Now showing items 1-4 of 4

  • Elevers roller i matematikksamtale 

   Holter, Tove Annette (The University of Bergen, 2017)
   Masteravhandlingen "Elevers roller i matematikksamtale" handler om hva slags roller elever har når de samtaler om matematikk med andre elever. Formålet med studien er å få en større forståelse for hvordan elever i videregående ...
   Master thesis
  • Enkel matematikk i litt meir komplisert fysikk 

   Karlsen, Marianne Boge (The University of Bergen, 2019-06-22)
   Som lærar både i fysikk og matematikk på vidaregåande skule har eg lagt merke til at nokre elevar slit med enkle rekneoperasjonar, særleg dei som involverer divisjon. Difor har eg arbeidd med å finna svar på fylgjande ...
   Master thesis
  • Matematikk i kjemi. Hva er så vanskelig? 

   Fardal, Aina Elisabeth (The University of Bergen, 2018-06-20)
   I denne masteroppgaven har matematikk i kjemi hatt hovedfokus. Følgende forskningsspørsmål har vært grunnlag for arbeidet: • Med utgangspunkt i matematikkemner som kreves i kjemi, hvilke matematikkoppgaver viser flest ...
   Master thesis
  • Vurdering for læring i matematikk - vurderingspraksis i 1YT i to klassar på elektrofag 

   Årdal, Jill Berit (The University of Bergen, 2016-05-31)
   Denne oppgåva handlar om formativ vurdering i matematikk. I problemstillinga spør ein etter i kva grad kapittel- og lekseprøver i 1YT har ein formativ funksjon for elevar på elektrofag. Ein skil mellom formål og funksjon ...
   Master thesis