Now showing items 1-2 of 2

  • Supervised Continuous Max-flow for Segmentation of Images with Intensity Inhomogeneities 

   Guo, Junjie (The University of Bergen, 2016-05-26)
   In this thesis we propose a regional adaptive active contour model for segmenting images with intensity inhomogeneities effectively. This model includes a regularization term, a global energy term and a local energy ...
   Master thesis
  • Tokamerarekonstruksjon og Gröbnerbasar 

   Slinde, Kristine Njøs (The University of Bergen, 2016-06-01)
   I denne oppgåva skal me sjå på korleis ein skal gå fram for å rekonstruere ei scene frå to bilete. Dette kan brukast når ein skal evaluere satellittbilete og gjere ei kalibrering av kamera. Me skal sjå på geometrien og ...
   Master thesis