Now showing items 1-1 of 1

  • En sammenligning av NMRL-data og konvensjonelle loggemetoder fra Trollfeltet 

   Ilnicka, Agnieszka (The University of Bergen, 2009-04-27)
   Logger kan grupperes etter hvilke ønskede reservoarparametrene disse registrerer. Loggemetoder undersøkt i denne oppgaven kan deles inn i tre kategorier: o Litologiske logger: Gammaloggen o Porøsitetslogger: Tetthetsloggen ...
   Master thesis