Now showing items 1-3 of 3

  • Individual habitat transitions of Atlantic herring Clupea harengus in a human-modified coastal system 

   Eggers, Florian; Olsen, Esben Moland; Moland, Even; Slotte, Aril (Inter-Research, 2015-02-03)
   Pelagic marine fish often display highly dynamic migration patterns. However, such movement behaviour is usually studied at the population or school level, while less is known about individual movement characteristics and ...
   Peer reviewedJournal article
  • Postglasiale sedimentære prosesser og avsetningsmiljø i Skagerrak 

   Bergeland, Jørgen Isachsen (The University of Bergen, 2015-11-30)
   Målet med denne studien har vært å kartlegge og studere avsetninger i Skagerrak og sørøstlige deler av Norskerenna for å gi et innblikk i den postglasiale utviklingen mot et moderne sedimentasjonsmønster. I tillegg er ...
   Master thesis
  • The seismotectonics of western Skagerrak 

   Sørensen, Mathilde Bøttger; Voss, Peter H.; Havskov, Jens; Gregersen, Søren; Atakan, Kuvvet (Springer, 2011-04-20)
   The seismically active Skagerrak region in the border area between Denmark and Norway has traditionally been associated with uncertain earthquake locations due to the limited station coverage in the region. A new seismic ...
   Peer reviewedJournal article