Now showing items 1-1 of 1

  • Elevar si grafiske forståing av derivasjon - Ei kvalitativ tilnærming 

   Jørgensen, Jon Arild (The University of Bergen, 2006-05)
   Denne oppgåva handlar om elevar si grafiske forståing av derivasjon. Målet med oppgåva har vore å få ei oversikt over elevar sitt begrepsbilete i samband med ei grafisk framstilling av den deriverte, samt sjå på samanhengen ...
   Master thesis