Now showing items 1-3 of 3

  • Narrativ musikkterapi: Om å omskrive livshistorier i musikkterapien 

   Hjelmbrekke, Steinar (The University of Bergen, 2014-05-15)
   Denne oppgåva utforskar bruk av livshistoriene til klientane for å fremje helse i musikkterapien. Gjennom å knytte bruk av livshistorier i ein musikalsk kontekst opp mot narrativ terapi, har det kome fram fleire interessante ...
   Master thesis
  • Sangskriving med ungdom i barnevernet 

   Torstuen, Elisabeth (The University of Bergen, 2018-06-09)
   Denne masteroppgaven handler om sangskriving med ungdom tilknyttet barnevernet. Prosjektet var gjennomført på min arbeidsplass, og informantene har gått i musikkterapi minst et år. Hovedfokuset i oppgaven er å se på ...
   Master thesis
  • Terapeutisk sangskriving i et ressursorientert og psykodynamisk perspektiv - En konseptuell litteraturgjennomgang. 

   Hoff, Svein Gustav (The University of Bergen, 2016-05-17)
   Denne masteroppgaven inneholder ressursorinetert og psykodynamisk sangskrivingsmetodikk. Hovedfokuset for denne litteraturgjennomgangen har vært å presentere for leseren hvordan musikkterapeuter kan tilnærme seg en ...
   Master thesis