Now showing items 1-1 of 1

  • Korrigering av modellestimert nedbør ved hjelp av historisk data. 

   Aabrekk, Mariann (The University of Bergen, 2010-06-01)
   I denne oppgåva er det sett på moglegheit for betring av modellestimert nedbør ved å korrigere modellerte nedbørsestimat ved hjelp av fleire ulike korreksjonsfaktorar som tar omsyn til ulike vêrtypar og nedbørsintensiteten. ...
   Master thesis