Now showing items 1-1 of 1

  • Postglasiale sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i Skagerrak 

   Bergeland, Jørgen Isachsen (The University of Bergen, 2015-11-30)
   Målet med denne studien har vært å kartlegge og studere avsetninger i Skagerrak og sørøstlige deler av Norskerenna for å gi et innblikk i den postglasiale utviklingen mot et moderne sedimentasjonsmønster. I tillegg ...
   Master thesis