Now showing items 1-2 of 2

  • Pharmacokinetics of florfenicol in lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) after a single oral administration 

   Kverme, Karen Obrestad; Haugland, Gyri Teien; Hannisdal, Rita; Kallekleiv, Marielle; Colquhoun, Duncan John; Lunestad, Bjørn Tore; Wergeland, Heidrun Inger; Samuelsen, Ole Bent (Elsevier, 2019)
   Farming of lumpfish for biological removal of sea lice from farmed Atlantic salmon has expanded rapidly in Europe and Canada over the last 5–6 years and the lumpfish has become an economically important species. There ...
   Journal article
  • Vekststudie av Pasteurella sp. isolert fra oppdrettet rognkjeks, Cyclopterus lumpus 

   Tjessem, Anne Vesterdal (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Oppdrett av rognkjeks, Cyclopterus lumpus, er en raskt voksende sektor innen akvakultur i Norge. Bruksområdet for kultivert rognkjeks er begrenset til biologisk bekjemping av lakselus ved oppdrett av salmonider. Rognkjeks ...
   Master thesis