Now showing items 2248-2267 of 5012

  • K$^{*}(892)^{0}$ and $\phi(1020)$ meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_\mathrm{NN}}$ = 2.76 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; ALICE, Collaboration (American Physical Society, 2017-06)
   The production of K$^{*}(892)^{0}$ and $\phi(1020)$ mesons in proton-proton (pp) and lead-lead (Pb-Pb) collisions at $\sqrt{s_\mathrm{NN}} =$ 2.76 TeV has been analyzed using a high luminosity data sample accumulated in ...
   Journal article
  • K*(892)$^0$ and $\Phi$(1020) production in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 2.76 TeV 

   Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Agnello, Michelangelo; Agostinelli, Andrea; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmad Masoodi, Arshar; Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Ahmed, Ijaz; Ahn, Sang Un; Ahn, Sul-Ah; Aimo, Ilaria; Aiola, Salvatore; Ajaz, Muhammad; Akindinov, Alexander; ALICE, Collaboration (American Physical Society, 2015-02)
   The yields of the K*(892)$^0$ and $\Phi$(1020) resonances are measured in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 2.76 TeV through their hadronic decays using the ALICE detector. The measurements are performed in multiple ...
   Journal article
  • K-packing and K-domination on tree graphs 

   Mjelde, Morten (The University of Bergen, 2004)
   Master thesis
  • Kadmium i strandkrabbe (Carcinus maenas) - sammenlikning mellom Nord- og Sør-Norge, samt prøvetaking i en kadmiumpåvirket fjord 

   Knutsen, Heidi (The University of Bergen, 2017-04-28)
   I taskekrabbe (Cancer pagurus) langs norskekysten er det målt høye konsentrasjoner av miljøgiften kadmium, med betydelig høyere nivåer i Nord- sammenliknet med Sør-Norge. Den klare nord-sør gradienten i taskekrabbens ...
   Master thesis
  • Kadmium i taskekrabben (Cancer pagurus) relatert til størrelse og biologi: En sammenligning av krabber fra Nord- og Sør-Norge 

   Lindborg, Ingvild (The University of Bergen, 2017-04-28)
   Taskekrabben (Cancer pagurus) er en populær sjømat-art som fiskes både kommersielt og av fritidsfiskere. I 2009 ble det funnet kadmiumverdier i klokjøtt over grenseverdi hos krabbe fra Nord-Norge. Dette satte i gang en ...
   Master thesis
  • Kadmium, uorganisk arsen og jod i dyrket og viltvoksende butare (Alaria esculenta) og sukkertare (Saccharina latissima) 

   Kleppe, Malin (The University of Bergen, 2017-09-21)
   Dyrking av tare er en ny kystnæring i Norge. Ettersom etterspørsel øker, øker også behovet for mer utfyllende og grunnleggende informasjon om hva tare inneholder. I denne oppgaven fokuseres det på to brunalger Alaria ...
   Master thesis
  • Kallskarskredet og påfølgjande tapping av Onilsavatnet – Tafjord, Møre og Romsdal 

   Sæbø, Mari (The University of Bergen, 2019-03-05)
   Tafjord er ei lita bygd inst i Tafjorden på Sunnmøre, som ligg i eit område med høg skredaktivitet og skredfare. Tre fjellparti i nærleiken av Tafjord vert i dag overvaka dagleg grunna fare for katastrofale fjellskred, og ...
   Master thesis
  • Kalmanfilteret anvendt på en problemstilling innen seismikk 

   Kolnes, Marianne Thorsnæs (The University of Bergen, 2009-11-25)
   I denne oppgaven er målet å estimere, samt predikere, posisjonen til seimikk-kabler sekvensielt. Dessuten blir det studert om målinger fra et akselerometer, festet på seismikk-kabelen, gir sikere inferens om posisjonen.
   Master thesis
  • Kanamycin resistens i det naturlige miljø i Sør-vest Norge; naturlig forekomst av aminoglykosid fosfotransferase (3) benyttet som markører i genmodifiserte organismer (GMO) 

   Halvorsen, Susanne Vestvik (The University of Bergen, 2014-04-11)
   Sammendrag Genmodifiserte organismer er vidt utbredt blant verdens ledende matprodusenter. Bruk av markørgener som koder for antibiotikaresistens er vidt utbredt, særlig bruk av aph(3)-II /(npt-II). Det er bred enighet ...
   Master thesis
  • Kaon femtoscopy in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{\rm{NN}}}$ = 2.76 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, G.; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Alba, José Luis Bazo; De Albuquerque, Danilo Silva; ALICE, Collaboration (Elsevier, 2017-12-21)
   We present the results of three-dimensional femtoscopic analyses for charged and neutral kaons recorded by ALICE in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{\rm{NN}}}$ = 2.76 TeV. Femtoscopy is used to measure the space-time ...
   Journal article
  • Karakterisering av proteiner fra Prymnesium kappa virus (PkV RF01) - et potensial for bioprospektering 

   Lervåg, Ida Marie (The University of Bergen, 2019-06-21)
   Prymnesium kappa virus (PkV RF01) ble først isolert i Raunefjorden i tidsrommet 2009-2011 og er det største algeviruset så langt isolert (kapsid størrelse 310 nm). Viruset kan lysere flere stammer av Haptolina ericina og ...
   Master thesis
  • Karakterisering av silika nanopartikler for økt oljeutvinning 

   Pettersen, Birgitte (The University of Bergen, 2014-09-01)
   Anvendelsen av silika nanopartikler for EOR-formål krever stabile dispersjoner ved typiske reservoarforhold. Optimale silikadispersjoner vil være stabile over lengre tid ved nøytrale pH- verdier og høye elektrolyttko ...
   Master thesis
  • Karakterisering av strømning gjennom en forkastning med fault facies- og standardmodell ved bruk av reservoarsimulator 

   Carstensen, Carl-Martin (The University of Bergen, 2011-11-21)
   Forkastninger har en betydelig innvirkning på strømninger i et reservoar. Hittil har forkastninger blitt modellert som en flate eller et plan i vanlige reservoarsimulatorer, men studier har vist at forkastninger ofte må ...
   Master thesis
  • Kartlegging av katalysatorer og enkle studier av reaksjonsmekanismen i LtL-prosessen 

   Simonsen, Sveinung Fosen (The University of Bergen, 2015-06-15)
   Det forskes mye på å utnytte lignocellulosisk biomasse som råmateriale for produksjon av energi, kjemikalier og materialer. Dette kan bidra til å begrense bruken av fossilt petroleum og dermed imøtekomme kravene om å legge ...
   Master thesis
  • Kartlegging av område med potensiell skredfare i Os kommune, Hordaland 

   Berge, Lise Våge (The University of Bergen, 2011)
   Frå 2010 trådde plan- og bygningslova i kraft. Den seier at risiko- og sårbarheitanalyse med omsyn på mellom anna skred skal utførast i samanheng med nybygging og merkast på aktsemdkart. Dette er bakgrunnen for at Os ...
   Master thesis
  • Kartlegging av patogendynamikken hos oppdrettslaks (salmo salar L.) med diagnosen pankreassykom (PD) 

   Repstad, Oddvar (The University of Bergen, 2011-11)
   Pankreassykdom (PD) er en vanlig og alvorlig sykdom på oppdrettsfisk, atlantisk laks (Salmo salar L.) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) på Vestlandet. Den antatte årsaken til sykdommen er ...
   Master thesis
  • Kartlegging av skredavsetningar og snøskredfare i Eidsdalen, Norddal kommune på Sunnmøre 

   Birkeland, Tor Ivar (The University of Bergen, 2014-03-24)
   Samandrag I fjellandet Noreg har skred alltid vore eit alvorleg trugsmål. Dei siste 500 åra har om lag 4000 menneske mista livet i skredulykker, dei fleste forårsaka av snøskred. I land som vårt er kartlegging av skredfare ...
   Master thesis
  • Kartlegging og analyser av finkornede sedimenter og mineraler i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. 

   Kilhavn, Hege (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Grottesystemet i Reingardslia består av totalt fire karstgrotter: Lapphullet, Larshullet, Olavsgrotten og Persgrotten. De består av en kombinasjon av freatiske passasjer og enkelte vadose nedskjæringer som er koblet sammen ...
   Master thesis
  • Kartlegging og paleostrømanalyse i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana 

   Lølkes, Severin (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Denne masteroppgaven er en del av det andre leddet i Reingardsliprosjektet, som startet i 2015 og skal vare frem til 2018. I løpet av disse årene skal grottene Lapphullet, Persgrotten, Olavsgrotten og Larshullet kartlegges. ...
   Master thesis
  • Kenozoiske sedimentære prosesser og avsetningsmiljø langs sørvestmarginen av Barentshavet og i Lofotenbassenget basert på 2D multikanals seismikk 

   Lindstrøm, Stian (The University of Bergen, 2013-06-03)
   Ved bruk av 2D multikanals seismikk, kjernedata og brønndata er de kenozoiske sedimentene langs sørvestmarginen av Barentshavet og i Lofotenbassenget studert. Barentshavmarginen har blitt kartlagt endel tidligere, men ...
   Master thesis