Show simple item record

dc.contributor.authorStorhaug, Haraldeng
dc.date.accessioned2013-10-16T08:16:16Z
dc.date.available2013-10-16T08:16:16Z
dc.date.issued2008-11-19eng
dc.date.submitted2008-11-19eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/7418
dc.description.abstractOversettelse av ḥāl kan ofte være en utfordring for oversettere, både til norsk og andre språk. På norsk blir ofte presens partisipp sett på som et fullgodt alternativ, men sannheten er at en såpass enkel oversettelse er umulig i en rekke situasjoner, og en omskriving av den aktuelle setningen er nødvendig. Denne oppgaven tar derfor for seg ulike løsninger på hvordan en oversetter kan oversette den tidvis kompliserte betydningen ḥāl kan ha til en meningsfull og god norsk setning. Først fra et teoretisk perspektiv, med fokus på både de syntaktiske, semantiske og morfologiske aspektene. Deretter, for å se hvordan ḥāl faktisk er oversatt i litteratur, blir et utvalg ḥāler – for det meste ḥāl-akkusativer, men også noen ḥāl-setninger – fra den kjente egyptiske forfatteren Ṭaha Ḥusayns roman al-’Ayyām analysert og sammenlignet med sine respektive norske oversettelser av samme roman. Det er særlig fokusert på hvorvidt oversettelsen gjengir den originale meningen, samt hvordan den originale setningsstrukturen er ivaretatt, og i tilfeller der de to utgavene er ulike foreslås alternative løsninger. Den bosnisk/kroatisk/serbiske oversettelsen av samme roman er analysert på samme måte. Dette er derimot gjort med utgangspunkt i at gerundium, eller glagolski prilog, på bosnisk/kroatisk/serbisk kan erstatte ḥāl i de fleste tilfeller, ettersom de to grammatiske kategoriene har flere fellestrekk, ihvertfall i teorien. I tekstutdrag der dette ikke er tilfellet diskuteres det hvorvidt en slik løsning kunne vært mulig, eller om det er spesielle årsaker til at dette ikke lar seg gjøre. Og i alle utdrag fokuseres det, i likhet med de norske oversettelsene, på hvor godt den oversatte teksten gjengir meningen og strukturen i den originale, arabiske setningen.eng
dc.format.extent528941 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectoversettelseeng
dc.subjectarabiskeng
dc.subjectnorskeng
dc.subjectbosniskeng
dc.subjectkroatiskeng
dc.subjectserbiskeng
dc.subjectserbokroatiskeng
dc.subjectgerundiumeng
dc.subjectahaeng
dc.subjectusaineng
dc.subjectAyyeng
dc.titleHvordan forstå hal? En analyse av norske og bosnisk/kroatisk/serbiske oversettelser av hal i Taha Husayns al -'Ayyameng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Arabisknob
dc.type.courseARA350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus711312eng
dc.type.programMAHF-ARABeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record