Now showing items 1-1 of 1

  • Lykken er en enstrengsbass. En livskvalitetsstudie blant utviklingshemmede. 

   Knudsen, Åsta Rosendahl (The University of Bergen, 2012-09-03)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av musikkterapiens betydning for en gruppe utviklingshemmede ved en kulturskole i en større by i Norge.Funnene baserer seg på fokusgruppeintervjuer med foreldre og personale ...
   Master thesis