Now showing items 1-1 of 1

  • Modellering og estimering av romlig avhengighet i forsikring 

   Sellereite, Nikolai (The University of Bergen, 2015-06-01)
   De seneste årene har det blitt publisert flere studier hvor bayesianske hierarkiske modeller, med gitte spatiale avhengighetsstrukturer, blir foreslått som potensielle verktøy i forsikringsselskapers arbeid rettet mot ...
   Master thesis