Now showing items 1-1 of 1

  • Detaljkartlegging av skredfare i Mobergslia, Os kommune, Hordaland 

   Ljone, Torkjell (The University of Bergen, 2011)
   Detaljert kartlegging av lausmassane, med hovudfokus på skredavsetjingar og kartlegging av skredfare er utført i området rundt Mobergslia, sør for Liafjellet i Os kommune, Hordaland. Det er laga eit lausmassekart og eit ...
   Master thesis