Now showing items 1-1 of 1

  • Langvarige opphold i beredskapshjem 

   Storeheier, Ida Heen (The University of Bergen, 2013-05-20)
   Noen barn bor lenge i beredskapshjem, og dette er det knyttet faglig og politisk bekymring til. Dette masterprosjektet tar sikte på å få mer kunnskap om beredskapshjemsopphold som varer lenger enn det som er intensjonen, ...
   Master thesis