Now showing items 1-1 of 1

  • Kalmanfilteret anvendt på en problemstilling innen seismikk 

   Kolnes, Marianne Thorsnæs (The University of Bergen, 2009-11-25)
   I denne oppgaven er målet å estimere, samt predikere, posisjonen til seimikk-kabler sekvensielt. Dessuten blir det studert om målinger fra et akselerometer, festet på seismikk-kabelen, gir sikere inferens om posisjonen.
   Master thesis