Now showing items 1-644 of 644

   Subject
   "Kulten" [1]
   -ina-namn [1]
   -ine-navn [1]
   -ish [1]
   1700-tallet [1]
   1800-tallet [1]
   1900-tallet [2]
   1970-tallet [1]
   2000-tallet [1]
   Adjektiver [1]
   affinitetsspråk [1]
   Aksjonsart [1]
   Aksjonsarthypotesen [1]
   Aksjonsartklassifisering [1]
   Alfabetisering [1]
   Alþingi [1]
   andrespråk [1]
   Andrespråksforskning [1]
   andrespråksinnlærere [1]
   Andrespråksinnlæring [1]
   Andrespråkslæring [3]
   andrespråkslæring [1]
   androgynisering [1]
   animal studies [1]
   Anne-Cath. Vestly [1]
   arabiske innlærere [1]
   Argumenterende skriving [1]
   Arvedokument [1]
   Askvoll [1]
   Aurora [1]
   avgrammatikalisering [1]
   Avledningsnavn [1]
   Avleiingsnamn [2]
   Åsatru [1]
   Bakhtin [2]
   Bal [1]
   Barn [1]
   Bergen [1]
   Bergenhus [1]
   Bergson, Henri [1]
   bias [1]
   Bildebok [1]
   Bildetbøker [1]
   Blogg [1]
   Bokmål [1]
   bruksbasert teori [1]
   Butler [1]
   bymål [1]
   CAF [1]
   Carlyle [1]
   Chronotope [1]
   conceptual semantics [1]
   Connell [1]
   Cora Sandel [1]
   Dagligspråksfilosofi [2]
   Dannelse [1]
   danning [1]
   Dansk litteratur [3]
   dansk litteratur [1]
   Dataspill [1]
   Dativnamn [1]
   den queere vendingen [1]
   Det sør-vestlandske dialektområdet [1]
   Diachrony [1]
   Dialect variation [1]
   Dialekt [3]
   dialekt [3]
   Dialekter [3]
   Dialog [3]
   Didaktikk [3]
   didaktikk [1]
   Digital danning [1]
   Digital kompetanse [1]
   diskursanalyse [1]
   Diskursar [1]
   Dobbelnamn [1]
   Dobbeltnamn [1]
   Dobbeltnavn [2]
   double surnames [1]
   Dr. Munks testamente [1]
   Dragseth [1]
   Dramatikk [1]
   Droplaugarsona saga [1]
   Düzakin, Akin [1]
   Dyr [1]
   Dyster [1]
   Død [1]
   Døden [1]
   Ebba Haslund [1]
   Edith Øberg [1]
   Eidfjord [1]
   Eirik Ingebrigtsen [1]
   Eksamener [1]
   Eksistensialisme [1]
   Ekteskap [1]
   Ekvivalens [1]
   Elektroniske innlærerkorpus [1]
   Elever [3]
   elever [1]
   elocutio [1]
   En Folkefiende [1]
   Ensomhet [1]
   Epenthesis [1]
   Espedal [1]
   essay [1]
   essayteori [1]
   Europa [1]
   Evanger [1]
   eventyrtolkning [1]
   Factorial typology [1]
   Fagskoler [1]
   fagtekster [1]
   Fairclough [1]
   fantasy [1]
   farskap [1]
   Feature geometry [1]
   Feilkoding [1]
   Feler [1]
   Feministisk litteraturteori [1]
   figurer [1]
   Filologi [1]
   Filosofi [1]
   Flaggermus-vinger [1]
   flyktning [1]
   folkediktning [1]
   folketro [1]
   Fonologi [1]
   foranstillingsinversjon [1]
   fordypningsoppgave [1]
   Foreldre [1]
   Formativ vurdering [1]
   formativ vurdering [2]
   Formative assessment [1]
   Fornavn [1]
   Forskning [1]
   Fosse [1]
   Fosse, Jon [1]
   Foucault [1]
   fragment [1]
   fravær [1]
   Frekvens [1]
   fremmedspråk [1]
   Frøy [1]
   Færøyene [1]
   Galskap [1]
   Gammel norsk homiliebok, AM 619 qv. [1]
   Garborg [1]
   [1]
   Gårdsnavn [2]
   Gender [1]
   Genier [1]
   Genus [1]
   Geografi [1]
   given name [1]
   Gjentakelse [1]
   Gloppen [1]
   Grammatikalisering [1]
   grammatikalisering [1]
   grammatikk [1]
   Granvin [1]
   Grágás [1]
   Grupper [1]
   Gudeskikkelse [1]
   Gulliksen [1]
   Gutter [1]
   gutter [1]
   Hafslo [1]
   Hagen, Oddmund [1]
   Halliday [1]
   Handlingsplan [1]
   Hardanger [1]
   Hatløy [1]
   Hauger, Torill Thorstad [1]
   Håp [1]
   Helle Helle [1]
   Hellig hakkepølse [1]
   Henrik Ibsen [1]
   Herdsla [1]
   heterogent klasserom [1]
   Higher education [1]
   Historie [1]
   Holberg [1]
   homofil [1]
   homofobi [1]
   homonegativisme [1]
   homonegativitet [1]
   Hordaland [1]
   Hovedmål [1]
   Hovland, Ragnar [1]
   Hukommelse [1]
   Hulda Garborg [1]
   Hva er det med mor [1]
   Ibsen [1]
   Ibsen, Henrik [2]
   Identitet [2]
   identitet [2]
   Ikonotekst [1]
   Indre Sogn [1]
   Inger Bråtveit [1]
   Innlærerspråk [1]
   Innvandringspolitikk [1]
   Intertekstualitet [1]
   Introduction [1]
   ish [1]
   Island [1]
   Islandsk ordsamband [1]
   Islandsk språk [1]
   Íslendingasögur [1]
   Íslendingaþættir [1]
   Jentenamn [1]
   Jentenavn [1]
   Johannsson [1]
   John Locke [1]
   Jon Fosse [1]
   Joseph Campbell [1]
   Jostedal [1]
   jungiansk [1]
   Juridisk språk [1]
   Jølster [1]
   Kallenavn [1]
   Katarsis [1]
   kenningar [1]
   Kinck, Hans E. [1]
   Kjell Askildsen [1]
   Kjønn [5]
   kjønn. [1]
   Kjønnsteori [2]
   Klang [1]
   Klasserom [1]
   Klasseromsforskning [1]
   Kognitiv [1]
   Kognitiv lingvistikk [2]
   kognitiv lingvistikk [1]
   Kognitiv teori [1]
   Komedie [1]
   komme-ut [1]
   Kommunikasjon [1]
   Kommunikativt formål [1]
   kontaktlingvistikk [1]
   Konungs skuggsja [1]
   Kortprosa [1]
   Kritisk diskursanalyse [2]
   Kronotop [2]
   Kropp [3]
   Kroppen [1]
   Kult [1]
   Kultpraksis [1]
   Kulturbygging [1]
   Kunnskapsløftet [2]
   kvantitativ korrelasjonsanalyse [1]
   Kvinnelighet [2]
   Kvinnelitteratur [1]
   Kvinnenamn [2]
   Kvinnenavn [2]
   Laila Aase [1]
   Landskyld [1]
   Language change [1]
   Language history [1]
   Latvisk [1]
   legning [1]
   Lekser [1]
   Leksikografi [1]
   Lerfald [1]
   lesbisk [1]
   Lesekompetanse [1]
   Leseopplæring [1]
   Leser [1]
   leseridentitet [1]
   Lesing [5]
   lesing [2]
   Lexical accent [1]
   LHBTQ [1]
   Lille Eyolf [1]
   Lindgren, Torgny [1]
   Linguistic variation [1]
   Lingvistikk [2]
   Lista [1]
   Literacy [1]
   literacy [1]
   Literary Criticism [1]
   litteratur [1]
   litteraturdidaktikk [1]
   litteraturhistorie [1]
   Litteraturkritikk [1]
   Litteraturundervisning [1]
   Litteraturvitenskap [1]
   Litterær analyse [8]
   Litterær samtale [2]
   Livet [1]
   Lokalt gitt eksamen [1]
   Ludvig Holberg [2]
   Luster [1]
   Lyrikk [3]
   lærar [1]
   Lærebok [1]
   Lærebøker [7]
   Læreplan [1]
   læreplan [2]
   Læreplaner [1]
   Læreplanrevisjoner [1]
   Margaret Johansen [1]
   Marginalisering [1]
   Markedness [1]
   Maskulinitet [1]
   Masteroppgave [1]
   Maurice Merleau-Ponty [1]
   Målformer [1]
   medborgerskap [1]
   mediational means [1]
   Mellomkrigstiden [1]
   Mellomspråksvariasjon [1]
   Meningsdannelse [1]
   Menn [1]
   Metafor [1]
   metaforar [1]
   Metaforer [3]
   metaspråklig kompetanse [1]
   metodefrihet [1]
   metronymics [1]
   Middelalder [1]
   middle name [1]
   migrasjon [1]
   Mikhail Bakhtin [1]
   mikroaggresjoner [1]
   minoriteter [1]
   minoritetsspråk [1]
   Minoritetsspråklige [2]
   Mobiltelefon [1]
   Modernisering [2]
   Molde [1]
   monomyten [1]
   Montessori [1]
   montessorimateriell [1]
   montessoripedagogikk [1]
   montessoriskole [1]
   Morfologi [3]
   Morgon og kveld [1]
   Morsmål [1]
   Morsmålstransfer [1]
   Morsrolle [1]
   Mosse [1]
   Moveringar [1]
   Moveringer [1]
   Multimodal [1]
   Musikk [1]
   Mystikk [1]
   Myte [1]
   mytisk-eventyrlig [1]
   Mytologi [1]
   name law [1]
   Names Act [1]
   Namn [1]
   Namnegransking [2]
   Namnemiljø [1]
   narrativ [1]
   narrative skjema [1]
   narrativer [1]
   Narvik [1]
   Naustet [1]
   Navn [2]
   Navneforskning [2]
   Navnegranskning [2]
   Navngiving [1]
   Nettverk [1]
   Newth, Mette [1]
   Nietzsche [1]
   Nietzsche, Friedrich Wilhelm [1]
   Nils Kjær [1]
   Non-literate [1]
   Nordahl Grieg [1]
   nordisk [1]
   Nordisk litteratur [1]
   Nordland [1]
   Nordnorsk [1]
   Norge [2]
   Norn [1]
   norrøn filologi [2]
   Norrøn litteratur [1]
   Norrøn religion [1]
   norrøn religion [1]
   Norrønt [2]
   Norsk [4]
   Norsk litteratur [18]
   norsk litteratur [1]
   Norsk som andrespråk [1]
   Norsk språk [13]
   norsk språk [3]
   Norsk språkbruk [1]
   Norskdidaktikk [1]
   norskdidaktikk, didaktikk, digitalisert undervisning, nordisk [1]
   Norskfaget [9]
   norskfaget [2]
   norsklærebøker [1]
   North Germanic [2]
   North-Germanic [1]
   Norwegian [5]
   Noveller [2]
   Nynorsk [3]
   nynorsk [1]
   Nynorsk språk [1]
   Nærbø [1]
   nærvær [1]
   Offer [1]
   Onomastikk [2]
   Optimality Theory [1]
   Orddannelse [1]
   Ordinary Language Philosophy [1]
   Orientalisme [1]
   Oversettelse [1]
   Overtru [1]
   Ölkofra saga [1]
   Ölkofra þáttr [1]
   Palatal segments [1]
   paleografisk analyse [1]
   Parafraser [1]
   parallel architecture [1]
   patronymics [1]
   Pedagogikk [1]
   Pedro Carmona-Alvarez [1]
   Peer Gynt [1]
   Performans [1]
   personal names [1]
   Personnamn [2]
   Personnavn [5]
   Phonology [3]
   Phonology, Norwegian Language [1]
   Pierre Bayle [1]
   Poltikk [1]
   population register [1]
   Postkolonialisme [1]
   Postmodernisme [1]
   Poststrukturalisme [1]
   Praksis [1]
   Pronominal clitics [1]
   Prosessorientert skriving [1]
   Prosodi [1]
   Prosody [1]
   Prototypeteori [1]
   Pseudokoordinasjon [1]
   psykiatri [1]
   Psykoanalyse [1]
   Psykoanalytisk litteraturteori [1]
   Purism [1]
   Quality reform [1]
   queer [1]
   queer teori [1]
   radiospråk [1]
   Rallarer [1]
   Realisme [1]
   Relasjon [1]
   religiøs toleranse [1]
   Repetisjon [1]
   representasjon [1]
   Research librarian [1]
   Resepsjon [3]
   Resepsjonsestetikk [1]
   resepsjonshistorie [1]
   resepsjonsteori [1]
   Retorikk [1]
   retorikk [1]
   Retroflex rule [1]
   Rettskriving [1]
   Rettskrivning [1]
   Ricoeur [1]
   Rimbereid [1]
   Roman [1]
   Romanperson [1]
   Rorty [1]
   Rómverja saga [1]
   Ryfylke [1]
   Røldal [1]
   Saga [2]
   Sakprosa [1]
   sakprosa [1]
   Sakrale stadnamn [1]
   samfunnsproblem [1]
   Samhandling [1]
   Sammenligningsfella [1]
   samvitsfridom [1]
   Sandel, Cora [1]
   Sara Stridsberg [1]
   self fashioning [1]
   Selvbevist [1]
   Semantikk [1]
   Seternamn [1]
   Shetland [2]
   Sidemål [1]
   Sigrid Undset [2]
   Simone de Beauvoir [1]
   Situasjonsbetinga variasjon [1]
   Situasjonssemantikk [1]
   Sjanger [3]
   Sjangerteori [1]
   Skaldedikting [1]
   Skam [1]
   skeiv [1]
   Skeptisisme [1]
   Skiftedokument [1]
   skjult læreplan [1]
   Skjønnlitteratur [1]
   Skolebibliotek [1]
   Skolen [2]
   Skoleutvikling [1]
   Skriveferdighet [1]
   Skriveforskning [1]
   Skrivekompetanse [1]
   Skriveopplæring [4]
   Skrivepedagogikk [1]
   Skriveundervisning [1]
   Skriving [3]
   Skule [1]
   Skulebibliotek [1]
   SMS [1]
   Sociology of language [1]
   Sogn [1]
   Sogn og Fjordane [1]
   Sorg [1]
   Sosial verdi [1]
   Sosikontekstuell [1]
   Sosiolingvistikk [11]
   sosiolingvistikk [1]
   Spansk morsmål [1]
   Språk [4]
   språk [1]
   Språkanalyse [2]
   Språkbruk [2]
   Språkendring [3]
   Språkhaldningar [1]
   Språkhistorie [1]
   Språklig kommunikasjon [1]
   Språklig relativisme [1]
   Språklig Universalisme [1]
   Språklærere [1]
   Språknorm [1]
   Språknormering [1]
   Språkrøkt [1]
   Språkskifte [1]
   Språkundervisning [1]
   Språkverdi [1]
   Stadnamn [1]
   stadnamn [1]
   Stage language [1]
   Stanley Cavell [1]
   Stavelser [1]
   Stedsnavn [1]
   stedsnavn [1]
   Stig Sæterbakken [1]
   stilanalyse [1]
   Stilistikk [2]
   Stina Aronson [1]
   Stress [1]
   Strukturalism [1]
   Stølsnamn [1]
   Subjekt/verb-inversjon [1]
   subjekt/verb-inversjon [1]
   Suldal [1]
   Sunnhordland [1]
   surname [1]
   Svensk litteratur [1]
   svensk litteratur [1]
   Syntaks [1]
   syntaksutvikling [1]
   syntaktisk kompleksitet [1]
   tale [1]
   Talemål [3]
   Talespråk [1]
   tap [1]
   tegneserier [1]
   Teignavn [1]
   tekst [1]
   Tekstanalyse [5]
   Tekster [1]
   tekster [1]
   tekstkritikk [1]
   Tekstlingvistikk [2]
   Tekstmelding [1]
   tekstvurdering [1]
   Telemark [1]
   Temporal morfologi [1]
   Thing [1]
   Thomas Espedal [1]
   Thomas Ziehe [1]
   tilegnelse av relativsetninger [1]
   Tilgangskompetanse [1]
   tilgjengelighetshierarkiet [1]
   tingteori [2]
   Tonal accent [4]
   Tone [2]
   Tone bearing unit [1]
   Tonelag [1]
   Tor Ulven [1]
   Toril Moi [1]
   Tove Nilsen [1]
   trans [1]
   traume [1]
   Tredje person entall [1]
   troll [1]
   troper [1]
   Trykk [1]
   Tunström [1]
   tysk språk [1]
   Ullensvang [1]
   Ulvik [1]
   Ulysses von ithacia [1]
   Undervisning [13]
   undervisning [3]
   Ungdom [1]
   Ungdomsgrupper [1]
   Ungdomsskole [1]
   ungdomsskole [1]
   Ungdomsskolen [1]
   Ungdomsspråk [1]
   Ungdomstrinnet [6]
   University library [1]
   Uppdal [1]
   Uppdal, Kristofer [1]
   Utdannelse [1]
   utelatelse [1]
   Utroskap [1]
   V2-regelen [1]
   Vangen [1]
   Varhaug [1]
   variasjon [1]
   Vest-Agder [1]
   videorespons [1]
   Videregående opplæring [6]
   Videregående skole [2]
   videregående skole [1]
   Vigdis Hjorth [1]
   Vik, Bjørg [1]
   Vinje [1]
   Vitalisme [2]
   Voss [2]
   Vossestrand [1]
   Vurdering [1]
   vurdering [1]
   Vygotskij [1]
   Vygotsky [1]
   Wergeland romantikk far sønn motiv [1]
   Workshop [1]
   Yahya Hassan [1]
   Yrkesfag [3]
   þing [1]
   þættir [1]