Now showing items 1-1 of 1

  • Elevers holdninger til matematikk i videregående skole 

   Ludvigsen, Gerd Anne (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Målet med oppgaven har vært å få en dypere innsikt og mer kunnskap om elevers holdninger til matematikken på et høyere nivå i videregående skole. Ut fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv har fokus vært rettet mot ...
   Master thesis