Now showing items 1-2 of 2

  • Postglasiale sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i Skagerrak 

   Bergeland, Jørgen Isachsen (The University of Bergen, 2015-11-30)
   Målet med denne studien har vært å kartlegge og studere avsetninger i Skagerrak og sørøstlige deler av Norskerenna for å gi et innblikk i den postglasiale utviklingen mot et moderne sedimentasjonsmønster. I tillegg ...
   Master thesis
  • Sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i Byfjorden, Vest-Norge 

   Kuvås, Jannicke (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Hovedformålene med denne oppgaven har vært å kartlegge sedimentære prosesser og avsetningsmiljø som har forekommet under og etter den siste deglasiasjonen av det Fennoskandiske isdekket i et vest-norsk fjordsystem. Studien ...
   Master thesis