Now showing items 1-1 of 1

  • En studie av atferdsproblemer hos gutter og jenter i alderen 3-9 år 

   Hovland, Maiken Stendal (The University of Bergen, 2015-05-19)
   Tidlig debut av atferdsproblemer hos barn kan gi økt risiko for å utvikle andre former for psykiske vansker, antisosial atferd, og kan føre til problemer med å tilpasse seg familie- og arbeidsliv i voksen alder. I barndommen ...
   Master thesis