Show simple item record

dc.contributor.authorHaugstad, Ainaeng
dc.date.accessioned2011-12-15T07:56:22Z
dc.date.available2011-12-15T07:56:22Z
dc.date.issued2011-05-20eng
dc.date.submitted2011-05-20eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5292
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to further test the applicability of the Bergen Model of Collaborative Functioning (BMCF). Experiences in working in a newly established partnership venturing on an unclear mission were investigated. The applicability of the BMCF as a structuring tool was assessed. Method: A case-study methodology was applied. The main data was provided through semi-structured interviews with 11 informants. The case investigated is a county-initiated multi-level partnership working to improve public health. Results: The results show that the partners are committed to their mission and believe that the partnership has future prospects of achieving results. The mission's current interest, the partners' commitment and the interactions between them created positive cycles of interaction. Vague structures, unclear roles and uncertain time- and financial frames have resulted in negative cycles of interaction. The BMCF has worked well as a structuring tool helping to clarify goals and structures. Conclusions: The data clearly revealed elements of inputs, throughputs and outputs as suggested in the BMCF model. The inputs have been identified as the uniting mission, the context, partner resources and financial resources. The throughputs have been identified as input interaction, structure, rules and roles, communication and leadership. The BMCF proved to be a useful framework for studying the collaboration. The BMCF can also be a useful tool for structuring an established partnership.en
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne studien har vært å videreteste anvendbarheten til 'Bergen Model of Collaborative Functioning' (BMCF). Denne undersøkelsen har sett på erfaringer av å arbeide i et nylig etablert partnerskap med et vanskelig definerbart mål. Den har videre vurdert modellens egnethet som et strukturerende verktøy. Metode: Et Case-study design har blitt benyttet. Hovedkilden av data kommer fra semi-strukturerte intervjuer med 11 informanter. Den aktuelle problemstillingen er et partnerskap initiert av en fylkeskommune for å forbedre folkehelsen gjennom samarbeid på flere nivå. Resultater: Resultatene viser at partnerne er engasjert i målsetningen. De har stor tro på at partnerskapet er nyttig og at de har utsikter til å oppnå resultater. Det at målsetningene er dagsaktuelle, at partnerne er engasjerte og at de har tilstrekkelige interaksjoner har resultert i positive samhandlingsmønstre. Vage strukturer, uklare roller, usikre tidsrammer og økonomiske rammer har påvirket samarbeidet negativt. BMCF har fungert bra som et verktøy for å skape strukturer og for å definere klarere mål. Konklusjon: Materialet avdekket elementene input, throughput og output i samsvar med BMCF. Input som ble identifisert var partnerskapets felles målsetning, konteksten, partnerressurser og økonomiske ressurser. Throughput ble funnet å være interaksjoner mellom de ulike input, strukturer, roller og regler, kommunikasjon og ledelse. BMCF viste seg å være et nyttig analyseverktøy. Modellen kan være nyttig som et strukturerende verktøy for å bedre samhandlingen i et allerede eksisterende partnerskap.en
dc.format.extent1828614 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPartnership functioningeng
dc.subjectCollaborative functioningeng
dc.subjectSynergyeng
dc.subjectEnvironmenteng
dc.subjectContexteng
dc.subjectHealth promotioneng
dc.subjectNongovernmental organisationseng
dc.subjectMulti-level partnershipeng
dc.subjectMunicipalityeng
dc.subjectCountyeng
dc.subjectLocal councileng
dc.titlePromoting public health in Norway: A case study of NGO - public sector partnership using The Bergen Model of Collaborative Functioningeng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Helsefremmende arbeid og helsepsykologinob
dc.type.courseHEFR395eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus761901eng
dc.type.programMAPS-HEFReng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record