Show simple item record

dc.contributor.authorBarsnes, Birteeng
dc.date.accessioned2013-11-26T13:23:24Z
dc.date.available2013-11-26T13:23:24Z
dc.date.issued2009-06-10eng
dc.date.submitted2009-06-10eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/7556
dc.description.abstractBackground: Challenges related to an increase in sick leave has led to a new focus on the workplace as the main setting for both prevention and rehabilitation of people on sick leave. Purpose: The aim of our study was to provide an insight into how people on sick leave experience cooperation with their employer, their doctor and the Norwegian Labour and Welfare Services (NAV). Method: Focus groups were used to interview 17 sick-listed employees and 5 employers. Data were analyzed by thematic content analysis. The study is anchored in hermeneutics. Results: The routines for taking care of people on sick leave and the cooperation between people on sick leave and their employers worked well in the company. The main feedback from the employees indicated they wanted to be treated with respect and understanding and to be seen and appreciated, also when on sick leave. All participants said it was a challenge to take sick leave due to non-visible symptoms (included psychical illnesses) and medically unexplained symptoms. Some employees described their doctor as understanding, emphatic and competent, while others talked about problems in communication, lack of understanding and that the doctor showed little interest in cooperating with the workplace and/or NAV. The participants on sick leave wished that NAV could provide case workers that were neutral in regards to the later handling of their case. The employers wanted more contact via phone by NAV, instead of only communicating through paper forms. The people on sick leave described a job adapted to their health as positive. Summary: This study provides insight into how people on sick leave and their employers experience routines and cooperation in regard to sick leave in a company and might be useful in future efforts towards an including working life.eng
dc.description.abstractBakgrunn: Utfordringene knyttet til økt sykefravær de siste årene har ført til et fokus på arbeidsplassen som hovedarena for sykefraværsarbeid. Mål: Å få et innblikk i hvordan sykmeldte og ledere opplever at sykefraværsarbeidet, samarbeidet med lege og samarbeidet med NAV, fungerer i en IA-bedrift. Metode: Data fra fokusgruppeintervju av 17 langtidssykmeldte og 5 ledere er analysert ved tematisk innholdsanalyse. Studien har en hermeneutisk kunnskapsteoretisk forankring. Resultat: Hovedbudskapet fra de sykmeldte var at de ønsket å bli møtt med respekt og forståelse, bli sett og verdsatt, både av leder, lege og NAV. Lederne beskrev sykefraværsarbeid som viktig, men etterlyste mer informasjon fra NAV om regler, rettigheter og tiltaksmuligheter for sykmeldte og mer opplæring fra bedriftsledelsen i konkret håndtering av sykefraværsproblematikk. Både sykmeldte og ledere beskrev sykmeldinger grunnet plager som ikke var synlig for leder og kollegaer (herunder psykiske lidelser) og medisinsk uforklarte plager og symptom som en utfordring. Legen ble av noen sykmeldte beskrevet som faglig dyktig, forståelsesfull og støttende. Andre beskrev kommunikasjonsproblemer, manglende forståelse og at legen var lite tilgjengelig for samarbeid med arbeidsplass og NAV. De sykmeldte ønsket at de skulle være mulig å få hjelp av en person i NAV-systemet som var nøytral i forhold til videre behandling av deres sak. Lederne ønsket i større grad å bli kontaktet av NAV for dialog, i stede for kommunikasjon via skjema. Sykmeldte beskrev at tilpasset jobb (i oppgaver og omfang) ga krefter, mens at krefter tappes når arbeidet ikke er tilpasset egne helsemessige behov. Oppsummering: Studien gir et innblikk i sykmeldtes og lederes erfaringer med sykefraværsarbeidet i en IA-bedrift og kan gi nyttige innspill i det videre arbeidet for et inkluderende arbeidsliv.eng
dc.format.extent5191614 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectSykefraværeng
dc.subjectInkluderende arbeidsliveng
dc.subjectArbeidsliveng
dc.subjectFokusgruppereng
dc.subjectTilretteleggingeng
dc.subjectSykemeldingeng
dc.subject.meshSick Leaveeng
dc.subject.meshWorkplaceeng
dc.titleSykefraværsarbeid i praksis - erfaringer og synspunkt fra langtidssykmeldte og ledere. Fokusgruppeintervju av sykmeldte og ledereeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Fysioterapivitenskapnob
dc.type.courseFYST395eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus761901eng
dc.type.programMAMD-FYSTeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record