Show simple item record

dc.contributor.authorSkille, Siv Elineng
dc.date.accessioned2013-06-28T10:18:18Z
dc.date.available2013-06-28T10:18:18Z
dc.date.issued2012-12-19eng
dc.date.submitted2012-12-19eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6754
dc.description.abstractBackground and overview: Social ties have profound effects on health and well-being, and men and women are found to differ in the concepts of it. Findings are however somewhat inconclusive on some aspects. This study contributes to existing knowledge about gender-differences in interpersonal stress, sleep-problems, social support, companionship with dog and correlations between these variables. As there are few studies on gender-differences in relation to companionship with dogs, this study contributes with some new knowledge. Method: The study used data from The Hordaland Health Study (HUSK). This study was conducted during 1997 to 1999, as a collaboration between the National Health Screening Service, the University of Bergen and local health services. The sample size is 4217 respondents aged from 40 to 44 years. Correlation analysis and logistic regression analysis were performed. Results: The results showed statistically significant, but low correlations of gender-differences. Women compared to men, reported a high degree of interpersonal stress, nocturnal sleep-problems, emotional support and security-feeling due to owning a companion-dog. Interpersonal stress was significantly correlated to nocturnal sleep-problems for both men and women, with women reporting a higher degree than men, although the effect was small. Logistic regression showed that the model on nocturnal sleep-problems for female dog-owners explained up to 14.7 % of the variance, which was the highest in the study. Significance and conclusions: Men and women differ in aspects of social ties, and interventions in health promotion must take this into consideration. Gender-differences can be explained by a combination of a fundamental need to belong, inherited adaptations and stress-theory.eng
dc.description.abstractBakgrunn: Sosiale relasjoner har dyptgående effekter på helse og vel-være, og studier viser at menn og kvinner er forskjellige på visse konsepter i relasjonene. Noen studier viser at det fins kjønnsforskjeller på stress i nære relasjoner, søvnproblemer, sosial støtte og i korrelasjoner mellom disse variablene, men funnene er ikke alltid entydige. Få studier har sett på kjønnsforskjeller i relasjon med å ha hund som følgesvenn, og denne studien bidrar derfor med noe ny kunnskap. Metode: Studien brukte data fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK), som foregikk fra 1997 til 1999, som et samarbeid mellom Statens Helseundersøkelser, Universitetet i Bergen og kommunehelsetjenesten i Hordaland. Inkludert i studien er 4217 respondenter i alderen 40-44 år. Korrelasjons-analyser og logistisk regresjon ble utført. Resultat: Resultater viste statistisk signifikante, men lave korrelasjoner i kjønnsforskjeller. Kvinner sammenlignet med menn, rapporterte høye nivåer av interpersonlig stress, nattlige søvnproblemer, emosjonell støtte og sikkerhets-følelse ved å eie hund. Interpersonlig stress var signifikant korrelert med nattlige søvnproblemer hos begge kjønn, og kvinner rapporterte høyere grad av dette sammenlignet med menn, selv om effekten var liten. Logistisk regresjon viste at modellen for nattlige søvnproblemer hos kvinnelige hunde-eiere kunne forklare opp til 14.7 % av variansen, og var den høyest forklarte variansen i studien. Konklusjoner: Menn og kvinner er forskjellige i aspekter av nære relasjoner, og intervensjoner i helsefremmende arbeid bør ta dette med i planlegging av tiltak. Kjønnsforskjellene ble forklart ved å kombinere tilhørighets-teori med et Darwinistisk perspektiv på kjønnsforskjeller og en stress-teori.eng
dc.format.extent678391 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectGendereng
dc.subjectInterpersonal stresseng
dc.subjectSleepeng
dc.subjectSocial supporteng
dc.subjectEmotional supporteng
dc.subjectInstrumental supporteng
dc.subjectCompanionshipeng
dc.subjectDogeng
dc.titleGender-differences in social health concepts. A cross-sectional study on interpersonal stress, social support and companionship with dog: correlations to sleep-problemseng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Helsefremmende arbeid og helsepsykologinob
dc.type.courseHEFR395eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus761901eng
dc.type.programMAPS-HEFReng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record