Show simple item record

dc.contributor.authorValland, Benteeng
dc.date.accessioned2013-03-08T12:11:29Z
dc.date.available2013-03-08T12:11:29Z
dc.date.issued2012-12-10eng
dc.date.submitted2012-12-10eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/6409
dc.description.abstractDenne masteroppgåva har hatt som føremål å skildra korleis mål- og resultatstyring kjem til uttrykk på lokalt nivå i politi- og lensmannsetaten ved bruk av styringsdokument og intervju med leiarar på to ulike driftseiningar i Hordaland Politidistrikt. Ein idealmodell av mål- og resultatstyring med fire fasar; mål, resultatindikatorar, resultatrapportering og resultatoppfølging er nytta for å kunne syna korleis mål- og resultatstyringssystemet er utforma i politiet, og plassera praksisen i forhold til andre funn i studiar av mål- og resultatstyring. Studien har vist at mål- og resultatstyring ikkje vert praktisert etter idealmodellen. Det er ei laus kopling mellom hovudmål, dei operasjonelle måla og resultatindikatorane. Dette fører til overfokusering og målforskyving. Store deler av politiproduktet vert ikkje fanga opp av resultatindikatorane. Målesystemet er ikkje tilrettelagt for samarbeid mellom driftseiningar. Ein ambisjon har vore å forsøkja å forklara måten mål- og resultatstyring vert brukt i praksis. Til å gjera dette har eg valt tre organisasjonsteoretiske perspektiv (instrumentelt, kulturelt, myte). Dei fire fasane i idealmodellen er nytta til å utleia forventningar og analysera funn ut frå dei tre perspektiva. Dei tre perspektiva forklarer mellom anna laus kopling mellom fasane i idealmodellen på ulike måtar; der forventningane ut frå det instrumentelle perspektivet ikkje vert oppfylt, ser ein at kultur- og myteperspektivet fangar opp dette på kvar sine måtar. Medan kulturperspektivet avdekkjer at det er usemje om mål og resultatindikatorar, syner myteperspektivet at andre styringssystem vert brukt parallelt, og at ein rapporterer på meir enn det som er etterspurt.eng
dc.format.extent2391089 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectMål- og resultatstyringeng
dc.subjectPolitieteng
dc.subjectResultatindikatoreng
dc.subjectMåleng
dc.subjectMåltaleng
dc.subjectIdealmodelleng
dc.subjectStyringsdialogeng
dc.subjectOrganisasjonsteoretiske perspektiveng
dc.subjectFleirnivåeng
dc.subjectOrganisasjoneng
dc.subjectAdministrasjoneng
dc.titleMål- og resultatstyring på lokalt nivå i Politi- og lensmannsetaten: Idealet, praksisen og det som ikkje let seg målaeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMastereng
dc.type.courseAORG350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus731111eng
dc.type.programMASV-AORGeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record