Now showing items 1-2 of 2

  • Postglasiale sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i Skagerrak 

   Bergeland, Jørgen Isachsen (The University of Bergen, 2015-11-30)
   Målet med denne studien har vært å kartlegge og studere avsetninger i Skagerrak og sørøstlige deler av Norskerenna for å gi et innblikk i den postglasiale utviklingen mot et moderne sedimentasjonsmønster. I tillegg ...
   Master thesis
  • The seismotectonics of western Skagerrak 

   Sørensen, Mathilde Bøttger; Voss, Peter H.; Havskov, Jens; Gregersen, Søren; Atakan, Kuvvet (Springer, 2011-04-20)
   The seismically active Skagerrak region in the border area between Denmark and Norway has traditionally been associated with uncertain earthquake locations due to the limited station coverage in the region. A new seismic ...
   Peer reviewedJournal article