Now showing items 1-1 of 1

  • Sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i Byfjorden, Vest-Norge 

   Kuvås, Jannicke (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Hovedformålene med denne oppgaven har vært å kartlegge sedimentære prosesser og avsetningsmiljø som har forekommet under og etter den siste deglasiasjonen av det Fennoskandiske isdekket i et vest-norsk fjordsystem. Studien ...
   Master thesis