Now showing items 1-4 of 4

  • Algebra i første klasse 

   Lid, Elin Røkeberg (The University of Bergen, 2015-10-12)
   Oppgaven handler om algebra i første klasse. Hva er tidlig algebra og hvordan kan vi undervise på en slik måte at vi utvikler elevenes algebraiske tenkning? Tidlig algebra er ikke at vi underviser skolealgebra tidligere, ...
   Master thesis
  • Elevers kritiske tenkning i faglige dialoger 

   Østvik, Hanne (The University of Bergen, 2019-12)
   Formålet med masteroppgaven er å undersøke elevers praktiserte kritiske tenkning i dialoger der de vurderer informasjon og skal utvikle faglig forståelse. Det er blitt gjort lydopptak av gruppearbeid i en 10. klasse fra ...
   Master thesis
  • Enkel matematikk i litt meir komplisert fysikk 

   Karlsen, Marianne Boge (The University of Bergen, 2019-06-22)
   Som lærar både i fysikk og matematikk på vidaregåande skule har eg lagt merke til at nokre elevar slit med enkle rekneoperasjonar, særleg dei som involverer divisjon. Difor har eg arbeidd med å finna svar på fylgjande ...
   Master thesis
  • Kjennetegn på elevers teorifokuserte dialoger under praktiske aktiviteter i naturfagsundervisning 

   Sjåstad, Sigrid (The University of Bergen, 2018-06-20)
   Overordnet tema for oppgaven er dialog, der fokus ligger på dialog mellom elever uten lærerveiledning. Muntlige ferdigheter er en grunnleggende ferdighet som skal inngå i alle skolens fag, inkludert naturfag (Utdanningsd ...
   Master thesis