   First-time fathers [1]
   Five-factor model [1]
   five-factor model [1]
   Fleksibilitet [1]
   Flerkulturell [1]
   flerkulturell arbeidsplass [1]
   Flerkulturell bakgrunn [1]
   flerkulturelle opplevelser [1]
   Flerkulturelt barnevernarbeid [1]
   flernivåanalyse [1]
   Flexibility [2]
   flexibility [2]
   Flipped classroom [1]
   Flood [1]
   flooding [1]
   Floods [1]
   Flow [1]
   Fluency [1]
   Fluid intelligence [1]
   flyktninger [2]
   fMRI [16]
   focalism [1]
   Focus Group [1]
   Focus Group Discussions [1]
   Focus groups [1]
   Foetal origins of disease [1]
   Fokusgruppe [2]
   fokusgruppediskusjon [2]
   Folk beliefs [1]
   Folk illnesses [1]
   folk psychology [1]
   Folkehelse [2]
   Follow-up [3]
   follow-up [2]
   followership [1]
   FoMOs [1]
   Fonagy [1]
   Fonologi [1]
   food [1]
   Food habits [1]
   food security [1]
   For tidlig født [1]
   Forebyggende tiltak [1]
   Forebygging [1]
   foreign languages [1]
   Foreldre [4]
   foreldre [7]
   Foreldre-skole-relasjoner [1]
   foreldre. Social skills [1]
   Foreldremedverknad [1]
   Foreldrerelasjon [1]
   foreldreroller [1]
   Foreldresamarbeid [2]
   Foreldresamtale [1]
   Foreldresamtalen [1]
   foreldreskap [2]
   foreldreskapspraksis [1]
   Foreldrestøtte [1]
   Foreldretrening [1]
   forensic psychology [1]
   foresatte [1]
   forholdet mellom erfaringer og undervisning [1]
   forholdet mellom teori og praksis [1]
   Formal sector [1]
   Formativ vurdering [3]
   formativ vurdering [2]
   Formative assessment [1]
   Former Camp Residents (FCRs) [1]
   Forpleiningsansatte [1]
   forskarskule [1]
   forskerskole [1]
   forståelse av problem og behov [1]
   Forsvaret [2]
   fortelle [1]
   forventning [1]
   Forventninger [1]
   forventninger [1]
   Forventninger om å komme tilbake i jobb [1]
   forverring [1]
   foster [1]
   Foster children [2]
   foster children [1]
   Fosterbarn [2]
   fosterbarn [2]
   Fosterbarnsadopsjon [1]
   fosterforeldre [1]
   Foucauldiansk diskursanalyse [1]
   Four quadrant model [1]
   Fractal dimension [1]
   frafall [1]
   frames of reference [1]
   frames of reference (FoR) [1]
   Framing [1]
   framing [1]
   framing effect [1]
   framing effects [1]
   free associations [1]
   freedom [1]
   FreeSurfer [1]
   frekvens [1]
   Fremmed situasjon [1]
   fremmed situasjon [1]
   fremmedsituasjonen [1]
   Fremmedspråkslæring [1]
   Fremtidens skole [1]
   Frenchay Dysartritest [1]
   frequency [1]
   Friends [1]
   friends [1]
   Friendship [1]
   Friluftliv [1]
   Fringe consciousness [1]
   Fritidsaktiviteter [1]
   Frivillig organisasjon [1]
   frontal vs. dorsal referencing [1]
   frontal-parietal network [1]
   Fronto-parietal [1]
   Fruit [2]
   fruit intake [1]
   fruktbarhet [1]
   fryktløs atferd [1]
   Fullført [1]
   Functional behavioral association [1]
   functional connectivity [1]
   Functional magnetic resonance imaging [1]
   functional magnetic resonance imaging [1]
   Funksjonell magnetresonansavbildning [1]
   funksjonelle utfall [1]
   Funksjonshemmede [1]
   Funksjonshemmede barn [1]
   funksjonshemmede barns rettigheter [1]
   Funksjonshemning [1]
   Fusiform gyrus [1]
   Fylkesmannen [1]
   fylkesnemnda [1]
   fysiologi [1]
   fysiologiske responser [1]
   Fysisk aktivitet [11]
   fysisk aktivitet [2]
   Fysisk aktivitetsnivå [1]
   Fysisk funksjonshemmede [1]
   fysisk inaktivitet [1]
   Fysisk kontakt [1]
   Fødselsdepresjon [1]
   fødselsdepresjon [1]
   følelser [1]
   Føresetnader [1]
   Førskolelærer [1]
   GABA [1]
   Galskap [1]
   gambler’s fallacy [1]
   gambling [3]
   Gambling attitudes [1]
   Gaming [1]
   gaming [3]
   gaming addiction scale for adolescents [2]
   Gaming disorder [1]
   gaming disorder [2]
   gaming motivation [1]
   Gastrointestinal complaints [1]
   gastrointestinale plager [1]
   Gastrointestinale symptom [1]
   Gatemagasiner [1]
   Gay [1]
   gay [1]
   gay families [1]
   gaze [1]
   Gender [9]
   gender [4]
   Gender and power [1]
   Gender Attitude [1]
   Gender difference [1]
   gender differences [2]
   Gender discrimination [1]
   Gender equality [3]
   Gender identities [1]
   Gender identity [1]
   gender identity [1]
   gender inequality [1]
   gender interests [1]
   Gender norms [1]
   gender norms [2]
   Gender relation [1]
   gender relations [1]
   Gender role [1]
   gender role and family obligations. [1]
   gender socialization [1]
   Gender stereotypes [1]
   Gender structures [1]
   Gender Theory [1]
   Gender theory [1]
   Gender Violence [1]
   Gender-Based Violence [1]
   Gender-based violence (GBV) [1]
   gendered activity behavior [1]
   general practitioners [1]
   general psychological symptoms [1]
   Generalized Resistance Resources [1]
   generational [1]
   Generational differences [1]
   generell psykologisk symptom [1]
   generelle kommunikasjonsferdigheter [1]
   Genetics [1]
   Geographically weighted regression (GWR) [1]
   Geriatric Patients [1]
   Germany [2]
   gestational weight gain [1]
   Ghana [5]
   Ghana. [1]
   GHQ [1]
   Giardia [1]
   Girl-to-girl [1]
   Girls [2]
   GIS [1]
   gjennomføre behandling [1]
   glial activation [1]
   Global health [1]
   Global social policy [1]
   Global Workspace Theory [1]
   globalisation [1]
   Globalisering [1]
   Glultamate [1]
   Glutamate [1]
   GMT [1]
   Goal Management Training [1]
   grade point average (GPA) [1]
   grammatical gender [1]
   grandiose narcissism [1]
   Granule cell layer [1]
   grassroots [1]
   green behaviour [1]
   Grey matter [1]
   grief [1]
   group classification [1]
   group format [1]
   Group processes [1]
   Group selection interview [1]
   Group sex composition [1]
   growth curve analysis [1]
   grunnskolelærer [1]
   grunnskolelærerutdanning [1]
   grunnskolelærerutdanning. [1]
   grunnskolen [2]
   Gruppearbeid [1]
   Gruppebehandling [1]
   Gruppeforskjeller [1]
   Gruppeprosesser [1]
   Gruppeterapi [1]
   grønn adferd [1]
   Guatemala [1]
   Guided self-help [2]
   guidelines [1]
   Guilt [1]
   guilt [1]
   Gut microbiota [1]
   Gutter [1]
   H1N1-vaccination [1]
   habits [1]
   habitual sleep patterns [1]
   Habitus [1]
   HADS [2]
   hallucinations [3]
   handedness [1]
   Haptic [1]
   Harassment [2]
   harassment [1]
   hardførhet [1]
   Hardiness [1]
   hardiness [3]
   hashish [1]
   Hawai'i [1]
   Hawaii [1]
   hälsofrämjande arbete [1]
   håndtering [1]
   HBSC [3]
   Health [10]
   health [4]
   health accessibility [1]
   Health anxiety [1]
   health behavior [1]
   Health behaviour [2]
   health belief model [1]
   health beliefs [1]
   Health care [1]
   health care professionals [1]
   Health complaints [1]
   Health education [1]
   Health in All Policies [1]
   health in all policies [1]
   Health Information [1]
   Health information [1]
   health outcomes [1]
   Health policy [1]
   health prevention [1]
   health problems [1]
   health professionals [1]
   Health promoting effects [1]
   Health promoting school [2]
   health promoting schools [1]
   Health Promotion [3]
   Health promotion [21]
   health promotion [5]
   Health promotion nongovernmental organisations [1]
   Health sector [1]
   health services [1]
   Health survey [1]
   Health surveys [2]
   Health systems [1]
   Health worker motivation [2]
   Health-promoting school [1]
   Health-promoting working places [1]
   Health-promotion [1]
   Health-related quality of life [3]
   Healthy eating [1]
   healthy voice-hearers [1]
   healthy workers [1]
   hearing voices [2]
   Heart rate [1]
   Heart rate variability [1]
   heart rate variability [4]
   Heart Rate Variability (HRV) [1]
   Heavy episodic drinking (HED) [1]
   Hegemonic masculinity [1]
   Heinemann [1]
   Helse [2]
   helse [4]
   helse fremmendearbeid [1]
   Helsefremjing [1]
   Helsefremmande effektar [1]
   Helsefremmende arbeid [6]
   helsefremmende arbeid [6]
   helsefremmende arbeid. [2]
   Helsefremmende arbeidsplasser [1]
   Helsehjelp [1]
   Helsepersonelloven § 33 [1]
   Helseplager [1]
   Helseplager / Health complaints [1]
   Helsepolitikk [1]
   helseproblemer [1]
   helsepsykologi [1]
   Helsesøstre [1]
   helsetjenester [1]
   helsetjenester. [1]
   Hemispheric asymmetry [1]
   hemispheric asymmetry [1]
   hen [1]
   Hensynet til barnet [1]
   hermeneutical-phenomenological [1]
   Hermeneutics [2]
   hermeneutics [1]
   Hermeneutikk [2]
   hermeneutisk fenomenologisk [1]
   Heterogeneity [1]
   heteronormativitet [2]
   heteronormativity [1]
   HiAP [2]
   high reliability organizations [1]
   high school students [1]
   Higher Education [1]
   Higher education [1]
   higher education [2]
   Higher-Order Thought Theory [1]
   hindrance demands [1]
   hindrende krav [2]
   hindringer [1]
   hippocampal volume [1]
   hippocampus [1]
   History [1]
   history [2]
   HIV [5]
   HIV and AIDS [1]
   HIV competence [1]
   HIV/AIDS [6]
   HIV/AIDS prevention [1]
   Hjelpetiltak [1]
   hjem [1]
   Hjem-skole-relasjoner [1]
   Hjem-skolesamarbeid [1]
   Hjerneslag [1]
   Hjerneutvikling [1]
   hjerterate [1]
   Holdninger [5]
   holdninger [3]
   Home [1]
   Home birth [1]
   home care [1]
   home treatment [1]
   home visits [1]
   Home- school partnerships [1]
   Homebased rehabilitation [1]
   Homo [1]
   Homofil [2]
   homofile [1]
   homofile familier [1]
   Homofobi [2]
   Homoseksualitet [1]
   homosexual [1]
   Homosexuality [1]
   hope [1]
   horticultural therapy [1]
   Hospital [1]
   Hospitalbased rehabilitation [1]
   hospitality industry [1]
   Hot-spot analysis [1]
   Household [1]
   Household bargaining model [1]
   HPA-axis [1]
   HRO [1]
   HRO-team [1]
   hukommelse [1]
   Human Biological Rhythms [1]
   Human Body [1]
   Human relations [1]
   Human resource management [1]
   Human resources [1]
   Humanistisk-eksistensiell psykologi [1]
   Humor [1]
   humor perception [1]
   HUNT 2 study [1]
   hverdagsaktivitet [1]
   hverdagsgleder [2]
   hverdagslige utfordringer [1]
   hvit lyd [1]
   hvit støy [1]
   hvitlyd paradigmet [1]
   Hyperactivity-inattention [1]
   Hypernasalitet [1]
   Hypnose [2]
   Hypoactivity [1]
   Hypochondriasis [1]
   hypothesis [1]
   høgare utdanning [1]
   Hørsel [1]
   Hørselshallusinasjoner [1]
   hørselshemmet [1]
   Høyere utdanning [2]
   høyere utdanning [4]
   Høyt begavede barn [1]
   Høyt begavede elever [1]
   I-Change Model [1]
   IAPT [2]
   IBS [1]
   ICD [1]
   ICG [1]
   ICT [2]
   ICT & learning [1]
   Ideal [1]
   Ideal Fertility [1]
   Identitet [2]
   identitet [1]
   Identities [1]
   Identity [2]
   Ideologi [1]
   Ideology [1]
   Idrett [3]
   idrettsfag [1]
   idrottsrörelsen [1]
   IES [1]
   IES-R [1]
   Ikke fullført [1]
   ikke-kliniske grupper [1]
   Ikke-permanens [1]
   Ikke-selv [1]
   IKT [1]
   IKT og læring [1]
   IKT-basert læring [1]
   illicit drug use [2]
   Illness perception [1]
   illness perceptions [1]
   Image Problem [1]
   Immigrant [1]
   immigrant [2]
   Immigrant adolescents [1]
   immigrant students [2]
   Immigrant youth [1]
   immigrant youth [1]
   Immigrants [2]
   immigrants [1]
   Immigrasjon [1]
   Immigration [4]
   impact bias [1]
   Implementeringsfaktorer [1]
   Implementeringskvalitet [1]
   Implicit learning [2]
   implicit learning [2]
   implicit verb causality [1]
   Importance of education [1]
   Improvement [1]
   impulsivitet [1]
   Inattention [1]
   inattentional blindness [1]
   Incentives [2]
   Incivility [1]
   Inclusion [1]
   inclusion [1]
   inclusive education [2]
   Inclusive working life [1]
   Income [2]
   Inconsistency [2]
   independence [1]
   India [4]
   Indigenous health [1]
   Individual differences [1]
   individual differences [1]
   individual education plan [1]
   Individual placement and support [1]
   indre motivasjon [1]
   inequality [1]
   Inequity [1]
   Infant Development [2]
   infant development [1]
   infant dysregulation [1]
   infant problem solving [1]
   infants [1]
   infection-related illness [1]
   Inferior parietal lobe [1]
   inflammation [1]
   Informal drug market [1]
   informere [1]
   inhibert atferd [1]
   inhibition [3]
   inhibitorisk dysfunksjon [1]
   inhibitory control [1]
   Initial learning [1]
   initiativ [1]
   Initiative [2]
   Injeksjonsbehandling [1]
   injunctive social norms [1]
   inkluderende samfunn [1]
   Inkludering [3]
   inkludering [1]
   inmates [1]
   innleggelser [1]
   innrammingseffekter [1]
   innsatt [1]
   Innsatte [5]
   innsatte [3]
   innsyn [1]
   innvandrer [1]
   Innvandrere [1]
   innvandrere [1]
   Innvandrere med høyere utdanning [1]
   inpatient treatment [1]
   insight [2]
   Insomni [1]
   Insomnia [6]
   insomnia [1]
   Institutional context of care [1]
   Instructional mediums [1]
   instructional mediums and methods [1]
   instrumental [1]
   Instrumental mastery oriented coping [1]
   Instrumental Mastery Oriented Coping (IMOC) [1]
   Instrumental support [2]
   Instrumentalism [1]
   instrumentell ledelse [1]
   Instrumentell mestringsorientering [1]
   Instrumentell support [1]
   Integral theory [4]
   Integration [5]
   integration [1]
   Integrering [6]
   integrering [2]
   integrering av praksis [1]
   integrert kunnskap [1]
   intelligence [1]
   intensiv [1]
   intensive [1]
   Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy [1]
   inter-subjectivity [1]
   Interaction [1]
   interactional justice [1]
   Interactions [1]
   interagency coordination [1]
   Interaksjon [3]
   interaksjonsrettferdighet [1]
   intercultural education [1]
   interdisciplinary cooperation. [1]
   Interessestyrt skriving [1]
   interesseutvikling [1]
   interest development [1]
   intergenerational conflict [1]
   Internal displacement [1]
   internalisert atferd [1]
   internalising problems [1]
   Internalizing and externalizing problems [1]
   internally displaced persons [1]
   International medical graduates [1]
   Internet [2]
   Internet-based intervention [1]
   Internet-delivered cognitive behavioral therapy [1]
   Internet-delivered cognitive behavioural therapy [1]
   internettbasert kognitiv atferdsterapi for insomni [1]
   Interpersonal conflict [1]
   Interpersonal Interaction [1]
   Interpersonal interaction [1]
   Interpersonal Relationships [1]
   Interpersonal stress [1]
   interpersonlig fungering [1]
   Interpersonlig konflikt [1]
   interprofessional collaboration [1]
   interprofessional working [1]
   Intersectionality [1]
   intersectionality [1]
   intersubjectivity [1]
   Intersubjektiv teori [1]
   Intersubjektivitetsteori [1]
   Intervensjon [1]
   intervensjon [1]
   intervensjoner [1]
   intervensjonsprogrammer [1]
   intervention [2]
   interventions [2]
   Interview [2]
   Interviews [2]
   intervju [1]
   Intim partnervold [1]
   Intimate Partner Violence [2]
   intimate relationships [1]
   intolerance of uncertainty [1]
   intoleranse for usikkerhet [1]
   Intraindividual variability [1]
   Intrinsic motivation [1]
   intrinsic networks [1]
   Intuition [1]
   intuition [1]
   invaderende minner [1]
   involuntary treatment [1]
   Iowa Gambling Task [1]
   IPA [1]
   ipRGC [1]
   IPS [1]
   IPV [1]
   IPV-stigma. [1]
   IQ [2]
   Ironisk prosess teori [1]
   Islam [1]
   Islamic Feminism [1]
   islandsk [1]
   ISTDP [1]
   Ivory Coast [1]
   jamstilte former [1]
   JD-R model [1]
   jegere og sankere [1]
   jenter [1]
   Job crafting [2]
   job demand-control-social support [1]
   Job demands [1]
   Job Demands-Resources model [1]
   Job demands-resources theory [1]
   Job engagement [1]
   Job insecurity [2]
   Job performance [3]
   Job resources [1]
   job resources [1]
   Job Satisfaction [2]
   Job satisfaction [5]
   job satisfaction [2]
   Job-demand model [1]
   job-specific self-efficacy [1]
   job-specific worry [1]
   jobb-familie konflikt [1]
   Jobbengasjement [1]
   jobbengasjement [4]
   Jobbkarakteristikker [1]
   Jobbkrav [2]
   jobbkrav [1]
   Jobbkrav-ressurs modellen [1]
   Jobbprestasjon [1]
   jobbprestasjon [2]
   Jobbressurser [2]
   jobbstatus [1]
   Jobbtilfredsheit [1]
   Jobbtilfredshet [2]
   jobbtilfredshet [2]
   Jobbusikkerhet [2]
   John Locke [1]
   journal [1]
   journalinnsyn [1]
   Judgement of learning [1]
   Judgment [1]
   junior elite athletes [1]
   Juntos Sí Podemos [1]
   just world [1]
   justice [1]
   Kameratredning [1]
   karakterstyrker [1]
   karriereoppnåelse [1]
   kartlegging [1]
   kasusstudie [1]
   KAT [1]
   Keane [1]
   Kengurumetoden [1]
   Kenguruomsorg [1]
   Kenya [4]
   Key stroke logging [1]
   Key words: BMCF [1]
   Key words: Language acquisition [1]
   Keywords: environmental risk evaluation [1]
   Keywords: stuttering [1]
   Kharisiri [1]
   Kierkegaard, Søren [1]
   Kindergarten [1]
   kindergarten [1]
   KINDL [1]
   kinship [1]
   Kirkens Bymisjon [1]
   kjemikalietankskip [1]
   Kjønn [2]
   kjønn [6]
   kjønn. [1]
   kjønnsdiskriminering [1]
   Kjønnsforskjeller [1]
   kjønnsforskjeller [2]
   kjønnsidentitet [1]
   Kjønnsminoriteter [1]
   kjønnsnøytralt pronomen [1]
   klassetilhørighet [1]
   Klienter [1]
   Klientperspektiv [1]
   klima [1]
   Klima for konflikthåndtering [1]
   knowledge [3]
   Kognisjon [1]
   kognisjon [1]
   Kognitiv aktiveringsteori om stress [1]
   Kognitiv aktiveringsteori om stress (CATS) [1]
   Kognitiv atferdsterapeutiske intervensjoner [1]
   Kognitiv atferdsterapi [1]
   kognitiv atferdsterapi [1]
   kognitiv kartlegging [1]
   Kognitiv svekkelse [1]
   kognitive forvrengninger [1]
   kognitivt screeningverktøy [1]
   koherens [1]
   kombinerte metoder [1]
   komme ut [1]
   Kommunal barneverntjeneste [1]
   kommune [1]
   Kommunikasjon [1]
   kommunikasjon [2]
   komorbiditet [1]
   Kompetanse [3]
   kompetanse [5]
   kompetanseheving [1]
   kompetanseutvikling [1]
   Komplekse traumer [1]
   Konflikt [1]
   konflikthåndtering [1]
   konformitet [1]
   Konsekvenspedagogikk [1]
   konsentrert [1]
   Konstruktutvikling [1]
   konsultasjon [1]
   kontekst [1]
   Kontekstualisme [1]
   kontekstuell prestasjon [1]
   kontordesign [1]
   Kontroll [1]
   Kontroll-mestringsteori [2]
   Kontrollmestringsteori [2]
   KOR [1]
   kort [1]
   Korttids dynamisk psykoterapi [1]
   Korttidsminne [1]
   korttidssykefravær [1]
   kortvarig [1]
   kosmetisk kirurgi [1]
   Kosthold [1]
   Krav [1]
   Krav-kontroll-ressurs-modellen [1]
   kreftoverlevere [1]
   krig [1]
   kriminalitet [2]
   kriminalomsorgens ungdomsenhet [1]
   Kriminelle [1]
   Kriminogene faktorer [1]
   Krisepedagogikk [1]
   Kritikk [1]
   Kritisk psykologi [1]
   Kritisk realisme [1]
   kronisk inflammasjon [1]
   kronisk insomni [1]
   Kronisk smerte [1]
   kroniske lidelser [1]
   kropp [1]
   kroppen [1]
   kroppen i psykoterapi [1]
   kroppsbaserte intervensjoner [1]
   Kroppsbilde [1]
   kroppsideal [2]
   Kroppsoving [2]
   kroppsspråk [1]
   krysskultur [1]
   krysskulturell [1]
   Kultur [1]
   kultur [4]
   kulturell distanse [1]
   kulturell tilpasning [1]
   kultursensitivitet [1]
   kunnskap [3]
   Kunnskap i handling [1]
   kunnskap om barnehagen [1]
   kunnskaps- og kompetansebehov [1]
   kunnskaps- og kompetanseutfordringer [1]
   kunnskaps- og kompetanseutvikling [1]
   Kunnskapsideal [1]
   kunnskapsområder [1]
   Kunnskapsoppsummering [1]
   kunnskapsoversikt [1]
   Kunnskapsrasjonalitetar [1]
   kunnskapssamfunnet [1]
   kunnskapsutvikling [2]
   Kunstdidaktikk [1]
   kunstpedagogikk [1]
   kvalitativ [2]
   Kvalitativ forskning [2]
   kvalitativ forskning [1]
   Kvalitativ jobbusikkerhet [1]
   kvalitativ jobbusikkerhet [1]
   Kvalitativ metode [4]
   kvalitativ metode [4]
   kvalitativ metodologi [1]
   kvalitativ studie [1]
   kvalitativt intervju [1]
   Kvalitetssikring [1]
   Kvantitativ innholdanalyse [1]
   Kvantitativ jobbusikkerhet [1]
   kvantitativ jobbusikkerhet [1]
   Kvantitativ metode [1]
   kvantitativt dagbokstudie [1]
   Kvinner [2]
   KwaZulu-Natal [1]
   Labor market participation [1]
   Labour [1]
   laissez faire ledelse [1]
   laissez-faire [1]
   laissez-faire leadership [3]
   Laissez-faire ledelse [1]
   laissez-faire ledelse [1]
   laissez-faire ledelse. [1]
   Laissez-faire leiing [1]
   laissez‐faire leadership [1]
   lange skift [1]
   Langtidsfrisk [1]
   Langtidskonsekvenser [1]
   Langtidsnærvær [1]
   langtidssykefravær [1]
   language [5]
   Language acquisition [2]
   language acquisition [1]
   Language comprehension [1]
   Language impairment [1]
   language impairment [1]
   Language impairments [1]
   Language lateralization [1]
   Language proficiency [1]
   Langvarige korsryggsmerter [1]
   Late-life [1]
   latent class analysis [4]
   latent class factor modeling [1]
   latent class growth analysis [1]
   latent class modeling [1]
   lateralisation [1]
   Lateralisering [1]
   Laterality [1]
   lateralization [1]
   Lave & Wenger [1]
   Lavinntekt [1]
   lay theories [1]
   LDA [1]
   leader behavior [1]
   Leadership [5]
   leadership [5]
   leadership responsibilities [1]
   Leadership Style [1]
   leadership style [2]
   learning [2]
   learning analytics [2]
   Learning environment [1]
   Learning management system [1]
   Learning managment systems (LMS) [1]
   Learning outcome [2]
   Lectures [1]
   Ledelse [3]
   ledelse [3]
   ledelsesstil [2]
   Leder [1]
   Leder - medarbeider interaksjon [1]
   lederadferd [1]
   lederansvar [1]
   Ledere [2]
   Lederkonflikt [1]
   Lederstil [1]
   Left–right discrimination [1]
   Legal pluralism [1]
   Legitim perifer deltakelse [1]
   leisure activities [1]
   Leisure time [1]
   Lek [2]
   Leppe-, kjeve-, og/ eller ganespalte [1]
   Leppe-kjeve-ganespalte [2]
   Lesbian [1]
   lesbian [1]
   lesbian families [1]
   Lesbisk [2]
   lesbiske [1]
   lesbiske familier [1]
   lese- og skrivevansker [2]
   lese- og skrivevansker. [1]
   lesefart [1]
   leseferdigheit [1]
   Leseferdigheter [1]
   leseferdigheter [1]
   lesetrening [1]
   Lesevansker [1]
   lesevansker [4]
   Lesing [1]
   Lesion-symptom mapping [1]
   Letter knowledge [1]
   letter– number sequencing [1]
   levd erfaring [1]
   levelling the gradient [1]
   LGB [1]
   LGM [1]
   LHBT personer [1]
   Lidelse [1]
   LIDO-modellen [1]
   Life Mode Interview [1]
   Life Satisfaction [2]
   Life satisfaction [4]
   life satisfaction [2]
   Life Span [1]
   life stress [1]
   Life-satisfaction [1]
   Life-stories [1]
   Lifestyle [1]
   Lifestyle behaviour [1]
   Light mobilization [1]
   linear mixed models [1]
   linguistic relativity [1]
   Linked independent component analysis [1]
   Literacy development [1]
   Literature review [1]
   literature review [4]
   Litigation [1]
   Litteraturgjennomgang [2]
   litteraturgjennomgang [4]
   Litteraturstudie [1]
   livelihood [1]
   Livelihoods [1]
   livskvalitet [3]
   livsstress [1]
   Livstilfredsheit [1]
   Livstilfredshet [4]
   livstilfredshet [2]
   LMX Leadership [1]
   LMX-ledelse [1]
   Local council [1]
   Local Getis-Ord Gi statistic [1]
   Local goverment [1]
   Logopedi [10]
   logopedi [4]
   loneliness [1]
   Long lasting low back pain [1]
   Long shifts [1]
   long term follow-up [1]
   long term memory [1]
   Long working hours [1]
   long-term absenteeism [1]
   Long-term care [1]
   long-term effects [1]
   Long-term health [1]
   Longitudinal [6]
   longitudinal [3]
   Longitudinal studies [1]
   longitudinal studies [1]
   Longitudinal study [2]
   longitudinell [1]
   longitudinelle studier [1]
   Longterm clients of social security [1]
   loss [1]
   losses [1]
   lover [1]
   Lovfestet plikt [1]
   Low back pain [1]
   Low-income contexts [1]
   LPS [1]
   Ludvigsen-utvalget [1]
   Luo [1]
   Lvstilfredshet [1]
   lyttetrening [1]
   Lærarrettleiing [1]
   Lærarstøtte [1]
   Lærende organisasjon [1]
   Lærer [1]
   lærer [2]
   Lærer-elev relasjon [1]
   Lærere [1]
   lærere [2]
   lærerrolle [1]
   lærerrollen [2]
   lærerstøtte [1]
   lærerutdanner [1]
   lærerutdanning [2]
   lærerutdanningen [1]
   Læring [3]
   læring [3]
   læring i arbeidslivet [1]
   Læring på arbeidsplassen [1]
   Læringsanalyse [1]
   læringsanalyse [2]
   Læringseffekt [1]
   læringsklima [1]
   læringspotensiale [1]
   Læringsutbytte [1]
   MacArthur [1]
   machismo [1]
   Madagascar [1]
   MADRS-S [1]
   magic [3]
   Magnetic Resonance Imaging [1]
   Magnetic resonance imaging [1]
   magnetic resonance spectroscopy [1]
   mainstream culture [1]
   Major Depression [2]
   major depressive disorder [1]
   makt [2]
   Malaria control [1]
   Malaria treatment [1]
   Malnutrition [1]
   Maltreatment [1]
   Management [2]
   Managers [1]
   Managua [1]
   mandatory reporting [1]
   mangfoldsledelse [1]
   manglende sikkerhetsetterlevelse [1]
   Mangyan [1]
   manual coding [1]
   mapping [1]
   Marginalisering [1]
   Marianism [1]
   marijuana [1]
   Maritime [1]
   maritime [2]
   maritime officers [1]
   Maritime safety [1]
   Maritime workers [1]
   Market vendors [1]
   Marketplaces [1]
   marriage [1]
   martial arts [1]
   Masculinities [1]
   master [1]
   Matematikk [4]
   matematikk [2]
   matematikkundervisning [1]
   matematikkvansker [1]
   Material capita [1]
   Maternal and child health [1]
   maternal depressive symptoms [1]
   Maternal health [1]
   Maternal healthcare [1]
   mathematical cognition [1]
   Mathematics [2]
   mathematics [2]
   Mathematics teaching [1]
   matvaner [1]
   måling [1]
   Målorientering [1]
   MBCT [1]
   MBSR [3]
   MBT [2]
   MDD [1]
   Meal frequency [1]
   measure [1]
   Measurement [4]
   measurement [2]
   Measurement invariance [1]
   mechanical restraints [1]
   Medarbeider [1]
   Medarbeiders selvvurdering [1]
   medfølelse [2]
   Media [1]
   media [3]
   Media literacy [1]
   medias rapportering [1]
   Mediation [1]
   mediation analysis [1]
   medical decision making [1]
   Medical pluralism [1]
   medicines black market [1]
   medieeksponering [1]
   Medier [1]
   medier [1]
   medikamentregning [1]
   medisinbruk [1]
   Meditasjon [2]
   Meditation [2]
   meditation [2]
   Medvirkning [1]
   medvirkning [2]
   meistring [1]
   meistringsforventning (Self-efficacy) [1]
   meistringsstrategiar [1]
   mekaniske tvangsmidler [1]
   Meldeplikt [1]
   meldeplikt [2]
   mellomleder [1]
   Mellomspråk [1]
   Mellomtrinnet [1]
   Memory [1]
   memory [1]
   Men [1]
   Meningsdannelse [1]
   Meningsdanning [1]
   meningsfulle sammenhenger [1]
   Menstrual cycle [1]
   Menstrual Hygiene Management [1]
   Menstrual hygiene management [1]
   Menstruation [1]
   Mental disorders [3]
   mental distress [1]
   Mental Health [3]
   Mental health [9]
   mental health [20]
   Mental health complaints [1]
   mental health day centres [2]
   mental health problems [1]
   Mental health services [1]
   mental helse [1]
   mental illness [2]
   mental imagery [1]
   Mental kontroll [1]
   mental number line [1]
   mental representation [2]
   Mental rotation [1]
   mental trivsel [1]
   Mental well-being [1]
   mental well-being [1]
   Mentalisering [3]
   Mentaliseringsbasert psykoterapi [1]
   Mentaliseringsbasert terapi [2]
   mentaliseringsbasert terapi [1]
   Mentalization [1]
   mentalization [1]
   mentoring [1]
   Mesterlære [1]
   Mestring [4]
   mestring [6]
   Mestringsforventning [2]
   mestringsforventning [3]
   Mestringsstiler [1]
   Mestringsstrategi [1]
   Meta-analysis [2]
   meta-analysis [2]
   meta-kognitiv terapi [1]
   Metaanalyse [1]
   metabolic disturbance [1]
   Metabolic risk [1]
   Metabolic syndrome [1]
   metabolic syndrome [1]
   Metacognition [2]
   metacognition [4]
   Metacognitive experiences [1]
   Metacognitive feelings [1]
   metacognitive feelings [1]
   metacognitive therapy [1]
   metakognitiv [1]
   Metakognitiv terapi [2]
   metakognitiv terapi [1]
   Metasynthesis [1]
   metasynthesis [1]
   Methamphetamine [1]
   methodology [1]
   Metoder [1]
   metoder [1]
   Metodeundervisning [1]
   Mettet fett [1]
   MI [1]
   microbiota [1]
   Midlife mental distress [1]
   Midlife risk [1]
   midwife [1]
   migrasjon [1]
   milieu therapy [1]
   military [2]
   Military families [1]
   military identity [1]
   Military psychology [1]
   military skills [1]
   Militærfamilier [1]
   Militærpsykologi [1]
   miljøterapi [1]
   Milk [1]
   millennials [1]
   millenniumsgenerasjonen [1]
   mind wandering [1]
   Mindful Self-Compassion [1]
   Mindfulness [9]
   mindfulness [3]
   Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) [1]
   mindfulness based stress reduction (MBSR) [1]
   Mindfulness-based coping [1]
   Mindfulness-based Stress Reduction [1]
   Mindfulness-based stress reduction [1]
   mindfulness-based stress reduction [1]
   Mindoro [1]
   Mindreårige flyktninger [1]
   Minimal depression [1]
   minimum acceptable diet [1]
   minimum dietary diversity [1]
   minimum meal frequency [1]
   Minoritet [1]
   Minoritetspråklege [1]
   minoritetsspråklige [1]
   minoritetsspråklige elever [1]
   Minority [1]
   minority language [1]
   Minority participation [1]
   Mistreatment [1]
   mixed effect regression model [1]
   MMORPG [1]
   MMPI-2 [1]
   mobbebegrepet [1]
   Mobbing [6]
   mobbing [4]
   Mobile application [1]
   Mobility/freedom of movement [1]
   Mobilization [1]
   Mobiltelefon [1]
   mode [1]
   Model of child sexual abuse [1]
   Model of Childcare [1]
   Modellering [1]
   modellering av lesing og skriving i matematikk [1]
   Modelling [1]
   modernization [1]
   modified [1]
   modus [1]
   Mood [2]
   mood [1]
   mood elicitation [1]
   mood induction [1]
   mood pain tolerance [1]
   Mor-barn [1]
   moral disengagement [1]
   Moral hazard [1]
   moral identity [1]
   moral reasoning [1]
   morality [3]
   moralsk utkobling [1]
   Morondava [1]
   morsrollen [1]
   Mortality [2]
   mother [1]
   Mother Child Relations [2]
   motherhood [3]
   mothering [1]
   Mothers [2]
   mother–infant interaction [1]
   Motivasjon [10]
   motivasjon [6]
   Motivation [8]
   motivation [3]
   Motivational interviewing [1]
   motiver [1]
   motiverende samtale [1]
   motivering [1]
   motstandfanger [1]
   MPT modeling [1]
   MRI [1]
   MRS [1]
   Multi-level partnership [1]
   Multicultural background [1]
   multicultural workplace [1]
   multiculturalism [1]
   Multidimensional [1]
   Multidisciplinary treatment [1]
   multidisciplinary vocational rehabilitation [1]
   multikulturalisme [2]
   multikulturell personlighet [1]
   Multilevel modelling [1]
   multimodal [1]
   Multimodal presentations [1]
   Multiple Drafts Model [1]
   multiple sessions [1]
   multiprofessional collaboration [1]
   Multisensory integration [1]
   municipalities [2]
   Municipality [1]
   Muntlig kommunikasjon [1]
   music [2]
   music tempo [1]
   Musikk [1]
   Musikkfag [1]
   musikktempo [1]
   muskel- og skjelettplager [1]
   Muskelskjelettsmerter / Musculoskeletal pain [1]
   Muslims [1]
   Mvomero [1]
   myelin [1]
   myelogenesis [1]
   myndiggjøring [1]
   møtet med praksislærer [1]
   NAFOL [1]
   Nakkesleng / Whiplash [1]
   Narrativ [3]
   narrativ analyse [1]
   narrativ eksponeringsterapi (NET) [1]
   Narrative [1]
   Narrative synthesis [1]
   Narrative Therapy [1]
   narrativer [1]
   Narratives [1]
   Narrativity [1]
   Nasalitet [2]
   Nasalverdier [1]
   Nasometer II [1]
   National income [1]
   natural language [1]
   nature-assisted therapy [1]
   Naturopplevelse [1]
   navigation [1]
   Nå-øyeblikk [1]
   NCDs [1]
   NDHS [1]
   Nedskjæringer [1]
   need for achievement [1]
   Need for Recovery [1]
   Need satisfaction [1]
   NEET [1]
   NEETs [1]
   Negativ affektivitet [1]
   negative affect [1]
   negative effekter [1]
   negativt utfall [1]
   negotiating cultures [1]
   neoliberalism [1]
   Nepal [1]
   Nestin [1]
   Network [1]
   network [1]
   network analysis [1]
   Neural Inhibition [1]
   Neural plasticity [1]
   neural plasticity [1]
   Neuro-g [1]
   Neuroaffective developmental psychology [1]
   neurochemistry [1]
   neurocognitive development [1]
   neurodevelopment [1]
   Neurogenesis [1]
   Neurological disorders [1]
   Neuroprogenitor cells [1]
   Neuropsychological assessment [1]
   neuropsychology [2]
   Neuroticism [2]
   neuroticism [1]
   Nevroaffektiv utviklingspsykologi [1]
   Nevrobiologi [1]
   Nevrokognisjon [1]
   Nevrokognitive fordeler [1]
   nevropsykologi [1]
   nevrotisisme [1]
   Nevrovitenskap [1]
   Newly educated [1]
   newspapers [1]
   NHS [1]
   Nicaragua [1]
   nicotine [1]
   night work [1]
   Nightmare [1]
   Nightmare distress [1]
   NIHSS [1]
   noise [1]
   non-clinical [1]
   non-clinical sample [1]
   non-compliance [2]
   non-executive function [1]
   Non-governmental organization [1]
   non-verbal communication [1]
   nondirective [1]
   Nongovernmental organisations [1]
   nonverbal communication [1]
   nonverbal kommunikasjon [1]
   Noonan syndrome [1]
   Norden [1]
   Nordic food culture [1]
   Nordic welfare model [1]
   Norge [2]
   Norge / Norway [1]
   Norge. [2]
   Norsk [2]
   norsk fordypning [1]
   Norsk ledelse [1]
   Norskfaget [1]
   norskfaget [1]
   North-South Migration [1]
   North-South Partnership [1]
   north-south partnerships [1]
   Northern Uganda [1]
   Norway [19]
   Norwegian Leadership [1]
   Norwegian Longitudinal Health Behaviour Study (NLHB) [1]
   Norwegian Military [1]
   Norwegian Mother and Child Cohort Study [1]
   Norwegian mother and child cohort study [1]
   Norwegian public health policy [1]
   NOU 2015:8 [1]
   novice [1]
   ntersectoral and multilevel collaboration [1]
   Nuclear Medicine [1]
   Nuclear medicine [1]
   nucleus accumbens [1]
   number [1]
   numerical cognition [1]
   Nurse [1]
   Nurse manager [1]
   Nursery [1]
   Nurses [2]
   Nursing [1]
   Nursing adversity [1]
   Nursing Home [1]
   Nursing homes [4]
   nursing students [1]
   Nutrition [2]
   Nutritional epidemiology [1]
   Nutritional policy [1]
   nutritional status [1]
   Nyansatt [1]
   Nyliberalisme [1]
   nyliberalisme [1]
   Nynorsk [1]
   nynorsknormalen [1]
   Nyutdannede [1]
   Nærmiljø [1]
   Nøkkelord: Drop-out [1]
   Nøkkelord: Eldre mennesker [1]
   Nøkkelord: Metakognitiv terapi [1]
   Nøkkelord: positiv ungdomsutvikling [1]
   Nøkkelord: Thyreoidektomi [2]
   OAS [1]
   Obesity [3]
   OBRE [1]
   observasjon [1]
   observation [1]
   observed behavior [1]
   Observer perspective [1]
   observers [1]
   observert atferd [1]
   Obsessive Compulsive Disorder [1]
   obsessive-compulsive disorder [1]
   obsessive-compulsive disorder (OCD) [1]
   Obstetrics [1]
   Occupational health [3]
   Occupational Safety [1]
   Occupational self-efficacy [1]
   occupational self-efficacy [1]
   occupational status [2]
   occupational stress [1]
   OCD [3]
   OCSP [1]
   OECD [1]
   offentlig sektor [1]
   office design [1]
   Offshore [3]
   offshore [1]
   offshore oil and gas [1]
   Offshore supply vessel [1]
   Oksytocin [1]
   Old age [3]
   Older adults [1]
   Olfaction [1]
   oljeindustri [1]
   Olweus [1]
   Omega-3 [1]
   Omega-3 index [1]
   omsorg [4]
   Omsorgsevne [1]
   omsorgsovertakelse [1]
   omsorgsovertakelse. [1]
   Omsorgssvikt [1]
   omsorgssvikt [2]
   Omstilling [1]
   Omvendt undervisning [1]
   online [1]
   online kommunikasjon [1]
   online peer communication [1]
   Online Therapy [1]
   Ontology [1]
   operational psychology [1]
   operative [1]
   Operative team [1]
   operative teams. [1]
   operative yrker [1]
   operative. [1]
   oppdragelse [1]
   oppfølging [1]
   oppfølgingsarbeid [1]
   oppgavenivå [1]
   oppgaveprestasjon [2]
   oppgaveutførelse [2]
   Opplevd kompetanse [1]
   opplevd sosial støtte [1]
   opplevelse av praksis [1]
   opplevelse av sammenheng [2]
   Opplysningsplikt [1]
   Opplæring [7]
   opplæring [1]
   Opplæringsloven § 15-3 [1]
   Oppmerksomhet [1]
   oppmerksomhet [1]
   Oppmerksomhetstrening [1]
   Oppmerksomt nærvær [2]
   oppmerksomt nærvær [3]
   Oppreisning [1]
   Oppreisningsordninger [1]
   oppsøkende arbeid med ungdom [1]
   oppsøkende arbeid med ungdom. [1]
   Oppvåkning [1]
   oppvekstbetingelser [1]
   optimal activation [1]
   oral health [1]
   ordering [1]
   organisasjonsendring [1]
   organisatorisk etikk [1]
   Organisatorisk rettferdighet [1]
   organisatoriske faktorer [1]
   Organised physical activity [1]
   Organisert fysisk aktivitet [3]
   Organiserte fritidsaktiviteter [1]
   Organization of health services [1]
   Organization performance [1]
   Organizational Change [1]
   Organizational Citizenship Behavior (OCB) [1]
   organizational commitment [1]
   Organizational learning [1]
   organizational traits [1]
   Organized physical activity [2]
   orientations to happiness [1]
   Orphan [1]
   orthography [1]
   ortografi [1]
   Osteoporosis [1]
   Osteoporotic fracture [1]
   Oswestry [1]
   Outcome [1]
   outdoor education [1]
   Overføringsprosess [1]
   overgang [1]
   Overgang til foreldreskap [1]
   overgang ungdomsskule–vidaregåande skule [1]
   Overgrep [2]
   Overvekt [1]
   Overweight [1]
   Ownership [1]
   Oxfordshire Community Stroke Project [1]
   P-FIT [1]
   P3 [1]
   pain [1]
   Pain Management [1]
   pain sensitivity [1]
   Pakhtun [1]
   Pakistan Demographic and Health Survey [1]
   Pakistani immigrant women [1]
   PANAS scale [1]
   Panelstudie [1]
   Panic disorder [2]
   Papua New Guinea [1]
   Paralegal Services [1]
   paranoia [1]
   Paranoid personlighetsforstyrrelse [1]
   Parent characteristics [1]
   Parent relationships [1]
   Parent Training [1]
   Parent training [1]
   Parent-teacher conferences [1]
   Parent/parental collaboration [1]
   Parent/parental cooperation [1]
   Parental cancer [1]
   parental cancer [1]
   parental loss [1]
   Parental mental illness [1]
   Parenting [1]
   parenting [2]
   parenting beliefs and practices [1]
   parenting practices [1]
   Parenting style [1]
   Parents [4]
   Parents call [1]
   parents with impairments [1]
   parents. [1]
   parents’ experience [1]
   Parforhold [2]
   parforhold [1]
   Parkinson [1]
   partial knowledge [1]
   partial mediation [1]
   Participation [2]
   participation [1]
   Participation in leisure activities [1]
   Participative decision-making [1]
   Participatory research [1]
   participatory research [1]
   partner violence [1]
   Partnership [5]
   partnership [1]
   Partnership functioning [2]
   partnervold [2]
   pasientsikkerhet [1]
   Passenger ferries [1]
   passing [1]
   passiv ledelse [1]
   Passiv-unnvikende ledelse [1]
   passiv-unnvikende ledelse [1]
   Passiv-unnvikende lederatferd [1]
   passive avoidant leadership [1]
   passive leadership [1]
   Passive-avoidant leadership [1]
   passive-avoidant leadership [1]
   Passive-avoidant leadership behavior [1]
   Paternal [1]
   Paternalisme [1]
   Pathogenic beliefs [1]
   patient participation [1]
   Patient perspective [1]
   Patient perspectives [1]
   Patient Safety [1]
   Patient safety [1]
   patients’ acceptance [1]
   Patients’ experience [1]
   Patogene antakelser [2]
   Patogenese [1]
   Patriarchy [2]
   patriarchy [1]
   patriarkatet [1]
   Pay for Performance (P4P) [1]
   Payment for performance [1]
   Payment for performance (P4P) [1]
   Pårørende [2]
   pårørende [1]
   PCL-R [1]
   PDA [1]
   PDD-NOS [1]
   PDQ-4+ [1]
   peacekeepers [1]
   peacekeeping missions [2]
   Pedagogikk [1]
   pedagogikk [2]
   pedagogisk ledelse [1]
   pedagogisk praksis [1]
   pedagogisk utviklingsarbeid [1]
   pedagogiske identiteter [1]
   peer education [1]
   peer effects [1]
   Peer relationships [1]
   pengespillproblemer [1]
   Perceived competence [1]
   perceived similarity [1]
   Perception [2]
   perception [2]
   Perceptions [4]
   perceptual organization [2]
   perfectionism [1]
   perfeksjonisme [1]
   Performance [1]
   performance [1]
   Performance appraisal [1]
   performance monitoring [2]
   periodontitis [1]
   persepsjon [2]
   Perseptuell vurdering [1]
   persistent complex bereavement disorder [2]
   persistent symptoms [1]
   person-centered analysis [1]
   personal initiative [1]
   personal norms [1]
   personal values [1]
   Personality [2]
   personality [5]
   Personality Applicant reactions [1]
   Personality traits [1]
   Personalledelse [1]
   Personlegdom [1]
   personlig initiativ [1]
   Personlighet [1]
   personlighet [1]
   Personlighetsforstyrrelse [2]
   Peru [2]
   Petty tyranny [1]
   PGSI [1]
   ph.d [1]
   Pharmaceuticals [1]
   Phd [1]
   Phenomenological [1]
   phenomenological hermeneutics [3]
   Phenomenology [3]
   phenomenology [1]
   Phonological awareness [1]
   phonological awareness [1]
   photoperiod [1]
   Physical Activity [2]
   Physical activity [12]
   physical activity [3]
   Physical component summary score [1]
   physical domain [1]
   Physical education [1]
   physical fitness [1]
   Physical Pain [1]
   physical performance [1]
   Physiological Correlates [1]
   physiological responses [1]
   physiology [1]
   pilot [2]
   pilot study [1]
   place of articulation [1]
   Placebo [1]
   placebo [1]
   planlagte homofile familier [1]
   planlagte lesbiske familier [1]
   planned gay families [1]
   planned lesbian families [1]
   Plattformsjef [1]
   Play [1]
   Play Therapy [1]
   police [1]
   Policing [1]
   policy [1]
   policy development for youth athletics [1]
   policy documents [2]
   policy dokumenter [1]
   Policy making [1]
   policyer [1]
   polio 0 [1]
   political discourse [1]
   political discourse analysis [1]
   politics of education [1]
   politikk [1]
   politisk diskurs [1]
   politisk diskursanalyse [1]
   politiske dokumenter [1]
   Polske foreldre [1]
   Polske innvandrere [1]
   Polygamy [1]
   Polysomnography [1]
   Polysubstance [2]
   polysubstance use [1]
   polyvagal teori [1]
   Polyvagal theory [1]
   Poor ruralities [2]
   population-based sample [1]
   Population-based study [1]
   POSHA-S [1]
   Positionality [1]
   Positiv involvering [1]
   positiv psykologi [2]
   positiv tilpassing. [1]
   Positiv ungdomsutvikling [1]
   positiv ungdomsutvikling [1]
   Positive Deviance [1]
   positive deviance (PD) [1]
   positive deviant regions [1]
   Positive health [1]
   positive health outcomes [1]
   positive involvement [1]
   positive organizational behavior [1]
   Positive Psychology [1]
   Positive psychology [1]
   positive symptoms [1]
   positive youth development [1]
   post-conflict [1]
   Post-graduate education [1]
   Post-traumatic stress disorder [1]
   post-traumatic stress symptoms [1]
   post-traumatisk stress [1]
   post-traumatisk stress-symptom [1]
   Postmodernism [1]
   Postnatal [1]
   Postnatal stress [1]
   postoperativ [1]
   Postpartum [1]
   postpartum [1]
   Postpartum depression [1]
   postpartum depression [2]
   postpartum period [1]
   Postpartum weight retention [1]
   Posttraumatic stress [1]
   Posttraumatic Stress Disorder [3]
   Posttraumatic stress disorder [1]
   posttraumatic stress disorder [2]
   posttraumatic stress symptoms [1]
   posttraumatisk stress [1]
   posttraumatisk stressforstyrrelse [1]
   posttraumatisk stresslidelse [1]
   posttraumatisk stresslidelse (PTSD) [1]
   posttraumatiske stress-symptomer [1]
   Poverty [2]
   poverty [1]
   Power [3]
   power (im-)balance [1]
   power asymmetry [1]
   Power tactics [1]
   PowerPoint [1]
   PP-tjenesten [1]
   PPT [1]
   practical methodology [1]
   Practice [2]
   Pragmatic clinical trial [1]
   Pragmatic language deficits [1]
   pragmatics [1]
   pragmatisk kompetanse [1]
   Praksis [1]
   praksis [3]
   praksis for teori [1]
   praksis i undervisningen [1]
   praksis som del av utdanningen [1]
   praksisbarnehagen [1]
   praksiserfaringer [1]
   Praksisfelleskap [1]
   praksisfellesskap [2]
   praksisknagg [1]
   praksislærer [1]
   praksisoppgaver [1]
   praksisopplæring [1]
   praksisperiode [1]
   Praksissjokk [1]
   Praksisutplassering [1]
   praktisk metodikk [1]
   praktisk pedagogikk [1]
   praktisk-pedagogisk utdanning [1]
   praktiske synteser [1]
   Pre-literacy [1]
   Prediction of performance [1]
   Predictive factors [1]
   Predictors [2]
   Predictors of outcome [1]
   Preference [1]
   prefrontal cortex [1]
   Prefrontal korteks [1]
   Pregnancy [4]
   pregnancy [1]
   Pregnancy school [1]
   premature [1]
   Premature Birth [1]
   premature spedbarn [1]
   Preschoolers [1]
   preschoolers [1]
   Prestasjon [1]
   prestasjon [1]
   prestasjonsmotivasjon [1]
   Prestea [1]
   Prevalence [5]
   prevalence [2]
   Prevalence of IPV [1]
   Prevalens [1]
   Prevention [5]
   prevention [2]
   prevention focus [1]
   prevention-fokus [1]
   Preventive measures [2]
   Preventive tiltak [1]
   primary auditory cortex [1]
   primary health care [1]
   Primary healthcare [1]
   Primary psychotic disorder [1]
   Prinsipal komponentanalyse [1]
   prison [1]
   Prisoners [1]
   privacy [1]
   Pro-rights [1]
   proactive behavior [1]
   proaktiv atferd [1]
   problem gaming [2]
   problem solving [1]
   problematferd [2]
   Procedural justice [1]
   Process [1]
   process dissociation procedure [1]
   processing demands [1]
   Processing fluency [1]
   Product development [1]
   produktivitet [1]
   Produktutvikling [1]
   profesjon [1]
   Profesjonell ledelse [1]
   profesjonell selvforståelse [1]
   Profesjonell utvikling [2]
   profesjonelt handlingsrom [1]
   profesjonskunnskap [1]
   profesjonsrettet [1]
   professional development [1]
   Professional discretion [1]
   professional education [1]
   professional identity [3]
   Professional leadership [1]
   Professional learning [1]
   Professional management assistants [1]
   professionalism [1]
   Prognosis [1]
   Programa Bolsa Família (PBF) [1]
   Programimplementering [1]
   prolonged grief [3]
   promotion focus [1]
   promotion-fokus [1]
   Prompt mental health care [1]
   PROMS [1]
   Prosess [1]
   Prosessforskning [1]
   prosessnivå [1]
   prospect theory [1]
   prospective cohort study [1]
   Prostitute [1]
   Prostitution [2]
   Protective Services [1]
   protein synthesis [1]
   pseudonevrologiske plager [1]
   Psychiatric diagnoses [1]
   psychiatric diagnoses [1]
   Psychiatric Patients [1]
   Psychiatric patients [2]
   Psychiatry [1]
   psychiatry [3]
   psycho-education [1]
   psycho-social [1]
   psycho-social outcomes [1]
   Psychodynamic therapy [1]
   Psychoeducation [1]
   psychological abuse [1]
   psychological adaptation [1]
   Psychological capital [2]
   psychological capital [1]
   psychological consequences [1]
   Psychological detachment [1]
   psychological detachment [1]
   psychological difficulties [1]
   psychological distance [3]
   Psychological distress [2]
   psychological distress [2]
   psychological empowerment [1]
   Psychological hardiness [2]
   psychological hardiness [1]
   psychological practice [1]
   psychological resilience [1]
   psychological safety climate [1]
   Psychological therapies [1]
   psychological treatments [1]
   psychologists [1]
   Psychology [3]
   Psychometric [1]
   psychometric properties [1]
   Psychometrics [1]
   Psychopathy [2]
   Psychosis [1]
   psychosis [1]
   psychosocial [1]
   Psychosocial health [1]
   psychosocial outcomes [1]
   psychosocial safety climate [1]
   psychosocial skills [1]
   psychosocial stress [1]
   psychosocial work environment [2]
   Psychosomatic health [1]
   Psychotherapeutic Outcomes [1]
   Psychotherapeutic Processes [2]
   Psychotherapeutic Techniques [1]
   Psychotherapy [3]
   psychotherapy [5]
   psychotherapy integration [1]
   psychotic experiences [1]
   psykiatri [3]
   psykiatri maktesløshet [2]
   Psykiatrihistorie [1]
   Psykisk [1]
   Psykisk helse [4]
   psykisk helse [7]
   psykisk helsevern [3]
   Psykisk misbruk [1]
   psykisk viktimisering [1]
   psykisk vold [1]
   Psykiske helseplager [1]
   psykiske helsetjenester [1]
   psykiske lidelser [2]
   psykiske overgrep [1]
   psykiske plager [1]
   psykiske problemer [1]
   psykiske vansker [3]
   psyko-sosiale [1]
   psyko-sosiale utfall [1]
   Psykoanalyse [2]
   Psykodynamisk [1]
   psykodynamisk teori [1]
   Psykodynamisk terapi [1]
   psykologer [1]
   Psykologi [2]
   psykologi [1]
   psykologisk [1]
   Psykologisk avkobling [1]
   psykologisk avkobling [1]
   psykologisk empowerment [1]
   psykologisk ubehag [1]
   psykologutdanning [1]
   Psykopati [2]
   Psykosomatikk / Psychosomatic medicine [1]
   Psykososial helse [1]
   psykososiale [1]
   psykososiale utfall [1]
   psykososialt arbeidsmiljø [1]
   psykososialt klassemiljø [1]
   psykososialt trygghetsklima [1]
   Psykoterap [1]
   Psykoterapi [2]
   psykoterapi [5]
   PTE [1]
   PTSD [8]
   ptsd [1]
   PTSD scale [1]
   public attitude [1]
   Public health [4]
   public health [2]
   Public Health Coordinator [1]
   public health dentistry [1]
   public health nursing [3]
   public opinion [1]
   public-health [1]
   Pull [1]
   pull motivation [1]
   punishment [1]
   Push [1]
   push motivation [1]
   pust [1]
   Q-methodology [1]
   qEEG [1]
   Qualification programme [1]
   qualitative [4]
   qualitative content analysis [1]
   Qualitative inquiry [1]
   Qualitative jobinsecurity [1]
   qualitative method [1]
   Qualitative methodology [1]
   Qualitative methods [1]
   qualitative methods [1]
   Qualitative Research [1]
   Qualitative research [6]
   qualitative research [4]
   qualitative study [1]
   Quality assurance [1]
   Quality improvement [1]
   Quality of care [2]
   Quality of life [4]
   quality of life [2]
   Quantitativ jobinsecurity [1]
   quantitative analysis [1]
   Quantitative diary study [1]
   quasi experiment [1]
   questionnaire [1]
   questionnaire development [1]
   Quick returns [1]
   Race [1]
   rammeplan [1]
   Randomised controlled study [1]
   randomisert [2]
   Randomisert kontrollert [1]
   randomiserte kontrollerte studier [1]
   Randomized clinical trial [1]
   Randomized control trial [1]
   Randomized controlled [1]
   Randomized controlled trial [2]
   randomized controlled trial [2]
   Rape [1]
   rape [1]
   rape myths [1]
   rapid naming [1]
   rapportert atferd [1]
   Rasisme [1]
   rat model [1]
   rats [1]
   Råd og veiledning [1]
   råd til media [1]
   Rådgivning [1]
   RCMAS [1]
   RCT [3]
   RE-AIM [1]
   re-entry [1]
   re-entry to treatment. [1]
   Reaction time [1]
   Reactive attachment disorder [1]
   Reading [2]
   Reading the Mind in the Eyes Test [1]
   reaksjoner [1]
   recall [1]
   recidivism [1]
   reciprocal relationships between symptoms [1]
   Recovery [6]
   recovery [4]
   Recurrensparese [3]
   recurrent depression [1]
   recurrent laryngeal injury [2]
   reflection [1]
   refleksjon [1]
   refleksjon i praksisfellesskap [1]
   refleksjon knyttet til handling [1]
   reflektere [1]
   Reflexivity [2]
   reform [1]
   refugee [1]
   Refugee minors [1]
   Refugees [4]
   refugees [1]
   Regard [1]
   Register data [1]
   Register-based [1]
   Registry data [1]
   registry-based data [1]
   Regresjonsanalyse [1]
   Regulatory focus [1]
   regulatory focus [1]
   regulatory strategies [1]
   regulerende fokus [1]
   regulering [1]
   reguleringer [1]
   rehabilitation [2]
   Rehabilitation—Vocational [1]
   Rehabilitering [2]
   rehabilitering [2]
   Reintegration [2]
   Relapse [1]
   Relasjon [1]
   relasjon [2]
   relasjon. [1]
   Relasjoner [1]
   Relational [1]
   relational perspective [1]
   Relationship [1]
   Relationship satisfaction [2]
   relative FoR variants [1]
   relative poverty [1]
   relative risk [1]
   relaxation [2]
   Reliability [1]
   Religion [2]
   religion [2]
   Religious beliefs [1]
   religiøsitet [1]
   remittances [1]
   renhold [1]
   Reparasjon av brudd [1]
   Reparasjonsmodell for alliansebrudd [1]
   replikasjon [1]
   Report to the CWA [1]
   Representasjonsteori [1]
   Reproductive health [1]
   research agenda [1]
   Research Domain Criteria project [1]
   residivisme [1]
   Resilience [2]
   resilience [1]
   Resilience (Psychological) [1]
   resilience work [1]
   Resiliency [1]
   Resiliens [1]
   resiliens [3]
   resiliensfremmende arbeid [1]
   Resistance Resources [1]
   resource [1]
   Resources [2]
   resources [3]
   respect [1]
   respirasjon [1]
   respirasjonsrate [1]
   respiration rate [1]
   responsibility [1]
   ressursar [1]
   ressurser [3]
   resting state fMRI [2]
   resting state functional MRI [1]
   resting-state fMRI [1]
   resting-state functional connectivity [1]
   restitusjonsopplevelser [1]
   restriction [1]
   Results-based financing [1]
   Results-based financing (RBF) [2]
   Results-based payment [1]
   retningslinjer [1]
   Rettigheter [1]
   rettigheter [1]
   Retting [1]
   rettskriving [1]
   Retur til jobb [1]
   Return to work [6]
   return to work [1]
   Return to work (RTW) [1]
   returnere til behandling. Keywords: Drop-out [1]
   reverie [1]
   review [1]
   Reward characteristics [1]
   reward system [1]
   réttritun [1]
   rhythm [1]
   RI-5 [1]
   Rights-based approach [1]
   risiko [2]
   Risikofaktor [1]
   risk [1]
   Risk factor [1]
   Risk factors [4]
   Risk of dyslexia [4]
   Risk perception [1]
   risk perception [2]
   Risk perceptions [1]
   Risky sexual behaviour [1]
   Rites of passage [1]
   Road traffic noise [1]
   road traffic noise [1]
   Robusthet [1]
   rodent [1]
   Role ambiguity [1]
   role ambiguity [1]
   Role conflict [1]
   role conflict [1]
   role models. [1]
   role models. Fysisk aktivitet [1]
   Rolleambiguitet [1]
   rolleambiguitet [1]
   rollemodeller. [1]
   rollemodeller. Physical activity [1]
   ROM [1]
   Romania [1]
   romantic relationships [1]
   routine outcome measures [1]
   Roxy market in Adjamé [1]
   RSA [1]
   Rumination [1]
   rumination [1]
   Rumination (Cognitive Process) [1]
   ruminering [1]
   Rupture repair [1]
   Rupture resolution model [1]
   Rural health services [1]
   Rus [1]
   rus [1]
   Rusavhengighet [1]
   Rusbehandling [1]
   rusbehandling [1]
   Ruskultur [1]
   Rusmisbruk [1]
   rusmisbruk [1]
   Rusreformen [1]
   Russia [1]
   Rutinemessig måling av prosess og utfall [1]
   RVTS-vest [1]
   Saami [1]
   SAC [1]
   SAD [1]
   sadness [1]
   Safe male circumcision [1]
   Safety [3]
   safety [5]
   Safety climate [3]
   safety climate [1]
   Safety critical organizations [2]
   Safety Culture [1]
   Safety culture [2]
   safety culture [1]
   Safety education [1]
   Sakkyndige [1]
   saksbehandlere [2]
   sales restriction [1]
   Salutogenese [5]
   salutogenese [4]
   Salutogenesis [13]
   salutogenesis [1]
   Salutogenesis theory of health [3]
   salutogenic [1]
   Salutogenic theory [1]
   Samarbeid [1]
   samarbeid [5]
   samarbeidskompetanse [1]
   Same-sex marriage [1]
   samer [1]
   Samhandling [1]
   samhandling [2]
   Samliv [2]
   samliv [1]
   Samlivskurs [2]
   Samspelsrettferd [1]
   Samtale i skolen [1]
   Samverkansprojekt [1]
   samvær [1]
   sanger [1]
   Sangvanskeproblematikk [1]
   Sangvansker [1]
   sanism [1]
   Sanitary [1]
   sanitation [1]
   saumlaus barseloppfølging [1]
   Sårbarhet [1]
   sårbarhet [1]
   scaffolding [1]
   scale development [1]
   scaling-up [1]
   scenario prestasjon [1]
   Schema [1]
   schema therapy [1]
   Schizofreni [1]
   schizofreni [1]
   Schizophrenia [2]
   schizophrenia [6]
   School [3]
   school [2]
   School absence [1]
   school attendance [1]
   school connectedness. [1]
   school engagement [1]
   school leaders [1]
   School leadership [1]
   School owners [1]
   School performance [1]
   School psychology [1]
   school-aged children [1]
   school-related problems [1]
   Schools [1]
   Schoolwork [1]
   scoping review [1]
   Screen [1]
   Screen time behaviors [1]
   screening health care [1]
   SCS [1]
   SDQ [2]
   seafarer [1]
   seafaring [1]
   seal oil [1]
   seamless follow - up [1]
   Seasonal Variations [1]
   Seasons [1]
   second Language [1]
   Secondary school [1]
   Seine barneår [1]
   Seksualitet [1]
   Seksualundervisning [1]
   seksuell helse [1]
   seksuell objektivisering [1]
   seksuell orientering [1]
   Seksuell trakassering [3]
   seksuelle minoriteter [1]
   Seksuelle overgrep [1]
   seksuelle overgrep [3]
   seksuelt overgrep [1]
   Sekundærtraumatisering [1]
   selected fact [1]
   selection [1]
   Seleksjon [1]
   seleksjon [1]
   self compassion [1]
   Self dependency [1]
   self disclosure [1]
   Self identity [1]
   Self Injurious Behavior [1]
   Self Perception [1]
   Self perception [2]
   Self Regulation [1]
   Self stigma [1]
   Self-actualization [1]
   self-assessment [2]
   Self-care [2]
   Self-Compassion [1]
   Self-compassion [1]
   self-compassion [2]
   self-concept [1]
   self-criticism [1]
   Self-determination theory [2]
   self-determination theory [3]
   Self-efficacy [3]
   self-efficacy [9]
   Self-esteem [3]
   self-esteem [2]
   self-goal setting [1]
   self-goal-setting [1]
   Self-help [1]
   self-other agreement [1]
   Self-perception [1]
   self-perception [1]
   self-perception of health [1]
   self-presentation and selfie behavior [1]
   Self-Regulation [1]
   Self-regulation [1]
   self-regulation [2]
   Self-report [3]
   self-report [1]
   self-report questionnaires [1]
   self-report scales [1]
   Self-reports [1]
   self-strength use [1]
   Self-supervised [1]
   Self-tuning [1]
   Self-worth [1]
   self-­efficacy [1]
   selv [1]
   selv-målsetting [1]
   selv-nivå [1]
   selv-perspektiv [1]
   Selvaktualisering [1]
   Selvbebreidelse [1]
   Selvbestemmelsesteori [2]
   selvbestemmelsesteori [1]
   Selvbestemmelsesteorien [1]
   selvet [1]
   Selvevaluering [2]
   Selvfølelse [2]
   selvfølelse [1]
   selvhjelpslitteratur [1]
   selvkonsept [1]
   selvmålsetting [1]
   selvmedfølelse [3]
   Selvoppfatning [1]
   selvoppfattelse [1]
   selvopplevd psykisk helse [1]
   selvopplevelse [1]
   selvpresentasjoner [1]
   Selvrapportering [1]
   selvrapportering [1]
   selvregulerende atferd [1]
   Selvregulering [2]
   selvregulering [1]
   selvreguleringsnivå [1]
   selvskading [1]
   Semantic and phonetic features [1]
   semantic expectation [1]
   semantic fluency [1]
   semantisk forventning [1]
   semistrukturert intervju [1]
   Senge [1]
   Senmodernitet [1]
   Sense of Coherence [1]
   Sense of coherence [1]
   sense of coherence [1]
   sensitivitet [2]
   Sensitivity [1]
   senskader [1]
   sentence processing [1]
   Sequence learning [1]
   Serial reaction time task [1]
   serial reaction time task [1]
   serious crime [1]
   Service abroad [1]
   service user involvement [2]
   service users [1]
   SES [4]
   SES ladder [1]
   sesongvariasjon [1]
   set-shifting [1]
   Sex [1]
   Sex differences [2]
   sex differences [1]
   Sex education [1]
   sex work [1]
   sexarbeid [1]
   Sexual abstinence [1]
   Sexual Abuse [1]
   Sexual abuse [1]
   sexual and reproductive decisions [1]
   sexual assault [1]
   sexual double standard [1]
   sexual education [1]
   Sexual exploitation [1]
   sexual harassment [1]
   sexual health [2]
   sexual minorities [1]
   sexual objectification [1]
   sexual orientation [1]
   Sexual reproductive health [1]
   Sexual risk behavior [1]
   sexuality [2]
   SF-12 and SF-36 [1]
   Shame [1]
   shame [2]
   shame and guilt proneness in narcissism [1]
   shape [1]
   Shared mental models [1]
   shared mental models [3]
   shared situation awareness [1]
   Shift work [1]
   shift work [2]
   ships [1]
   shopping addiction [1]
   short term memory [1]
   short-term absenteeism [1]
   Short-term memory [1]
   SHUTi [1]
   Sick leave [8]
   sick leave [1]
   sick-listing [1]
   Sickness absence [3]
   sickness certifi cation [1]
   side effects [1]
   Sidr [1]
   Siegel [1]
   Signal detection task [1]
   signal detection theory [1]
   signaldeteksjonsoppgave [1]
   signaldeteksjonsteori [1]
   Sikkerhet [1]
   sikkerhet [2]
   Sikkerhetsklima [1]
   sikkerhetskultur [1]
   Simulated driving [1]
   simulator [2]
   Single minor asylum seekers [1]
   Single minor rights [1]
   Single-case design [1]
   Single-trial variability [1]
   Situasjonsbevissthet [1]
   situasjonsbevissthet [3]
   Situation awareness [2]
   situation awareness [4]
   Situert læring [2]
   Sjanger [1]
   sjekklister [1]
   Sjukefråvær [1]
   sjølvbestemmingsteori [1]
   sjølvhypnose [1]
   sjølvmedkjensle [1]
   sjølvoppfatning [1]
   Skam [1]
   skam [1]
   skiftarbeid [3]
   Skjellsord [1]
   Skjema [2]
   skjematerapi [1]
   skjønnhet [1]
   Skole [5]
   skole [2]
   Skole- og læringsmiljø [1]
   Skole-foreldre-relasjoner [1]
   Skole-hjem-relasjoner [1]
   Skolearbeid [1]
   skoleelever [2]
   skolegang [1]
   skolehjem [1]
   Skolehverdag [1]
   skolehverdag [1]
   skoleledelse [1]
   Skoleleiing [1]
   Skolemiljøutvalg [1]
   Skolen [1]
   skolen [3]
   Skoleprestasjoner [1]
   skoler [1]
   Skolerådgiver [1]
   skoleutvikling [1]
   skriftlig [2]
   Skriftlig vurdering [1]
   skript [1]
   skriveferdigheiter [1]
   Skriveferdigheter [1]
   skriveferdigheter [1]
   Skrivevansker [1]
   skrivevansker [1]
   skriving [1]
   Skuletilfredsheit [1]
   Skyld [2]
   Slag [1]
   Sleep [6]
   sleep [9]
   Sleep apnea syndromes [1]
   sleep deprivation [1]
   Sleep disordered breathing [1]
   Sleep Disorders [1]
   Sleep duration [2]
   sleep duration [1]
   sleep fragmentation [2]
   Sleep medication [1]
   sleep problems [1]
   sleep quality [1]
   sleep scoring [1]
   sleep sufficiency [1]
   SLI [1]
   slot machines [1]
   SLT [1]
   Small-scale mining [1]
   Small-scale trade [1]
   smartphone [1]
   Smartphone application [1]
   Smartphone Withdrawal Scale (SWS) [1]
   Smarttelefon [1]
   Smell [1]
   smerte [1]
   Smerter [1]
   Smoking [1]
   smoking [1]
   Smoking Intentions [1]
   soccer [1]
   Social [1]
   Social Anxiety [1]
   social anxiety [1]
   Social anxiety disorder [2]
   social attribution [1]
   Social capital [3]
   social changes [1]
   social cognition [1]
   social comparison [4]
   social constructionism [1]
   social democracy [1]
   social democratic welfare state [1]
   Social determinants [1]
   Social determinants of health [4]
   social determinants of health [1]
   social distance [1]
   Social ecology [1]
   Social inequalities in health [1]
   Social inequality [3]
   Social Inequities in Health [1]
   social influence [1]
   Social integration [1]
   Social Interaction [1]
   social media [4]
   Social network [1]
   Social network analysis [1]
   social networking sites [1]
   Social networks [1]
   Social order [1]
   Social position [1]
   Social protection [1]
   Social relations [1]
   Social roles [1]
   Social security system [1]
   social spaces [1]
   Social stratification [1]
   Social stress [1]
   Social Support [2]
   Social support [5]
   social support [3]
   social support processes [1]
   Social welfare [2]
   Social well-being [1]
   sociality [1]
   Socialization [1]
   socialization [1]
   Socio-demographic factors [2]
   Socio-economic inequality [1]
   socio-economic status [1]
   socio-emotional development [1]
   sociocultural adaptation [1]
   Socioeconomic gradient in health [1]
   Socioeconomic inequalities [1]
   Socioeconomic Status [1]
   Socioeconomic status [5]
   socioeconomic status [3]
   Socio–Economic Determinants [1]
   Soft drink [1]
   Sogn og Fjordane [1]
   Somali Immigrants [1]
   Sosial [1]
   sosial angst [1]
   sosial angstlidelse [1]
   sosial fobi [1]
   Sosial handlingskompetanse [1]
   sosial innovasjon [1]
   Sosial kapital [1]
   sosial kapital [1]
   Sosial kompetanse [1]
   Sosial læring [1]
   Sosial nettverksanalyse [1]
   Sosial støtte [4]
   sosial støtte [4]
   sosial tilbaketrekning [1]
   Sosial ulikhet [2]
   sosial ulikhet [1]
   sosial økologi [1]
   sosial-kognitiv teori [1]
   sosiale medier [2]
   sosiale nettverk [1]
   sosiale roller [1]
   Sosialisering [3]
   sosialkonstruksjonisme [2]
   Sosialt arbeid [1]
   sosialt arbeid [1]
   Sosialt velvære [1]
   sosiokulturelt læringssyn [1]
   sosionom [1]
   Sosioøkonomisk status [4]
   sosioøkonomisk status [2]
   South Africa [3]
   Sox1 [1]
   space [1]
   space-number mapping [1]
   Spatial coding [1]
   spatial cognition [1]
   spatial imagery [1]
   Spatial regression [1]
   Specificity [1]
   spectral dynamic causal modeling [1]
   spectral features [1]
   Spedbarn [2]
   spedbarn [2]
   Spedbarnsmassasje [1]
   speech [1]
   speech dysfluency [1]
   Speech perception [2]
   speech perception [1]
   Speech production [1]
   spenningssøkende atferd [1]
   spesifikke språkvansker [1]
   Spillavhengighet [1]
   spirituality [1]
   Spiseforstyrrelser [1]
   spiseforstyrrelser [2]
   spisepatologi self-compassion [1]
   Sport [1]
   sport education [1]
   Sport Education Model [1]
   Sport participation [1]
   sport psychology [1]
   Sports [3]
   Sports Coaching [1]
   Språk [4]
   språk [3]
   Språkforståelse [1]
   Språkkompetanse [1]
   Språklateralisering [1]
   Språkopplæring [1]
   Språkprosessering [1]
   Språkutvikling [3]
   språkutvikling [1]
   Språkvansker [2]
   språkvansker [3]
   spørreskjema [1]
   Spørreskjemaundersøkelse [1]
   Sri Lanka [1]
   SRP-III [1]
   SSB [1]
   stabilisering [1]
   Stability [1]
   staff [1]
   Staffing [1]
   Stalking [2]
   Stamming [3]
   State anxiety [1]
   Statens Helsetilsyn [1]
   Statistical interaction [1]
   Statistical learning [4]
   statistical learning [1]
   Statistics [1]
   Statistikk [1]
   stå frem med [1]
   Stemmeendring [2]
   stemmevansker [1]
   stemningslidelser [1]
   stereotype [1]
   Stereotype content model [1]
   Stereotype threat [1]
   stereotyper [1]
   Stereotypes [1]
   stereotypes [1]
   Stigma [4]
   Stigmatization [1]
   stipendiat [1]
   story telling [1]
   Straff [1]
   straff [1]
   strange situation [1]
   Strategic control [1]
   strategic control [1]
   strategies [1]
   Strategy [1]
   Street children [1]
   Stress [6]
   stress [3]
   Stress Management [2]
   Stressors [1]
   stressors [1]
   stressreduksjon [1]
   Stroop [1]
   Structural characteristics [1]
   Structure–function [1]
   Struktur [1]
   strukturell ligningsmodellering [1]
   STS [2]
   student [2]
   Student response systems [1]
   Student teachers [1]
   Student's perceptions [1]
   Studentaktiv læring [1]
   studentar [1]
   Studenter [3]
   studenter [1]
   Students [3]
   students [3]
   Students' attitudes [1]
   students’ perspective [1]
   Stunting [1]
   Stuttering [1]
   stuttering [1]
   støtte [1]
   støttende ledelse [1]
   støttende system [1]
   Sub-Saharan Africa [4]
   Subacute low back pain [1]
   Subgranular zone [1]
   subject formation [1]
   subjective general health [1]
   Subjective health complaints [5]
   subjective health complaints [5]
   Subjective well-being [1]
   subjective well-being [3]
   subjektiv risikovurdering [1]
   Subjektiv SØS [1]
   Subjektive helseplager [3]
   subjektive helseplager [2]
   subjektivt velvære [1]
   substance abuse [2]
   Substance use [1]
   substance use [3]
   Substance use disorder [4]
   substance use disorder [1]
   substance use disorders [1]
   substansbruk [1]
   Suicide [1]
   suicide [1]
   summativ vurdering [1]
   Sundarbans [1]
   sunn aldring [1]
   Superior temporal sulcus [2]
   supervisor dispositionism [1]
   Supported employment [1]
   Supportive culture [1]
   supportive leadership [1]
   Survey [1]
   Survey-metoden [1]
   Sustainability [2]
   Sustainable consumption [1]
   sustainable consumption [1]
   Sustainable development [1]
   Sustainable livelihoods [1]
   Sustainable livelihoods framework [1]
   Sustainable tourism [2]
   sustainable tourism [2]
   SVANTE-N [1]
   svevende objekt [1]
   Svik [1]
   sviktende sikkerhetsetterlevelse [1]
   Sweden [1]
   Sweets [1]
   Swift Trust [1]
   SWS [1]
   sykdomsoppfatning [1]
   Sykefravær [2]
   sykefravær [2]
   Sykehus [1]
   sykehus/legetjenester [1]
   Sykemeldte [1]
   Sykepleier [1]
   sykepleierstudenter [1]
   Sykepleierutdanning [1]
   symmetry [1]
   Symptom Checklist-90-R [1]
   syn på barn [1]
   synaptic plasticity [1]
   Synergy [5]
   Synesthesia [1]
   synesthesia [1]
   Synthesis [1]
   system [1]
   system teori [1]
   systematic literature review [2]
   Systematic review [2]
   systematisk litteraturgjennomgang [2]
   systematisk litteratursøk [1]
   systems theory [1]
   Systemteori [1]
   søsken [2]
   Søskenincest [1]
   søvn [1]
   Tablets [1]
   taekwondo [1]
   Taktil stimuli [1]
   Taleapraksi [1]
   talent [1]
   Talepersepsjon [1]
   Taleproduksjon [1]
   Taleutvikling [1]
   tannhelsetjenesten [1]
   Tanzania [11]
   Target [1]
   task performance [4]
   task switching [1]
   task-performance [1]
   Taus kunnskap [1]
   taus kunnskap [1]
   taus kunnskap i handling [1]
   TBI [1]
   tDCS [1]
   Teacher education [2]
   Teacher participation [1]
   teacher support [1]
   teachers [1]
   teacher–student relationship [3]
   Teaching [1]
   teaching [1]
   Teaching Experience [1]
   Teaching intentions [1]
   Team [1]
   team [1]
   team dynamics [1]
   team performance [1]
   teamarbeid [1]
   Teamdynamikk [1]
   Teams [1]
   Teamwork [2]
   Teamwork, shared mental model [1]
   technology enhanced learning [2]
   technoscience [1]
   Teen-age pregnancies [1]
   Teenagers at risk [1]
   tegnspråk [1]
   Tematisk analyse [1]
   tematisk analyse [1]
   tematisk innholdsanalyse [1]
   Temperamental and educational problems [1]
   Temperamental goodness-of-fit [1]
   temporary teams [1]
   tenåringer [1]
   teoretiske overveielser [1]
   Teori [2]
   teori [1]
   teori for praksis [1]
   teori og praksis [1]
   teoriens funksjon [1]
   terapeuter [1]
   terapeutforskning [1]
   Terapeutisk allianse [1]
   terapeutisk allianse [1]
   terapeutisk arbeid [1]
   terapeutisk kompetanse [1]
   terapeutisk relasjon [1]
   Terapeutisk samhandling [1]
   Terapi [2]
   terapi [3]
   terapi-integrasjon [1]
   terapiintergrasjon [1]
   terror [4]
   terror-rettssak [1]
   Terrordrapene Utøya 2011 [1]
   Terrorism [1]
   terrorism [2]
   terrorism risk [1]
   test anxiety [2]
   test feedback [1]
   testangst [1]
   testing [1]
   testing effect [1]
   Texture [1]
   TF-CBT [1]
   Thai [1]
   Thailand [1]
   The Autism Spectrum Screening Questionnaire [1]
   the B-IPQ [1]
   The Biopsychosocial Model of Pain [1]
   The Case of WLAC [1]
   The Children`s Communication Checklist 2 [1]
   The Cognitive Activation Theory of Stress [1]
   The Emotion-centered model of job stress [1]
   the Fear of Missing Out Scale (FoMOs) [1]
   The Hard Problem of Consciousness [1]
   the job demands-resources model [1]
   The Leadership in Diverse Organizations model [1]
   The LIDO model [1]
   the maritime industry [1]
   The National Institutes of Health Stroke Scale [1]
   the Nynorsk effect [1]
   the oil and gas industry [1]
   the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) scale [1]
   the Public Health Act [1]
   the Social Determinants of Health (SDH) [1]
   the Three Bodies Approach [1]
   Theater [1]
   thematic analysis [1]
   thematic network analysis [1]
   theories [1]
   Theory of mind [2]
   theory of mind [1]
   Theory of planned behavior [1]
   Theory of Planned Behavior (TPB) [1]
   theory of science [1]
   Therapeutic alliance [2]
   therapeutic alliance [1]
   therapeutic relationship [1]
   therapist competence [1]
   Therapist perspective [2]
   Therapy [1]
   therapy [3]
   Therapy process [1]
   therapy-integration [1]
   THINC-it [1]
   threat [1]
   threat of shock [1]
   three-year-old [1]
   three-year-olds [1]
   Threshold [1]
   Thrive [1]
   Thriving [2]
   Tickertape synesthesia [1]
   Tidlig innsats [1]
   tidlig innsats [1]
   tidlig maladaptive skjema [1]
   Tidlig samspill [1]
   tidlig samspill [1]
   Tidsavgrensing [1]
   Tidspress [1]
   tidspress [1]
   Tigray [1]
   Tilbakemelding [1]
   tilbakemelding [1]
   tilbakemeldinger [1]
   tilbaketrukket atferd [1]
   Tilfredshet i parforholdet [1]
   tilgang på helsetjenester [1]
   tilgjengelighet [1]
   tilhørighet [4]
   Tilknytning [6]
   tilknytning [1]
   Tilknytningsteori [2]
   tillit [1]
   tilpassa opplæring [1]
   Tilpasset opplæring [1]
   tilpasset opplæring [1]
   tilrettelegging [1]
   Tilsyn [1]
   Tilsynsansvar [1]
   Tilsynsmyndighet [1]
   Tiltak [1]
   time [1]
   Time in bed [1]
   Time pressure [1]
   tinnitus [1]
   Tobacco [1]
   tobacco control policy [2]
   Tobacco use [1]
   tokjønnsmodell [1]
   toleransevindu [1]
   toleransevinduet [1]
   tolking [1]
   TOMCATS inventory [1]
   Tonal language [1]
   Tonedøvhet [1]
   Toneskeivhet [1]
   Tongan and German [1]
   top-down processing [1]
   top-down prosessering [1]
   Tospråklighet [1]
   Total Fertility Rate (TFR) [1]
   Tourette syndrome [3]
   tourist experience [1]
   traditional initiation [1]
   Traditional lectures [1]
   Traditional medicine [1]
   Trafficking [1]
   Trafficking survivors [1]
   Trafficking victims [1]
   Trail Making Test [1]
   trainee [1]
   traineeprogram [1]
   Training [1]
   training [1]
   Trait anger [1]
   Trait anxiety [1]
   Trajectory [1]
   trakassering [1]
   trans [1]
   transactional sex [1]
   transaksjonsmodellen [1]
   Transdisciplinary [1]
   Transformasjonsledelse [2]
   transformasjonsledelse [1]
   Transformational Leadership [2]
   Transformational leadership [3]
   transformational leadership [1]
   Transformerende ledelse [1]
   Transition [2]
   transition from lower to upper secondary school [1]
   Transition to parenthood [1]
   Transperson [1]
   Transpersoner [1]
   Transportation [1]
   TRAS [1]
   Trauma [5]
   trauma [5]
   Trauma exposure [1]
   Trauma team leader [1]
   Traumagenic dynamics [1]
   Traumatic Brain Injury [1]
   traumatic death [1]
   traumatiserte sørgende [1]
   Traumatisk hjerneskade [1]
   traumatisk opplevelse [1]
   Traume [2]
   traume [1]
   Traumefokusert kognitiv atferdsterapi [1]
   traumeopplevelse [1]
   traumer [1]
   travel choices [2]
   travel motivation [2]
   Treatment [1]
   treatment [2]
   treatment compliance [1]
   Treatment dropout [1]
   Treatment Effectiveness Evaluation [1]
   treatment for addiction [1]
   Treatment Outcomes [1]
   Treatment systems [1]
   treåringer [3]
   Trekkangst [1]
   Trekksinne. [1]
   Trends [2]
   trends [1]
   Trenerskapt miljø [1]
   Trening [1]
   trening [1]
   trivsel [4]
   true prospective study [1]
   trusler [1]
   Trust [2]
   Truth [1]
   Trygg base [1]
   turnover intentions [1]
   tvang [2]
   tvangsbehandling [1]
   tvangslidelser [1]
   tvärsektoriell samverkan [1]
   tverretatlig [1]
   tverretatlig samarbeid [1]
   tverretatlig samarbeid. Child [1]
   tverrfaglig [2]
   Tverrfaglig samarbeid [1]
   tverrfaglig samarbeid [1]
   Tverrlingvistikk [1]
   tverrprofesjonelt [1]
   tverrprofesjonelt samarbeid [1]
   Tverrsnittsstudie [1]
   Type 2 diabetes [1]
   type of kick [1]
   typical tourist [2]
   Tz'utijul [1]
   Ubevisst [1]
   Udir [1]
   Uganda [5]
   ultra high field [1]
   Ulvsnesøy [1]
   ulykker [1]
   Umbrella organisation [1]
   Unaccompanied refugee minors [1]
   Uncertainty [1]
   Unconscious knowledge [1]
   UNCRC [1]
   Undernutrition [1]
   undernutrition [1]
   Underveisvurdering [2]
   underveisvurdering [4]
   Undervisning [1]
   undervisning [2]
   undervisningsmetoder [1]
   Underweight [2]
   Unemployment [1]
   unethical behaviour [1]
   unethical decision making in narcissism [1]
   Ung uførhet [1]
   ung voksen [1]
   ung voksen. [1]
   Ungdom [14]
   ungdom [8]
   Ungdom i risiko [1]
   Ungdommer [1]
   ungdommer [11]
   Ungdomsalder [1]
   ungdomsforskning [1]
   ungdomsskolen [9]
   Unge [1]
   unge [2]
   unge menn [1]
   Unge voksne [1]
   unge voksne [3]
   ungekvinner [1]
   unintended side-effects [1]
   unipolar depresjon [1]
   Univariat statistikk [1]
   Universitetspedagogikk [113]
   universitetspedagogikk [1]
   university students [2]
   Unnvikende personlighetsforstyrrelse [1]
   unsupervised learning [1]
   Upper secondary school [2]
   upper secondary school [5]
   urban-rural [1]
   USA [1]
   uses and gratifications [1]
   Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse [1]
   Utbrenthet [1]
   Utdannelse [1]
   Utdanning [10]
   utdanning [5]
   utdanning 2020 [1]
   Utdanningsdirektoratet [1]
   utdanningsfilosofi [1]
   Utdanningspersonell [1]
   utdanningspolitikk [1]
   utdanningsvalg [1]
   Utekontakten i Bergen [1]
   utenforskap [1]
   Utenlandsoppdrag [1]
   utfall [2]
   Utfallsforventninger [1]
   utfordrende atferd [1]
   utfordrende krav [2]
   utfordringer [2]
   utforskende atferd [1]
   utmattelse [4]
   utrygg-unnvikende tilknytning [1]
   utrygge handlinger [2]
   Utsatt imitasjon [1]
   utvikling [2]
   utvikling og boforhold [1]
   utvikling- og traumepsykologi. [1]
   Utviklingsprosesser [1]
   utviklingspsykologi [1]
   utviklingsressurser [2]
   utviklingsstøtte [2]
   Utøya [1]
   Vacationing [1]
   vagal tone [1]
   val [1]
   valfrie former [1]
   Validering [1]
   validity [1]
   value orientation [1]
   Values [1]
   values [2]
   vaner [1]
   vann [1]
   Vanntilgang [1]
   Variability [1]
   Variansanalyse [1]
   variation in coverage [1]
   varsling [1]
   Varslingsplikt [1]
   vascular dementia [1]
   Vedvarende symptomer [1]
   Vegetable [1]
   Vegetables [1]
   Vekselverknad [1]
   vektendring [1]
   vektstatus [1]
   vektstigma [1]
   Velofaryngeal innsuffisiens [1]
   velvære [1]
   Venner [1]
   venner [1]
   vennskap [1]
   ventral striatum [1]
   verbal abilities [1]
   Verbal fluency [1]
   verbal hukommelse [1]
   Verbal learning [1]
   verbal learning [1]
   verbal læring [1]
   verbal memory [1]
   veterans [1]
   VG [1]
   VG3 [1]
   victim blame [1]
   Victimization [1]
   video [1]
   Video game [1]
   Video Game Addiction [2]
   Video game addiction [1]
   Video lottery terminal [1]
   Videregående opplæring [1]
   videregående opplæring [1]
   Videregående skole [1]
   videregående skole [4]
   videregående yrkesopplæring [1]
   videreutdanning [1]
   videreutdanning og veiledning [1]
   Vietnamese migrant women [1]
   Violence [2]
   violence [3]
   Violence against women [3]
   Virkelighetsorganisering [1]
   Virkningsmekanismer [1]
   Virtuelle fagnettverk [1]
   virtues [2]
   visiting death site [1]
   visual [1]
   Visual Analogue Scale [3]
   visual imagery [1]
   Visuell analog skala Key words: Thyroidectomy [2]
   Visuo-spatial skills [1]
   visuo-spatial skills [1]
   Vitamin B12 [1]
   Vitamin D [2]
   vitenskapelig personale [1]
   VO2max [1]
   vocal fold palsy [2]
   Vocational education [1]
   vocational education [2]
   Vocational rehabilitation [3]
   vocationalization [1]
   voice [1]
   Voice change [2]
   Voice Handicap Index [3]
   Voice Related Quality of Life [1]
   Voksen i år 2000 (VITT) [1]
   voksenopplæring [1]
   voksenpedagogikk [1]
   voksne [2]
   voksnes læring [1]
   Vold [2]
   vold [6]
   Vold i familien [1]
   vold i hjemmet [1]
   vold i nære relasjoner [1]
   vold i parforhold [1]
   vold og overgrep [1]
   Voldtekt [1]
   voldtekt [1]
   voldtektsoffer [1]
   voluntary medical male circumcision [1]
   VOT [1]
   Voxel-based morphometry [1]
   Vulnerability [1]
   vulnerability [1]
   Vulnerability vs. rights [1]
   vulnerable children [1]
   vulnerable narcissism [1]
   Vurdering [2]
   vurdering [3]
   Vurdering for læring [1]
   vurdering for læring [1]
   Vurderinger om sikkerhet [1]
   vurderingskriterier [1]
   wagering [1]
   Waking life [1]
   war [1]
   warmth ratings [1]
   WASH [1]
   Wasting [1]
   wasting [1]
   Water [1]
   Water quality [1]
   Water Resources [1]
   web-based [1]
   Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence [1]
   Weight Control [1]
   Well Being [1]
   well being [1]
   Well-being [8]
   well-being [3]
   well-being. [1]
   wellbeing [1]
   Wernicke's aphasia [1]
   white noise [2]
   White noise paradigm [1]
   whole-crew vaccination [1]
   window of tolerance [1]
   winter-over syndrome [1]
   wisconsin card sorting test [1]
   withdrawal [1]
   Women [4]
   women [2]
   Women offenders [1]
   Women's access to justice [1]
   women's empowerment program [1]
   Women's movement [1]
   Women's movements [1]
   women-initiated divorce [1]
   Women-who-prostitute [1]
   Womens mobilization [1]
   women’s empowerment program [1]
   Work [1]
   work demands [1]
   Work disability [1]
   Work Engagement [1]
   work engagement [4]
   work environment [1]
   Work exposure [1]
   work incapacity [1]
   Work pace [1]
   work pressure [2]
   work-family balance [1]
   Work-family conflict [1]
   work-life balance [1]
   Work-related disability [1]
   workaholism [1]
   working alliance [1]
   Working children [1]
   Working conditions [2]
   working conditions [1]
   Working environment [1]
   Working memory [1]
   working memory [3]
   working mothers [1]
   working together [1]
   workplace bullying [1]
   Workplace exercise [1]
   Workplace learning [1]
   Workplace physical activity [1]
   World of Warcraft [1]
   worry [2]
   Writing [1]
   xAPI [1]
   Young adult cancer patients [1]
   young adult cancer survivors [1]
   Young adulthood [1]
   Young adults [3]
   young children [1]
   Young men [2]
   Young people [1]
   Young people - physical activity [1]
   Youth [4]
   youth [2]
   youth access [1]
   youth-unit [1]
   yrkesfaglig utdanning [1]
   yrkesliv [1]
   Yrkesmessig selvopplevd mestringsevne [1]
   yrkesmessig selvopplevd mestringsevne [1]
   yrkesretting [1]
   Zambia [1]
   Zen buddhisme [1]
   Zimbabwe [6]
   «øke personlige ressurser» [1]
   «øke utfordrende jobbkrav» [1]
   øke personlige krav [1]
   øke personlige ressurser [1]
   økologisk beslutningsmodell [1]
   “home is safer than abroad” bias [1]