Now showing items 1-2 of 2

  • Algebra i første klasse 

   Lid, Elin Røkeberg (The University of Bergen, 2015-10-12)
   Oppgaven handler om algebra i første klasse. Hva er tidlig algebra og hvordan kan vi undervise på en slik måte at vi utvikler elevenes algebraiske tenkning? Tidlig algebra er ikke at vi underviser skolealgebra tidligere, ...
   Master thesis
  • Misoppfatningar i algebra hjå elevar på første trinn i vidaregåande skule 

   Audestad, Torbjørn (The University of Bergen, 2016-06-02)
   Denne oppgåva handlar om misoppfatningar i algebra hjå 1.års-elevar i vidaregåande skule. Målet med oppgåva har vore å gje meg som matematikklærar større innsikt i misoppfatningar og vanskar elevar møter i algebra. ...
   Master thesis