Now showing items 1-1 of 1

  • Musikkterapi ved depresjon. Ein kvalitativ studie av brukarerfaringar 

   Kvitne, Tor Øyel Bidne (The University of Bergen, 2018-12-12)
   Studien har undersøkt korleis deltaking i musikkterapi kan verta opplevd og vera til hjelp for vaksne personar i ein kvardag med depresjon. For å kunne forstå desse opplevingane i kontekst av musikkterapi som eit helsetilbod ...
   Master thesis